Hälsovårdsförvaltarna: De blir vinnare och förlorare på fetmaforskningens framfart

Av Avanza

08 nov 23

Share

De senaste månaderna har aktiekurserna skjutit i taket för läkemedelsjättar med fokus på fetmaforskning. Men vilka bolag blir framtidens vinnare och förlorare på trenden mot effektivare behandlingsmetoder för överviktiga? Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, förvaltare av fonden Avanza Healthcare by Samuelsson och Hult, ger sin syn på saken.

Därför rusar bolag inom fetmaforskning

Fetma är ett av välfärdssamhällets stora sjukdomsorsaker. Enligt data från Novo Nordisk påverkar obesitas, eller fetma, över 765 miljoner människor världen över och är starkt kopplat till över 200 olika sjukdomstillstånd. Det är därför av största vikt att behandla fetma för att komma åt relaterade sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och artros.

För bolag med forskning kopplat till fetma är således potentialen enorm. Det har också återspeglats i kursutvecklingen under de senaste månaderna. Såväl Novo Nordisk som Eli Lilly, båda med dokumenterat goda resultat för fetmakandidater, har noterat nya rekordnivåer på börsen. I fallet Eli Lilly blev bolaget världens högst värderade läkemedelsbolag under augusti månad.

Bakgrunden till rusningen var att Novo Nordisk presenterade data från sin så kallade SELECT-studie, där bolagets läkemedel Wegovy (semaglutid) visade på en statistisk signifikant minskning av hjärt-kärlsjukdomar hos överviktiga personer utan diabetes.

Förhoppningen är nu att vi står inför en period av effektiv läkemedelsbehandling av fetma och att därmed andra relaterade sjukdomar minskar med tiden.

Annons

Vinnare och förlorare på fetmatrenden

Vi tror att de uppenbara vinnarna på en effektiv behandling av fetma är ovan nämnda Novo Nordisk och Eli Lilly, därtill tror vi att mindre bolag med fetmaläkemedel i pipeline, såsom Zealand Pharma, komma att gynnas av utvecklingen.

Även underleverantörer till obesitas-jättarna kan vara intressanta ur investeringssynpunkt. Bland dessa märks exempelvis medicinteknikjätten Thermo Fisher som nyligen fick en order från Novo Nordisk för att hjälpa till med produktionen av Wegovy.

Bland bolag som hotas av utvecklingen märks de som kan anses vara förlorare på att effektiv behandling av obesitas ger färre patienter med diabetes med tiden. Dock anser vi att marknadens reaktion, att sälja av aktier inom dessa områden, var något överdriven i vissa fall.

Framöver blir det av stort intresse att följa hur diskussionen mellan läkemedelsbolag och betalare, det vill säga sjukförsäkringsbolag och statliga finansiärer av sjukvård, fortlöper.
Frågan man ställer sig är hur mycket fetmabehandling egentligen är värd? I och med SELECT-studiens starka resultat flyttades vågskålen markant i läkemedelsbolagens favör.

Fondens 10 största innehav:

  1. UnitedHealth Group
  2. Eli Lilly
  3. Novo Nordisk B
  4. Merck & Co
  5. AstraZeneca
  6. Thermo Fisher Scientific
  7. Amgen
  8. Boston Scientific
  9. Vertex Pharmaceuticals
  10. Abbvie

Se fler innehav här!

// Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, förvaltare av Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.  För mer information om hur fonden förvaltas, faktablad och informationsbroschyr, se avanza.se/avanzahealthcare.

Relaterade inlägg