Hur påverkar den politiska turbulensen sparandet?

Trots en av de mest turbulenta politiska dagarna i Sverige någonsin har börsen förblivit lugn. Hur hänger detta ihop? Och hur kommer våra sparanden att påverkas av M-KD-SD-budgeten som nu ska styra politiken det kommande året?

Statsminister i sju timmar

Onsdagen var minst sagt dramatisk på den politiska arenan. Knappt hade Sverige fått sin första kvinnliga statsminister och vi hunnit utbrista ”Äntligen!” förrän hennes budget föll i riksdagen och hon själv avgick. Få hade anat denna dramatiska utveckling och, som vi alla vet, är det just överraskningar som börsen ogillar mest. Men, börsen har knappt reagerat utan snarare varit lugnare än tidigare dagar i veckan. Hur hänger det ihop?

Precis som alltid kan vi inte förutspå hur börsen kommer att röra sig under morgondagen men om vi tar en titt i backspegeln har turbulensen kring den senaste tidens  regeringsbildningar haft ytterst marginell (om än någon) effekt på den svenska börsen. Till stor del beror detta på att svenska statsfinanser är i gott skick och att det finns ett internationellt förtroende för svensk ekonomi. Dessutom är skillnaderna mellan de båda budgetförslagen inte tillräckligt stora för att investerare ska omvärdera svensk ekonomi.

En annan budget

Även om skillnaderna mellan de båda budgetförslagen inte är så stora finns det ändå vissa element som sticker ut. I kronor och ören handlar det om 20 miljarder som fördelats på annat sätt. Främst handlar det om att den nu framröstade budgeten innehåller satsningar som gör det mer förmånligt att jobba på bekostnad av att inte göra det. Liksom sänkt skatt för pensionärer och på diesel samt bensin. Finansieringen görs bland annat genom ett slopande av familjeveckan. Dessutom görs satsningar inom polis, försvar och tull.

Hur påverkar allt detta mitt sparande?

Förmodligen kommer den politiska turbulens vi sett i dag, och som kommer att fortsätta med kommande statsministeromröstning, inte att påverka börsen nämnvärt. Samtidigt är det viktigt i ett sparande både att försöka se bortom de tillfälliga svängningarna och se de långsiktiga trenderna. Några långsiktiga megatrender att ha koll på framöver är bland annat en åldrande befolkning och den omställning som nu krävs av svensk ekonomi för att bli mer långsiktigt hållbar.

Vi närmar oss nu valår och förutom ovan nämnda megatrender kan det som sparare vara värt att följa den fortsatta diskussionen kring nivå på kapitalskatter. Såväl S, Mp och V har signalerat att de vill höja, eller åtminstone se över, höjda kapitalskatter medan M, Kd, L, C och Sd varit mycket kritiska till sådana förslag. Inga förslag kring justeringar av kapitalskatter finns i den budget som nu antagits av riksdagen men partierna lär återkomma till detta under nästa år.

Vi har onekligen en spännande tid framför oss!

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg