Historiskt beslut i Sveriges Riksdag

600 kronor, det är vad en pensionsflytt max får kosta från och med 1 april 2021. Det blev klart idag när regeringen röstade igenom ett nytt förbättrat lagförslag kring flytt av tjänstepension. Ett viktigt beslut och riktig förbättring av konsumentskyddet för pensionssparare.  

I årtionden har försäkringsbolag kunnat mjölka pensionsspararna på hutlösa avgifter. Det kallas försäkringsavgifter, skalavgifter, premieavgift eller liknande, men oavsett vad de benämns som har de en sak gemensamt; avgifterna gynnar pensionsbolaget, inte pensionsspararen.

Extra problematiskt har det varit att spararna inte haft en chans att välja bort dessa avgifter. I alla fall inte utan att betala i värsta fall tiotusentals kronor. Försäkringsbolag har nämligen kunnat ta ut en flyttavgift på så mycket som en summa motsvarande hela 1-5 procent av försäkringens värde. Fri flytträtt på pappret, men inte i praktiken med andra ord. Men nu är det alltså snart slut med det, tack vare det efterlängtade beslutet i Sveriges Riksdag. Ett beslut som jag är stolt över att Avanza varit drivande i att få fram då vi i många år påtalat problemet, inte minst under hösten 2019 då vi drev #pensionsupproret.

Fri flytträtt för försäkringar tecknade efter 2007

Från och med 1 april 2021 får en flytt av en pensionsförsäkring max kosta 600 kronor. Ett förslag som gäller alla fond- eller depåförsäkringar (ej traditionella försäkringar) tecknade efter 1 juli 2007.

Det här är en klar förbättring av konsumentskyddet. En tydlig konkret och inte minst rimlig summa för vad det max får kosta, gör det betydligt enklare för pensionssparare att ta informerade och medvetna beslut. Som företag förtjänar man ju sina kunder, man äger dem inte och då ska man inte heller kunna låsa in dem.

Ytterligare förbättringar behövs

Det finns frågor kvar att åtgärda för att förbättra pensionsspararnas konsumentskydd, inte minst reglera att en flytt inte får ta orimligt lång tid. Att flytta en fondförsäkring är som att flytta ett ISK och borde bara ta ett par dagar. Absolut inte mer än en månad. Pensionsbolag bör heller inte ha möjlighet att försvåra en flyttbegäran genom att kräva egna blanketter och annat ofog.

Självklart bör också flytträtten utvidgas till att gälla försäkringar tecknade även innan 2007. Det är något oppositionspartierna krävt att regeringen skyndsamt ska återkomma med förslag kring, så låt oss hoppas att regeringen gör detta.

Med det sagt, dagens nyhet är ett jättekliv på vägen mot en förbättrad pensionsmarknad.

Och sist men inte minst, är du i tagen att flytta en försäkring och får höra att det idag kostar säg 10 000 kronor, då skulle jag nog ställa en påminnelse på mobilen och genomföra flytten april 2021 istället. När avgiften som sagt får uppgå till max 600 kronor.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg