Glödheta teknikfonder

Av Johanna Kull

21 feb 20

Share

Teknikfonder var förra decenniets stora fondvinnare och har haft en snittavkastning på 17 procent per år i svenska kronor, enligt Morningstars fondindex. Även i år har fonderna startat starkt. Teknikfonderna har i år gett en avkastning på 14 procent, jämfört med en Sverigefonds 7 procent och en globalfonds 8 procent. Spararna har dock inte skalat ned och plockat hem en del av vinsten, tvärtom har de växlat upp köpen till rekordnivåer Här årets mest köpta teknikfonder och vad som kännetecknar de som sparar i dem.

7 gånger så stora köp

Privatspararna har startat året med att rekordköpa i teknikfonder och köpen är 7 gånger så stora som under snittmånaden ifjol. Fonderna är årets klart mest köpta branschfonder och jämfört med fastighetsfonder, en annan av årets omtalade branschfonder, har mer än dubbelt så mycket pengar gått in i teknikfonder. Spararna har i huvudsak köpt teknikfonder med globalt fokus, fonder som i huvudsak investerar i amerikanska bolag. Köplistan toppas dock av fonden Core Ny Teknik som fokuserar på nordiska bolag.

Yngre men rikare sparare

Teknikfondspararna utmärker sig i att de i regel är yngre än den genomsnittlige fondspararen, men att de ändå har ett 26 procent större sparkapital. De har även en betydligt bredare portfölj. Spararen i teknikfonder har i snitt 8 fonder i portföljen och 8 aktier. Det kan jämföras med den genomsnittlige fondspararens 4 aktier och 5 fonder.

Riskspridningen ser även bra ut såtillvida att den som sparar i en teknikfond i genomsnitt har blott 14 procent av sitt totala sparande placerat i teknikfonder. Det kan tyckas högt för en branschfond, men här tycker jag att man ska komma ihåg att en teknikfond egentligen inte är en branschfond i ordets sanna bemärkelse. De är betydligt bredare då teknikbolag verkar inom de flesta sektorer.

Har du någon teknikfond i portföljen?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg