Välj bland Svanenmärkta fonder

Av Johanna Kull

20 maj 21

Share

Filtrera fram Svanenmärkta fonder. Ja, den klassiska Svanenmärkningen är det senaste verktyget att läggas till i Avanzas verktygslåda över hjälpmedel för att hitta hållbara fonder. Kriterierna för att få en Svanenmärkning är omfattande och märkningen är ett bra verktyg för dig som vill försäkra dig om att dina fonder har ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Låt oss gå igenom vad Svanenmärkningen innebär mer konkret.

Att investera i fonder med ett seriöst och ambitiöst hållbarhetsarbete vill de flesta av oss. Att utvärdera fonders hållbarhetsarbete är emellertid inte helt enkelt – och precis på samma sätt som vi vill ha en märkning som visar oss att ett visst tvättmedel inte innehåller miljöfarliga ämnen, vill många av oss ha en märkning som gör oss trygga i att våra sparpengar investeras i fonder med ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Svanenmärkningen är en sådan. Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden och de arbetar på uppdrag av regeringen och är helt utan vinst- eller branschintresse.Det är fondbolag själva som ansöker om att få en eller flera av sina fonder Svanenmärkta och för att få märkningen måste en fond uppfylla 25 obligatoriska krav, samt få minst 6 av 16 möjliga poäng i en ytterligare kravlista.

Svanenmärkningen på en fond innebär att:

  • Fonden måste avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska så som fossil energiutvinning (undantag finns för omställningsbolag som uppfyller tre mycket hårda villkor), tobak, kontroversiella vapen m.fl. Här mer om vilka företag, branscher och länder som inte får ingå i en Svanenmärkt fond.
  • Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Minst 90% av fondens innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys och minst 50% av fondens innehav ska vara placerat i företag med ett starkt hållbarhetsarbete. 
  • Fonden ska varje kvartal på sin hemsida redovisa samtliga aktier och andra värdepapper som finns i fonden. Fonden ska årligen presentera en rapport över vilka aktiviteter fonden gjort inom hållbarhetsområdet. t.ex. hur man röstat på bolagsstämmor, vilka dialoger man haft med bolag, vad man inkluderat/exkluderat o.s.v.
  • Fonden ska bedriva påverkansarbete gentemot företagen i portföljen när det kommer till bolagens hållbarhetsarbete.

Är jag säker på att en Svanenmärkt fond bara investerar i ”hållbara” bolag?

Svanenmärkningen innebär inte att alla företag i fonden är hållbara eller utan problem och utmaningar, men kraven som ställs på fonden syftar till att påverka branscher och företag i en mer hållbar riktning. En Svanenmärkt fond ska välja bort investeringar i de bolag/branscher som är längst ifrån hållbara och den ska ha majoriteten av sitt kapital investerat i företag med starkt hållbarhetsarbete. Det innebär däremot inte att alla bolag i fonden är typiskt gröna lösningsbolag.

Svanenmärkningen inget betyg på avkastning

Svanenmärkningen säger ingenting om en fonds historiska eller förväntade framtida avkastning. Den påverkas heller inte av en fonds avgift eller placeringsinriktning. Svanenmärkningen är helt enkelt ett av flera verktyg du har till förfogande när du väljer fonder att investera i.

Frågor och svar om Svanenmärkta fonder.

Här hittar du Svanenmärkningen hos Avanza

I Avanzas fondlista kan du filtrera så att den enbart visar fonder med Svanenmärkning, du hittar den under fliken ”Fler filter”. I skrivande stund finns det på plattformen 21 stycken Svanenmärkta fonder med representation från de flesta fondkategorier. Alla fonder är aktivt förvaltade. (Det finns även två ETF:er med Svanenmärkning, XACT Sverige och XACT Norden, men dessa finns inte med i vanliga fondlistan). Du hittar även Svanenmärkningen i hållbarhetssektionen på respektive fondsida

Mina tankar

Jag tycker det är positivt med en märkning från en trovärdig och oberoende aktör helt utan vinst- eller branschintresse. Att det kostar 30 000 kr för fondbolag att ansöka om märkningen och att den årliga licensavgiften till Svanen ligger på mellan 15 000 till 100 000 kr per år beroende på fondens storlek, är inte det problemet som vissa aktörer vill få det att framstå som. Förvaltning av fonder är förknippat med vissa kostnader och det här är inga gigantiska kostnader för ett fondbolag.

För dig som sparare är det dock viktigt att inte enbart utgå från Svanenmärkningen, du bör utvärdera dina fonder eller tilltänkta fonder utifrån fler parametrar. Frågor att ställa sig är sådana som: Har fonden rätt placeringsinriktning? Vad har den för Morningstar stjärnbetyg? Hur står sig fondens historiska avkastning med likvärdiga fonder och index? Historisk avkastning är inget facit för framtiden, men jag personligen investerar hellre mina pengar hos en förvaltare med bra historik än hos någon som underpresterat index år efter år.

Kommer du att använda dig av Svanenmärkningen när du väljer fonder?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza% .

Relaterade inlägg