Hur mycket månadssparar avanzianen?

Av Avanza

09 apr 19

Share

Hur mycket bör man egentligen månadsspara? Normen har landat på 500 – 1000 kronor i månaden i samhällsdebatten, men vad är rimligt? Det finns nog inget facit men beror på syftet med ditt sparande. Det bästa sparandet är det som blir av medan det gyllene riktmärket är 10% av disponibel inkomst.

Så mycket månadssparar den genomsnittlige avanzakunden (autogiro / klicka för att förstora)

Hur mycket bör man månadsspara?

Hur mycket man bör spara är individuellt för varje person men att alla behöver ett sparande och en ekonomisk trygghet är nog tryggt att hävda. Många som äger sin egen bostad och har en belåningsgrad över 50% omfattas ju av amorteringskrav (på nyutlåning) sedan en tid tillbaka. Det är ett sparande som såklart ökar dina nettotillgångar, men låt det inte förta ett finansiellt sparande. Alternativet annars är ju att utgå från att bostaden får agera bankomat med de extra kostnader som inteckningar, pantsättningar m.m. för med sig.

Det bästa sparandet är definitivt det som blir av men har du de ekonomiska förutsättningarna så är 10% av disponibel inkomst ett gott riktmärke. Alltså 10% av den lönen eller annan inkomst som du får in på kontot efter skatt. I media pratar man ofta om att spara mellan 500 och 1000 kronor i månaden, vilket tydligt avspeglar sig i vår statistik kring hur våra kunder sparar.

Nästan varannan avanzian kör nämligen på det klassiska tumregel-spannet 500-1000 kronor. Om vi utgår från en tjugoåring som sparar den summan varje månad till 7% avkastning så blir slutresultatet vid 65-årsdagen mellan 1,9 miljoner och 3,8 miljoner kronor. Om vi istället höjer den summan till 10% av disponiblen inkomst, och utgår från 2000-5000 kronor per månad som var femte kund sparar, så blir summan en helt annan – mellan 7,6 och 19 miljoner kronor, oaktat inflationen. Om vi då räknar med en direktavkastning på börsen om 3% så innebär det en årlig utdelning på 228 000 – 570 000 kronor om året eller 19- 47 500 kronor i månaden, inte fy skam.

Nu är det sällsynt att man sparar en så pass stor slant varje månad under flera årtionden, livet har en tendens att komma emellan. Sparande är uppskjuten konsumtion och sparandet har ju inget egenvärde i sig. Däremot är det intressant att se vilken effekt ett ökat sparande får på långa tidsperioder. Fråga dig själv hur mycket du sparar idag och hur mycket du skulle kunna spara utan att göra avkall på livskvaliteten idag. Tid och avkastning är de två absolut viktigaste faktorerna för ett långsiktigt lyckosamt sparande och varje hundralapp gör skillnad.

Sparar du 500 kronor i månaden så kommer du få ihop en miljon kronor på 37 år. Med en tusenlapp tar det 28 år och för den som sparar 10% av disponibel inkomst, alltså 2000 – 5000 i bilden ovan så tar det mellan 11 och 20 år.

Idag vill jag konsumera, spara kan jag väl göra imorgon?

Ju tidigare du börjar spara desto mindre slant behöver du sätta av varje månad för samma slutresultat. Många vill ”leva livet här och nu” vilket inte alls är konstigt, snarare sunt inom rimliga gränser. Men sannolikheten eller risken, beroende på hur man ser det, är ju att du får ett långt och lyckosamt liv. Då är sannolikheten hög att du vill bibehålla samma levnadsstandard och leva i ”nuet” i framtiden också. Ett sparande kan ju faktiskt möjliggöra att säkerställa livskvaliteten och den där guldkanten på tillvaron. Ju längre tid du väntar med att börja spara desto större slant kommer du behöva sätta av för samma slutresultat. Så fråga dig själv om din nuvarande sparnivå är rätt för dig eller om du bör öka den (eller sänka den?). Börja idag och låt tiden göra jobbet istället för att låta sparandet gräva stora hål i plånboken i framtiden.

Sparar du mer eller mindre än snittavanzianen och än mer viktigt, sparar du mindre eller mer än du skulle kunna?

/ Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg