Historisk omallokering av förmögenhet talar för gröna bolag

Gröna investeringar ökar snabbt, men fortfarande är det bara 4 procent av totalt förvaltat kapital i världen som förvaltas enligt ESG-kriterier. En historisk omallokering av förmögenhet som just nu sker, förväntas dock öka flödena till hållbara investeringar markant. En omallokering som mycket troligt påverkar aktiekurser och värderingar under en lång tid framöver. 

Vi är mitt inne i den största förmögenhetstransfereringen i modern tid. Till 2030 beräknas tillgångar värda minst 68 trillion USD (motsvarande ca 127 gånger Sveriges BNP, eller 350 gånger Sveriges statsskuld) omallokeras från så kallade baby boomers (födda 1946-1964) till så kallade millennials (födda ca 1980-1996). En generation som i väsentligt högre utsträckning väger in hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut än vad deras föräldrar gör.

Gröna investerare styr kapitalet

Nio av tio förmögna investerare i millennials-generationen uppger att ett bolags ESG-arbete är en viktig beståndsdel när de tar beslut om att investera i ett bolag eller ej, enligt en undersökning av Bank of America. Nästan lika många, 78 procent, av millennials-investerarna, har gjort en översyn av ESG-historiken och ESG-betygen bland sina befintliga innehav.

Millennial-generationens växande förmögenhet förväntas därför accelerera den trend vi redan ser – att det så kallade ”stora kapitalet” flödar till mer gröna och hållbara investeringar (enligt Morningstar ökade inflödena till hållbara fonder med hela 72 procent andra kvartalet 2020 jämfört med tidigare år.) Inflöden som leder till ett tryck uppåt i aktiekursen hos bolag vars produkter och tjänster är hållbara. Framför allt till gröna bolag vars produkter bidrar till att minska utsläppen och klimatpåverkan.

Bolag som till exempel värmetillverkaren Nibe och norska Tomra, världsledande inom automatiserad returhantering, är bra exempel på detta. De steg mer än börsen innan Covid-19 pandemin och har haft en snabbare och starkare återhämtning även efter. Ett än mer talande exempel är Teslas smått osannolika (eller galna?) kursrusning på 435 procent bara i år.

Ett bolags värdering är såklart inte oviktig, framför allt inte i det korta perspektivet. Långsiktigt är det däremot fullt rimligt att bolag med en hållbar affärsmodell lär fortsätta uppvisa betydligt högre tillväxttakt, och därmed värderas högre än bolag med en produkt som världen miljömässigt inte har råd med.

Till ekvationen ska vi också lägga de investeringar som europeiska stater måste göra i bland annat energieffektivisering, fastigheter, transport etc. för att leva upp till målen i European Green Deal om ett klimatneutralt Europa till 2050. Minst 7 000 miljarder Euro väntas det kosta och planen har kallats för det största stimulanspaketet sedan Marshallhjälpen.

Skulle Joe Biden bli vald till USA:s president i november lär dessutom klimatinvesteringarna växla upp även på federal nivå i USA. Hans klimatplan skulle, om den verkställs, vara den mest ambitiösa klimatsatsningen någonsin i amerikansk politik och har som mål att USA ska vara klimatneutralt till 2050 och energisektorn helt fri från utsläpp 2035.

Don’t fight the trend

I investerarsammanhang finns talesättet Dont’t fight the Fed, vilket enkelt uttryckt menas att när amerikanska centralbanken utökar sina stimulanser ska det vara positivt för aktiemarknaden och du bör vara investerad. Samma övergripande tankesätt finns det anledning att ha här, Don’t bet against the ESG-trend. Bolagens underliggande tillväxt, staters investeringar och inte minst en ny generation privatpersoner som sitter på världens samlade förmögenhet, talar för att de gröna bolagen och därmed även aktierna, som grupp kommer gå bra länge än.

Med det sagt, köp inte aktier i första bästa bolag eller fond som i sin marknadsföring slänger sig med gröna ord. Att vara bra på marknadsföring är inte ett green card till att det är en bra investering. Men när du väljer bolag eller fonder att investera i, gör då gärna en egen förenklad ESG-analys av bolaget.

Använd de verktyg som finns till hands

Hur väl står sig affärsmodellen i en mer hållbar värld? Hur grön är fonden? Båda dessa frågor är något som vi kommer få hjälp att svara på tack vare EU:s nya taxonomi för gröna investeringar, men fram till dess får vi använda oss av de verktyg som finns till hands. Läs på bolagens IR-sidor. Hur beskriver de sitt hållbarhetsarbete själva och vad har de för ambitioner? Och ännu viktigare, vad säger externa bedömare? Det är ofta bara en googling bort.

Som fondsparare kan du idag filtrera fonder utifrån Morrningars Hållbarhetsbetyg – ett betyg där fonder får mellan 1 till 5 jordglober, utifrån hur väl de presterar inom hållbarhet i jämförelse med andra fonder i samma kategori. Du kan även filtrera utifrån fossila bränslen, eller skapa din egna hållbarhetsstämpel där du begränsar ditt urval av fonder till enbart de som passar dina egna hållbarhetspreferenser. Här verktygen som hjälper dig hitta hållbara fonder.

Hur tänker du kring ESG när du investerar?

//Johanna

 

PS. Lägg till att Millennial-generationen inte bara vill investera sina pengar i hållbara bolag, de vill också arbeta på bolagen. Hållbara bolag gynnas alltså inte bara av mer medvetna konsumenter och investerare, med sin kultur och sina värderingar är de också mer konkurrenskraftiga i kampen om de skarpaste talangerna. Vilket i sin tur torde föda framgång, ökad tillväxt och ökad vinst…. Ds. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg