Fortsatt inbromsning för inflationen i april

Inflationstakten mätt som KPIF, alltså KPI med fast ränta, bromsade in mer än väntat i april och landade på 7,6% i årstakt. Matpriserna sjönk dessutom för första gången på 17 månader.

Inflationstakten i USA har bjudit på en obruten svit av inbromsning under de senaste 10 månaderna. I Sverige har den däremot varit envist hög och dessutom eldats på av svag valuta.

Sjunkande matpriser, äntligen!

För en tid sedan valde flera dagligvarukedjor att sänka priserna på ett flertal produkter. Då sa SCB att det som tidigast skulle märkas i april månads inflationssiffra. Så blev det också när nu matpriserna sjunker för första gången på 17 månader. I årstakt uppgår siffran till +17,5% vilket är högt men likväl lägre än februaritoppen på +22,1% i årstakt.

Jämfört med föregående månad sjunker dock livsmedelspriserna -1,3% och gurka leder nedgången med sina -31,3%. I min matbutik har priset gått från 29,90 kr per gurka till 9,90 kr (förvisso påverkas priset såklart av säsong).

Faktum är att råvarupriserna globalt sjunkit rejält från toppen. Priset på vete är ned närmare -50% från toppen och handlas väsentligt lägre än innan krigsutbrottet i Ukraina. Dessutom har energipriserna kommit ned, vilket är en icke försumbar insatsvara för att producera exempelvis bröd. Sist men inte minst är oljepriset viktigt eftersom bröd transporteras från bageri till matbutik. Så det faktum att drivmedelspriserna är ned -7% senaste året hjälper till det med.

Sen kan man väl tänka sig att råvaror som köptes in på termin i samband med pristoppen nu börjat klinga av. I takt med sjunkande priser där livsmedelsproducenter kan köpa in råvaror billigare och dessutom producera och transportera billigare så lär det tids nog synas, är detta startskottet? Låt oss hoppas.

Annons

Har vi sett inflationstoppen?

Det är nu fyra månader sedan KPIF toppade på 10,2% i december 2022. Frågan vi nu ställer oss är om vi sett inflationstoppen för denna gång. Om så är fallet lär Riksbanken kunna gå mer varsamt framåt. Pressade hushåll hoppas naturligtvis på bolåneräntor som letar sig nedåt. Än är det för tidigt att ropa hej men detta är ändå en positiv pusselbit.

För börsens räkning ser vi fram emot att tids nog kunna lägga inflationstrollet bakom oss. Den som vill drömma om ljuset i tunneln kan googla på ”The Death of Equities”. De orden prydde förstasidan för magasinet BusinessWeek 1979. Under denna inflationistiska period har jämförelserna med 70/80-talet stått som spön i backen. Jag tycker man kan unna sig att reflektera lite grann kring hur börsen gick efter det att inflationen besegrades.

Historien är som bekant ingen garanti för framtiden och alla perioder är olika men nog säger den något i alla fall.

Tids nog kommer vi kunna utropa seger,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg