Jämställda bolag mer lönsamma – eller lönsamma bolag mer jämställda?

”Jag tränar för att må bra i både kropp och knopp” Ett ganska okontroversiellt uttalande enligt de flesta. Detta trots att forskningen egentligen bara påvisat en positiv korrelation mellan träning och psykisk hälsa, inget kausalt samband. Vi kan alltså inte med säkerhet säga att träning leder till bättre psykisk hälsa. Orsakssambandet kan lika gärna gå åt andra hållet. Det vill säga att välmående människor tränar mer. Denna teknikalitet tenderar vi dock att strunta i och varför skulle vi inte? Vad som är hönan och vad som är ägget är faktiskt ganska ointressant, så länge vi mår bra.

Frågan om korrelation och kausalitet verkar däremot vara av yttersta vikt när det kommer till frågan om att investera i jämställda bolag. För trots att otaliga studier visar på ett starkt positivt samband mellan andelen kvinnor i styrelse och ett bolags lönsamhet, finns det ingen hejd på sarkasmerna om bristande statistikkunskaper som man möts av när man påpekar detta. Men faktum kvarstår, mängder av internationella studier pekar på att bolag med större mångfald är mer lönsamma. Det finns två huvudhypoteser till varför:

Grupper med en mer blandad sammansättning fattar bättre beslut än en grupp där alla har liknande bakgrund och erfarenheter.

Jämställda bolag är bättre på att ta hand om sina talanger, manliga som kvinnliga. Personalen mår bättre, presterar bättre och mindre tid måste läggas på att lära upp nya medarbetare.

Den kritiska punkten verkar gå vid minst tre kvinnor i styrelsen. En studie från MSCI visar att dessa bolag inte bara har bättre tillväxt i räntabilitet på eget kapital och vinst per aktie. De tenderar också att ha en mer blandad ledningsgrupp och är bättre på att ta tillvara på sina talanger. Frågan om hönan och ägget kvarstår dock. Är det så att bolag med större mångfald fattar bättre beslut och därmed blir lönsammare, eller är det helt enkelt bara så att mer lönsamma bolag har råd att lägga mer krut på organisations- och kulturfrågor?

Att ta reda på hur det egentligen ligger till är säkert relevant på ett samhällsekonomiskt plan. För mig personligen är det däremot oväsentligt. För precis som jag tränar för att må bra utan att problematisera vad som leder till vad, så investerar jag i bolag för att tjäna pengar. Om min strävan efter detta dessutom gör att jag investerar i mer kreativa bolag, där personalen mår bättre och där glastak rivs, ja då är valet enkelt.

Vill du också ta med jämställdhet som en parameter när du väljer bolag att investera i? Då kan du kika på topplistan för jämställda börsbolag enligt AllBrightrapporten 2018.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg