16 bolag som gynnas av EU:s nya klimatpaket

Minst 7 000 miljarder euro beräknas det kosta att göras Europa klimatneutralt till 2050. Bolagen som gynnas av de ökade investeringarna återfinns bland annat inom transport, industri och infrastruktur. Här 16 av 20 aktier som analytikerna på Goldman Sachs lyfter fram som troliga vinnare på denna gröna omställning.

Målet med EU:s klimatpaket European Green deal är att regionen ska halvera utsläppen till 2030 och bli helt klimatneutralt till 2050. Planen har kallats för det största stimulanspaketet sedan Marshallhjälpen och beräknas av investmentbanken Goldman Sachs kräva investeringar i bland annat ny energi och infrastruktur, till en kostnad av minst 7 000 miljarder Euro. Nettoeffekten förväntas dock bli positiv då investeringarna, förutom att säkra långsiktig välfärd, även beräknas leda till högre BNP-tillväxt och minskad arbetslöshet.

Även på bolagsnivå kommer finns det bolag som förväntas gynnas av investeringarna. Goldman Sachs har listat 20 europeiska aktier inom sektorerna industri, transport samt bygg och infrastruktur, som de tror kommer dra fördel av det massiva klimatpaketet. CNBC presenterar listan och 16 av de 20 bolag som Goldman Sachs lyfter fram är:

Energi och utilities

Den gröna energiomställningen är en mycket viktig del för att nå målet om ett klimatneutralt Europa till 2050. Här ser Goldman Sachs tänkbara vinnare i:

Vestas Vind Systems – tillverkare av vindkraftverk. Bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från design, produktion, montering, logistikinstallation till eftermarknadsservice.

Orsted – produktion av förnybar energi via vindkraftverk, där störst marknad återfinns inom Norden och Europa. Producerar även natur- och biogas.

Enel – Framställer och distribuerar elektricitet och gas på en global marknad med fokus på Europa och Latinamerika. Produktionen sker via vindkraftverk, solceller samt hydroelektroniska plattformer.

EDP -producerar samt distribuerar el- och diverse gasförsörjning runtom på den europeiska marknaden.

EDPR – levererar energilösningar baserat på förnybar energi, huvudsakligen via egna anläggningar med vindkraftverk som energibas.

Prysmian – tillverkare av elektriska strömledningar och telekomkablar. Erbjuder även ingenjörstjänster som berör utbyggnad av ledningar under vatten och kablar till industrier där lågspänningskablar ses som nödvändiga.

Nexans – industribolag, med en produktportfölj som är indelad i segmenten: Transmission, Distribution & Operators; Industry; och Distributors & Installers. Exempel på produkter som företaget erbjuder är koppar och fiberoptiska kablar samt vajrar.

Transport

Incitament för att öka efterfrågan på el-bilar, stödpaket till industrin och skrotpremier. Ja det kommer krävas omfattande åtgärder för att Europas fordonsflotta grön. Samtidigt behöver Europas järnvägsnät byggas ut och liberaliseras. Bolag som Goldman Sachs tror kommer gynnas av de ökade investeringarna i transportsektorn är:

Alstom – industrikoncern som tillhandahåller produkter och tjänster för järnvägar.

Renault – tillverkar och säljer lätta fordon, personbilar, elektriska fordon och fordonsrelaterad utrustning under varumärkena Renault, Dacia och Nissan.

Volkswagen– global fordonskoncern med ett flertal varumärken under ägande som Audi, Bentley, Bugatti, Commercial Vehicles, Ducati, Lamborghini, Porsche, Skoda och Volkswagen.

Hella – arbetar med utveckling av elektroniska samt digitala lösningar för fordonsindustrin.

Umicore – tillverkningsbolag fokuserade inom materialteknik. Erbjuder diverse hantering av metallprodukter, avfallshantering, samt utveckling av olika elektroniska komponenter.

Bygg & infrastruktur

The Green Deal väntas leda till en renoveringsvåg när länder investerar i att göra byggnader mer energieffektiva. Investeringar som Goldman Sachs tror kommer gynna aktier som:

Legrand – en av världens största producenter av elektronikutrustning som switchar och uttag.

Rexel – leverantör av elprodukter som exempelvis ledningar, kablar, kanaler, elskåp, hushållsapparater och tillbehör. Erbjuder även system till klimatkontroll, solceller och hemautomatisering.

Vinci – global aktör inom byggsektorn, specialiserade inom utveckling av större konstruktion och byggen.

Saint-Gobain – utvecklar, tillverkar och distribuerar byggmaterial.

En megatrend värd att ta på allvar

Exakt vilka bolag som blir de stora vinnarna på European Green deal är såklart omöjligt att veta. Men att det kommer att uppstå vinnare, det kan vi vara tämligen säkra på. Själv tänkte jag lägga lite tid på semestern att läsa på lite mer om ett par av bolagen listade ovan.

Har du några möjliga gröna vinnare i portföljen?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg