Fyll på din tjänstepension

Av Avanza

18 nov 20

Share

Som ett komplement till de löpande tjänstepensionsinbetalningarna kan du göra engångsinbetalningar för dig själv eller dina anställda. Varför är detta bra tänker du?

  • Inför årets bokslut, ofta i december, gör många egenföretagare och fåmansbolag en extra avsättning till tjänstepensionen. Fördelen med det är att avsättningar till tjänstepension är avdragsgilla i bokföringen med upp till 35 procent av lön (max 10 prisbasbelopp dvs 476 000 kr år 2021). På så vis maximerar man avdragsrätten.
  • Flera anställda har bonusutbetalningar årligen och dessa personer kan välja att växla hela eller delar av bonusutbetalningen till tjänstepension. Fördelen för den anställde är att den kan tillgodoräkna sig skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt, ca 6%, precis som vid löneväxling. Under tiden får pengarna möjlighet att växa till sig, vilket ger mer pengar i plånboken som pensionär, möjliggör för den anställde att gå i pension tidigare, eller trappa ner på arbetstiden de sista åren inför pension.

Här på Avanza har vi gjort det enkelt att göra engångsinbetalningar till tjänstepension. Du loggar bara in på vår Företagswebb och skapar en extrafaktura.

  1. Logga in på Företagswebben
  2. Under menyn anställda väljer du engångsinbetalning
  3.  Fyll i önskat belopp per försäkring och klicka på fortsätt
  4. Kontrollera att allt ser rätt ut och bekräfta
  5. Fakturan kommer nu i PDF redo att betalas

Tänk på att maximera din allmänna pension innan du gör en engångsinbetalning eller bonusväxling. Det innebär att du ska ha kvar en årlig bruttolön på 550 374* kr efter din inbetalning. Frågor kopplade till avdragsrätt brukar revisorerna vara insatta i.

Lycka till!

/ Daniel – Avanza Pension

*Avser basbelopp för 2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg