Framtidssäkra portföljen

Av Johanna Kull

08 nov 18

Share

Som investerare strävar vi efter portföljen som ger största möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Det är vad modern portföljteori handlar om. Men kan det verkligen gå hand i hand med att investera hållbart? Ja det kan det. I grunden handlar det om att få betalt för de risker som en investering är förknippad med. Och risker, de kommer i alla möjliga former. Ett nytt klimatmått har nu tagits fram som hjälper oss att undvika en högst aktuell risk.

En risk som kommit på tapeten på senare år är klimatrisken. Både ur perspektivet hur ett bolags produkt/tjänst påverkas av de klimatförändringar vi ser, men också hur bolagets lönsamhet skulle påverkas av striktare regleringar och hårdare klimatlagar. Vad skulle till exempel hända med bolaget om de fick börja betala det fulla priset för de utsläpp deras produktion genererar. Effekten skulle sannolikt bli större för ett flygbolag än för säg ett läkemedelsbolag.

Vissa bolag skulle klara högre koldioxidskatter eller specifika utsläppsmål redan imorgon, andra skulle få betydligt svårare att ställa om verksamheten till de nya regleringarna. De skulle se sin lönsamhet pressas och aktiekursen rasa. Klimatrisken är en risk så gott som någon med andra ord, och som investerare kan det bli kostsamt att ignorera den.

Nytt klimatmått förenklar hållbara fondval

Som alltid med risker finns det dock inget facit på förhand. Man kan bara använda sig av de verktyg och hjälpmedel som finns till hands för att minimera risken. Därför är Morningstars nya hållbarhetslöv ett efterlängtat tillskott i verktygslådan. Det är ett löv som ges till fonder med låg CO2-risk. Alltså till fonder som till största delen investerat i bolag som är väl anpassade till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp.

För att en fond ska få lövet krävs två saker:

1. Fondens genomsnittliga CO2-riskvärde ska vara under 10

CO2-riskvärde är ett värde mellan 0 och 100 (ett lågt värde är bättre) som anger hur stor risken är att fonden drabbas ifall världsekonomin ställer om till låga CO2-utsläpp. Analysen görs av analysföretaget Sustainalytics på bolagsnivå och sedan räknar man ihop ett kapitalviktat snitt för fonden baserat på bolagen som ingår. Minst 67 procent av fondens innehav måste vara analyserade och har ett CO2-riskvärde.

2. Fondens exponering mot fossila bränslen ska vara under 7 procent

För att vi ska ha en chans att nå klimatmålen måste två tredjedelar av den idag kända reserven av fossila bränslen stanna kvar i marken. Med det i åtanke känns bolag som utvinner fossila bränslen inte som någon framtidsbransch och för att få hållbarhetslövet måste andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen vara under 7 procent.

Hur troligt är det med ett globalt pris på koldioxid? Kanske inte jättetroligt, men för att nå klimatmålen krävs ”förändringar utan motstycke” enligt en ny klimatrapport från FN som presenterades för några veckor sedan. Och det är bråttom, utsläppen måste ner till noll under andra halvan av detta århundrade. Så med detta i åtanke tror jag att politiker över världen inte kommer ha något annat val än att införa tuffare klimatlagar för att försvåra och fördyra utsläpp.

Här hittar du fonderna som kvalificerat sig för hållbarhetslövet.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg