Historiskt börsfall men aktier fortsatt bäst på sikt

Av Avanza

28 jun 16

Share
Börsfall
Historiska fall på OMXS30

Igår fick vi uppleva den största nedgången på börsen i modern tid. Inte sedan svarta måndagen 1987 har vi sett liknande fall på Stockholmsbörsen.

Då föll affärsvärldens breda generalindex med -7,01% och tog ett år på sig att återhämta tappet. Igår såg vi OMXS30 sjunka -8,42 % vilket gav fallet en mindre smickrande förstaplats historiskt.

I tider av stor osäkerhet likt situationen kring det brittiska valet och efterföljande Brexit skapar turbulens på marknaden. Det beror på att konsekvenserna är svåra att överblicka och skapar orolighet, då är det många som drar ned på risken och inväntar vad som händer. När många vill sälja och få vill köpa skapar det ett säljtryck med kraftigt fallande kurser som följd, likt vad vi såg igår.

Är det säljläge nu?

Börsen toppade 27 april 2015 och sedan dess har OMXS30 som är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen minskat -25,7%. Indexet har en tung vikt mot bank och verkstad som påverkas negativt av Riksbankens negativa ränta samt oro kring hur den globala ekonomin mår. Tittar vi istället på SIXPRX som är ett bredare index med återinvesterad utdelning så har det sjunkit -15,5%.

Det brukar heta att man ska köpa billigt och sälja dyrt men det visar sig ofta vara lättare sagt än gjort. Många aktörer gick ut igår och manade investerare att ha is i magen. Vi har kikat på historiska upp- och nedgångsfaser för att försöka få en uppfattning kring vad man kan förvänta sig.

greed buy fear sell

De bästa köpen görs när det ser som mörkast ut

Det känns enklare att köpa när aktiemarknaden stiger och gemene man pratar om stora vinster men oftast är det då börsen toppar för att vända ned en tid. Istället görs de bästa köpen när det ser som mörkast ut och ingen vill äga aktier. Om det är i den sistnämnda tiden vi befinner oss är svårt att säga men däremot är börsen billigare än för ett år sedan.

Att köpa när marknaden har varit som allra dystrast har lönat sig historiskt. Däremot bör man komma ihåg att en hundralapp som minskar -50% och därefter bara är värd 50-kronor måste stiga 100%, alltså 50-kronor för att åter stiga till den hundralapp man hade från början. Däremot har nya pengar som sparats fått ta del av hela återhämtningsresan utan att ha minskat i värde under nedgångsfasen eftersom det handlar om just nysparande.

För de personer som är i början av sin investerarkarriär, har lång placeringshorisont och sparar löpande är en större nedgång på börsen positivt eftersom man då kan köpa aktier billigare och får en större potential framåt.

OMXS30 historiska upp- och nedgångsfaser

OMXS30 v2
Upp- och nedgångsfaser på OMXS30

 

 • UPP under 727 dagar under perioden 1996-07-24 – 1998-07-21 fick vi se index stiga +111,88%.
 • NED därefter sjönk börsen snabbt -39,43% under 79 dagar samtidigt som vi fick se en finanskris i Asien.
 • UPP från 1998-10-08 fram till 2000-03-07 fick vi se börsen stiga i 516 dagar och prestera +175,84%.
 • NED IT-bubblan spricker och en fallande marknad är ett faktum. I 947 dagar får vi se börsen minska -71,96 % vilket blir en av de mest utdragna nedgångstrenderna i modern tid i Sverige. Innan fallet stod Ericsson för en stor del av totala index vars kurs föll ca -98% från topp till botten.
 • UPP 947 dagar senare bottnar börsen den 7 oktober 2002 och börjar sin resa uppåt. Under 1 740 dagar stiger OMXS30 +191,70% fram tills nästa nedgångsfas som börjar sommaren 2007. Det vi idag kallar för finanskrisen som påminner om världens största konkurs 15 september 2008 då Lehman Brothers gick omkull började redan 13 juli 2007.
 • NED Under perioden 2007-07-13 till 2008-10-27 faller börsen -55,96%. Under de 472 dagar som vi får se sjunkande aktiekurser så tilltar fallet vid Lehman Brothers kollaps 15 september 2008 fram tills dess att det vände cirka 1,5 månad senare.
 • UPP Efter finanskrisens utbrott så vänder börsen i oktober 2008 och stiger följande 2 373 dagar . Uppgången blev i slutändan +189,61% innan det åter vände ned.
 • NED i dagsläget befinner vi oss i en sjunkande marknad som vände ned 27 april 2015, totalt sett har vi haft en negativ marknad i 428 dagar och en börs som hittills fram till 27 juni fallit -25,7% sedan förra toppen.

Sammanfattat kan sägas att börsen historiskt fallit 481 dagar i snitt medan uppgångsfasen varat 1 339 dagar i snitt. Man kan även säga att nedgångsfasen varat i ungefär 35% av den genomsnittliga uppgångsfasen.

SIXPRX historiska upp- och nedgångsfaser

SIXPRX är ett brett återinvesterande index som består av samtliga aktier på Stockholmsbörsen. Det här indexet ger en bättre bild över hur Stockholmsbörsen utvecklas i stor till skillnad mot OMXS30 som bara visar de 30 mest omsatta bolagen av börsens totalt 332 bolag.

sixprx v2
Upp- och nedgångsfaser på SIXPRX 

 • UPP från Asienkrisens botten 1998 fram tills dess att IT-bubblan sprack 7 mars 2000 steg index +144,32% under 515 dagar.
 • NED i samband med kraschen som efterföljde IT-boomen såg vi fallande kurser i 945 dagar och ett index som backade -61,80%.
 • UPP från botten i oktober 2002 bar det iväg uppåt igen, närmare bestämt i 1 742 dagar och på den tiden hann vi stiga +299,12%.
 • NED breda index började backa några dagar senare än OMXS30 men hann under det vi idag kallar finanskrisen backa -56,63% under 494 dagar.
 • UPP vändningen efter finanskrisen kom nästan en månad senare än OMXS30 men återhämtningen blev också desto större. Totalt sett såg vi index stiga +309,43% under 2 348 dagar.
 • NED 27 april 2015 sattes nästa topp och därefter har vi befunnit oss i en fallande trend sedan dess. Totalt sett är index ned -15,5% under 428 dagar hittills.

Hur ska jag agera?

Ju mer börsen faller desto mer potential kommer det finnas på uppsidan när det vänder, vilket det alltid gör. Några vanliga tips:

 • Fråga dig själv vilken placeringshorisont du har.
 • Investera endast pengar du faktiskt kan avvara över en längre period, pengar som behövs i närtid bör ej placeras på börsen.
 • Spara löpande och investera regelbundet, även när börsen faller eller snarare speciellt då
 • Sprid riskerna mellan flera olika bolag och helst i olika branscher
 • Var försiktig med belåning

Det är fortfarande samma bolag som förra veckan innan Brexit. Osäkerheten är förvisso högre men Telia kommer fortsätta sälja mobilabonnemang och ICA kommer fortsätta sälja mat likväl som att Wallenstam fortsatt kommer att hyra ut hyreslägenheter till människor som är i behov av tak över huvudet.

Återinvesterad utdelning skapar förutsättningar för god avkastning
Nedan graf visar skillnaden på ren kursutveckling för de 30 mest omsatta bolagen på börsen och om utdelningen har återinvesterats löpande under tiden.

återinvestera
Återinvesterad utdelning skapar förutsättningar för överavkastning.

 

Aktier är det bästa tillgångsslaget över tid

Risk och avkastning hör ihop, ju högre risk desto högre förväntad avkastning normalt sett. Aktiemarknaden är den marknad som varit allra bäst i ett historiskt perspektiv samtidigt som det är mycket svårt att tajma marknadens upp och nedgångar. Tittar vi i ett lite längre perspektiv finns det flertalet exempel på aktier vars aktiekurs gett sina ägare skäl att dra på smilbanden trots turbulens kring både IT-kraschen, finanskrisen och rådande turbulens kring Brexit.

börsutveckling sedan år 2000

 

Hur gjorde våra kunder?

Här är de 20 mest populära aktierna som våra kunder köpte under gårdagen i samband med börsfallet. (Tryck på bilden för att förstora)

topplistan post brexit v2
Här är aktierna som våra kunder köpte mest efter Brexit

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Samtliga aktiekurser baseras på stäningskurs 27/6 2016

Relaterade inlägg