Förslaget om tak på ISK är dött och begravet

Av Avanza

27 jan 22

Share

I senaste avsnittet av Avanzapodden gästas vi av Sveriges finansmarknadsminister Max Elger. Där får vi lära oss mer om vad han gör om dagarna. Dessutom ger han Sveriges sparare ett tydligt och rakt besked. Det ursprungliga förslaget om bland annat ett tak på ISK om max 3 miljoner kronor är dött och begravet. Vill man spara så ska man kunna göra det, heter det. Det är glädjande besked för landets sparare.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bland våra närmare 1,7 miljoner kunder är det 1,3 miljoner av dem som har ett Investeringssparkonto (ISK). Sparformen infördes i januari 2012 och firar därmed 10 år i år. En sparform som gjort det enkelt och smidigt att spara för framtiden. Den senaste tiden har det blossat upp en infekterad debatt kring kraftiga begränsningar för ISK. Det sades att sparformen kraftigt gynnar de redan rika, men då tar man inte hänsyn till alla människor som har ett mindre kapital idag och som med idogt gnetande kommer kunna bygga upp en god ekonomisk trygghet härifrån och framåt över årtionden.

Faktum är att våra kunder har ett snittsparande på 242 000 kronor och ett mediansparande på 37 000 kronor inom ISK. Med ett löpande sparande på närmare 3 000 kronor per månad blir det ett betryggande kapital över tid. De tillhör förvisso inte ”de rikaste” idag men Max besked innebär att man heller inte stänger dörren för den ekonomiska resa som är möjlig för de många.

Ett gott exempel är 20-åringen som har ett ISK idag. Denne sparar 2 200 kronor i månaden i snitt och givet att det sparandet skulle vara långsiktigt så kan denne se fram emot ett kapital som växer till över 8 miljoner kronor på 65-årsdagen. Dock utan hänsyn tagen till inflation och löpande skatt. En biobiljett kostade inte 130 kronor när mina eller dina mor- och farföräldrar var unga, men trots detta kan många se fram emot en fin ekonomisk trygghet tack vare ett långsiktigt enkelt och smidigt sparande.

Annons

Vad gör en finansmarknadsminister?

I avsnittet får vi som sagt en inblick i vad en finansmarknadsminister gör om dagarna. På regeringens hemsida står det att läsa:

”Mitt uppdrag är att värna den finansiella stabiliteten, att verka för väl fungerande kapitalmarknader, att motverka framtida finanskriser och att på bästa sätt hantera kriser om de trots allt uppstår. Jag ska arbeta för att motverka penningtvätt, främja en hållbar finansiering och stå upp för konsumenter i mötet med oseriösa aktörer och osunda affärsmetoder.”

För att förstå detta i praktiken så utvecklar Max vad de olika delarna av denna skrivelse faktiskt innebär i en kort 7-stegsraket:

1. Vad innebär finansiell stabilitet?
Finansiell stabilitet innebär att institutioner på kapitalmarknaden fungerar väl och inte går i konkurs. Att de faktiskt kan utföra sina arbetsuppgifter väl som de ska och att betalsystemen och de finansiella systemen också fungerar väl som de ska.

2. Vad karaktäriserar väl fungerande kapitalmarknader?
De tillgångar som handlas också handlas och att det inte uppstår tillfällen där de inte kan handlas.

3. Hur motverkar man bäst finanskriser?
Genom att bygga motståndskraft i systemet vilket man gör genom att säkerställa att det finns tillräckligt med kapital hos de aktörer som är aktiva så att de kan hantera fluktuationer.

4. Hur skulle du säga att du i din roll kan motverka finanskriser?
Genom att de myndigheter som har till den uppgiften, inte minst finansinspektionen, säkerställa att inte minst banker har tillräckligt med kapital för att klara sina åtaganden.

5. Vad innebär penningtvätt egentligen?
Innebär att kriminella tjänar pengar på brott och sedan genom insatser lyckas få de pengarna att se ut som att de är ärligen förtjänta.

6. Vad innebär hållbar finansiering?
Hållbar finansiering innebär att investerare och de bolag som gör investeringen agerar på ett sätt som är förenligt med en gynnsam utveckling för klimat, miljö och sociala förhållanden.

7. Vad karaktäriserar en oseriös aktör med en osund affärsmetod?
Det karaktäriseras av att man inte lämnar erforderlig information om de produkter eller tjänster som står till salu på ett sådant sätt att konsumenterna inte vet vad de betalar för.

 

Lyssna kring allt detta och mycket mer i podden… du hittar avsnittet här eller där poddar bor!

 

Delikat lyssning på dig,
Nicklas & Moa

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg