Investeraren #36 – Stockholmsbörsens utdelningsmästare

Av Avanza

15 aug 18

Share

Många sparare älskar utdelningar, vissa så mycket att de har en utdelningskalender för att säkerställa att det trillar in slantar varje månad utanför de vanligtvis tunga utdelningsmånaderna april och maj. Numera får du ju även en utdelningsnotis med ett katching-ljud i mobilapparna för att förgylla stunden.

I USA har vi en lång historik av duktiga utdelare, inte minst Dividend Kings och Aristocrats, alltså de bolag som lyckats höja utdelningen i 50 respektive 25 år i rad, men hur ser det ut i Sverige? Vilka är marathonutdelarna på hemmaplan?

Aktierna som höjt utdelningen i 10 år i rad

Historiken är ju som bekant ingen garanti för framtida dito men det är nog mer sannolikt att tro att bolag som höjt utdelningen konsekvent under många år ger en bättre sannolikhet att fortsätta göra just det snarare än bolag som aldrig eller sällan höjt sin utdelning. Speciellt om bolagen har en uttalad utdelningspolicy som säger att utdelningen stadigt skall öka över tid samtidigt som utdelningsandelen, alltså utdelningen som andel av vinsten, inte är på alarmerande höga nivåer. Vilka är då bolagen på Stockholmsbörsen som klarat av bravaden att höja utdelningen minst 10 år i rad? Inspirationen fick jag av denna artikel som publicerades på Placera nyligen.

 • Hufvudstaden
  Grundades av Ivar Kreuger 1915 och blev Sveriges största fastighetsbolag på två år. Flera av fastigheterna som bolaget äger återfinns även på sällskapsspelet Monopols spelbräde. Dessutom äger fastighetsbolaget också varumärken såsom anrika Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm och Nordstan i Göteborg. Börsvärdet är 32 miljarder kronor och utdelningen har de lyckats höja i 21 år i rad.
 • Castellum
  Grundades 1993 i kölvattnet av den finans- och fastighetskris vi hade i Sverige på den tiden. Flera av fastigheterna som förvärvades var panter från dåliga lån som bankerna inkasserat. Börsnoterades 1997 och är idag en av Sveriges största fastighetsägare, utvecklare och börsnoterade bolag. De har som mål att öka förvaltningsresultatet minst 10 % per år, något som många småsparare har uppskattat historiskt då det lett till en förväntan om betryggande marginal för framtida utdelningstillväxt. Bolaget har ett börsvärde på 44 miljarder och lyckats höja utdelningen 20 år i rad.
 • Vitec
  Ett mjukvarubolag som grundades 1985 och jobbar med något de kallar Vertical Market Software i Norden. De förvärvar och förädlar välskötta standardprogram inom olika nischer som de sedan levererar till sina kunder. Affärsmodellen bygger på repetitiva intäkter som bolaget menar ska borga för stabila och förutsägbara kassaflöden, en bra egenskap för en utdelningsmästare. Bolaget har ett börsvärde på 2,5 miljarder kronor och har höjt utdelningen 16 år i rad.
 • Wihlborgs
  Fastighetsbolag som grundades 1924 och verkar i Öresundsregionen med Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn som bas. Där erbjuder de kommersiella lokaler i form av kontors- och butikslokaler likväl som industri- och lagerlokaler. Dagens Wihlborgs formades 2005 när bolaget delades upp i två nya bolag och den geografiska exponeringen blev mer fokuserad. Nya kärnverksamheten blev Öresundsregionen och fastigheterna i Stockholm samlades i fastighetsbolaget Fabege. Marknadsvärdet är 16,5 miljarder kronor och bolaget har höjt utdelningen 12 år i rad.
 • Intrum
  Europas marknadsledare inom kredithantering med exponering mot 24 marknader efter samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorff ifjol. Aktien har varit lite stukad på senare tid efter ett ifrågasatt samgående men historiken visar att utdelningen har varit att lita på, om vi kikar i backspegeln, om det upprepar sig återstår att se. Bolaget har höjt utdelningen 12 år i rad och börsvärdet är 31 miljarder kronor.

Vilken utdelningsmästare är avanzianernas favorit?

Fastighetsbolaget Castellum är solklar vinnare och storfavorit bland våra kunder med 26 138 ägare. Tvåan Intrum får nöja sig med 9 101 st, tätt följt av Hufvudstadens 5 879 st, Wihlborgs 3 528 st och slutligen Vitec med sina 2 572 ägare.

Sist men inte minst… så kikar jag i podden lite närmare på de bolag som aldrig sänkt utdelningen och de som bara sänkt någon enstaka gång under mycket lång tid, vilken är din favoritutdelare?

Du hittar samtliga avsnitt av Investerarens Podcast här.

Trevlig lyssning,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg