Förvaltaren: ”Mikro- och småbolag är ovanligt attraktivt värderade”

Av Avanza

22 feb 24

Share

Mikro- och småbolag har inte direkt rosat marknaden de senaste åren. Men med ljusare inflations- och ränteutsikter är det mycket som talar för att 2024 kan bli året då de gör comeback. Inte minst är tillväxtutsikterna goda för de små, innovativa lösningsbolag vi hittar i Avanza Impact by Circulus.

Mikro- och småbolag har historiskt levererat bättre avkastning än stora bolag. Anledningarna är flera:

 1. Det är lättare att växa när man är liten.
 2. Färre analytiker täcker mikro- och småbolag, vilket ofta gör att felprissättningen blir större.
 3. Ledningen och grundarna av bolaget äger ofta en stor del av bolaget – entreprenörens incitament är desamma som de andra aktieägarnas. Alla sitter i samma båt.
 4. Förvärvsaktiviteten är högre, mikro- och småbolag köps upp av stora bolag och inte tvärtom. Under åren 1992-2018 skedde 86% av alla publika förvärvstransaktioner i USA i mikro- och småbolagssegmentet (källa: Furey Research).

Källa: Duff & Phelps Stocks, Bonds, Bills and Inflation Yearbook 2022 FRP and FactSet 2022

För den som investerar i den globala mikro– och småbolagsfonden Avanza Impact by Circulus tillkommer dessutom två argument:

 • Dels får den som investerar i fonden exponering mot det vi kallar världens största inköpsorder – nämligen att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna. Om vi ska uppnå de globala målen i Agenda 2030 behöver vi investera någonstans i storleksordningen 5-7 biljoner USD per år, eller cirka 40% av det som investeras i världen varje år. Ett exempel på de stora investeringar som görs är att det förra året investerades 1,8 biljoner USD i förnybar energi, vilket var en ökning med 16% jämfört med året innan (dvs tillväxten på detta område var betydligt högre än global BNP-tillväxt). Och det är bara ett av de 17 hållbarhetsmål som vi behöver investera i – att hitta de små, innovativa och lönsamma bolag som kan dra nytta av den starkaste strukturella tillväxttrenden av alla ger goda förutsättningar för att bygga en långsiktigt uthållig tillväxtportfölj.
 • Dels kan Avanza Impact by Circulus genom ett aktivt impactarbete vara med och bidra till att de små mikro- och småbolagen gör skillnad på riktigt – det kan handla om att till exempel bidra med kapital till en viktig investering som annars inte blivit av, eller att hjälpa bolagen med att tydliggöra den skillnad de faktiskt gör för att lösa de stora hållbarhetsutmaningarna och därigenom få upp andra investerares ögon för det i många fall okända bolaget.

Annons

Argumenten är alltså många för att investera i mikro- och småbolag, historiskt har det också lönat sig. De senaste åren har dock varit tuffare för mikro- och småbolag, då stigande inflation och räntor gjort att investerare förhållit sig kallsinniga till de mindre bolagen när priset på pengar stigit. Nu när inflations- och räntetoppen ser ut att vara nådd, ljusnar det på horisonten. Mikro- och småbolag är ovanligt attraktivt värderade, rabatten mot stora bolag har sällan eller aldrig varit större. Att värderingarna är intressanta bekräftas också av de tre uppköp vi hade i portföljen under kvartal fyra ifjol. Samtidigt hade vi en vinsttillväxt på 15% i portföljen under 2023 som än så länge ser ut att hålla i sig även i år. Det bådar gott för Avanza Impact by Circulus.

Avanza Impact by Circulus 10 största innehav:

 1. Advtech Ltd
 2. Hikma Pharmaceuticals PLC
 3. ReposiTrak
 4. 5N Plus Inc
 5. Graphic Packaging Holding Co5
 6. Anima Holding SA
 7. Volution Group PLC
 8. Global Water Resources Inc
 9. WillScot Mobile Mini A
 10. Maximus Inc

Se fler innehav på fondsidan här!

// Joakim By, Christofer Halldin och Simon Park, fondförvaltare Avanza Impact by Circulus.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. För information, faktablad & informationsbroschyr se avanza.se/avanzaimpact

Relaterade inlägg