Kampen om flytträtten går vidare

Av Avanza

12 feb 20

Share

Under hösten har vi inom Avanza med #pensionsupproret kunnat bidra till att regeringen fortsätter utreda flytträtten. Regeringen har lovat att återkomma med förslag om hur fondförsäkringar och traditionella försäkringar kan separeras i lagstiftningen. Det är helt olika typer av produkter och kan därför inte hanteras lika. Inom fondförsäkringar är det vi pensionssparare som själva står för hela risken, vilket borde betyda att vi själva också ska kunna välja och påverka hur vi vill att kapitalet förvaltas. Möjligheten att ta ut avgifter vid flytt borde därför också starkt begränsas. Det finns goda indikationer på att våra folkvalda äntligen börjar inse detta och jobbar för individens rätt att bestämma över sina pengar.

Avanza blev inbjuden till Finansdepartementet för att diskutera hur en lagstiftning som bejakar individens rätt skulle kunna implementeras. Eftersom vi redan har fri flytträtt kunde vi med gott samvete argumentera för att vi inte vi ser några problem att införa sådana regler. Vi kommer att noggrant följa utvecklingen och fortsätta driva frågan i spararnas intresse.

Från årsskiftet har det blivit lite lättare att flytta

Regeringens förslag kring flytträtt, det förslag som de fick bakläxa på enligt ovan, innehöll dock vissa förenklingar i den annars så krångliga flyttprocessen. När du vill flytta en tjänstepensionsförsäkring behöver du fortfarande få din gamla arbetsgivares underskrift, men din gamla arbetsgivare behöver inte öppna upp ett avtal med försäkringsbolaget dit du vill flytta. Du kan istället slå ihop din gamla försäkring med en annan försäkring du redan har. Vår erfarenhet är att det har varit krångligt att få den gamla arbetsgivaren att öppna upp en ny försäkring, så det här kommer att snabba på och underlätta flyttprocessen.

Du kommer i många fall tyvärr fortfarande behöva betala en flyttavgift. Några försäkringsbolag har följt Avanzas exempel och infört fri flytträtt, men många tar fortfarande ut avgifter. Här behöver vi fortsatt hoppas på regeringens förnyade förslag som kommer någon gång under våren.

Flyttar du till Avanza så sparar du troligen snabbt ihop avgiften eftersom vi inte tar ut någon kapitalavgift och har många billiga och bra investeringsalternativ.

/Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Pension

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg