Ljusa utsikter för små bolag med stor betydelse

Av Avanza

25 jan 24

Share

Slutet gott, allting gott: när vi ringde in 2023 var Circulusfonden upp två procent sedan starten i mars. Efter ett par tuffa år för mikro- och småbolag ljusnar det nu på horisonten: Inflationen faller och räntetoppen ser ut att vara nådd. Samtidigt är vinsttillväxten i Circulusportföljen fortsatt god – små, hållbara lösningsbolag är unikt positionerade. Tre uppköp i portföljen under det fjärde kvartalet indikerar dessutom att det finns stora strategiska värden i mindre vinnarbolag. Vi ser därför 2024 med tillförsikt.

Tre bud pekar på alltför låga värderingar på våra mikro- och småbolag

Ränteoron under sensommaren och hösten höll i sig in i oktober. Efter sjunkande inflationssiffror och svagare ekonomisk statistik under hösten började FED allt tydligare signalera att räntesänkningar väntar under 2024, vilket fick långräntor att falla dramatiskt och världens börser att jubla. Under hösten blev det också tydligt att värderingen på vissa av våra innehav blivit för låg; långsiktiga ägare klev in och lade bud på flera bolag. Vårt största innehav inom vatten (SDG 6) och samtidigt vår sämsta bidragsgivare i kvartal 3, H2O Innovation, köptes upp med 66% premie i oktober och blev därmed hastigt och lustigt portföljens bästa bidragsgivare 2023. En bra premie, men lite snöpligt kan vi tycka som lagt ner mycket tid på att lära känna bolaget och inte minst deras arbete med att utveckla tekniker för att återvinna industriellt avfallsvatten.

Efter ett besök på världens största vattenmässa, Weftec, i Chicago i oktober, är vi övertygade om att det finns fortsatt enorma investeringsbehov inom vatten. Det område där vi just nu ser störst möjligheter är den eftersatta vatteninfrastrukturen i USA – och på Weftec träffade vi två spännande vattenföretag på detta tema som vi sedan köpt in i portföljen: Core & Main, en distributör av vatteninfrastruktur samt Shimmick, en konstruktör av vatteninfrastruktur. Läs mer om vatten och vårt besök på Weftec här.

Att värderingarna på små lösningsbolag i vissa fall fallit för mycket, bekräftades också när vi fick vi två bud på biobränsleområdet i portföljen i december: Biokraft och Cropenergies, två tillgångar i portföljen där huvudägarna verkar se betydligt större möjligheter än börsen. För Avanza Impact by Circulus visar buden på vikten av att fokusera på, och hålla fast i, den långsiktiga analysen (och möjligheterna) i våra lösningsorienterade mikro-och småbolag. Fel gick vi i framför allt två innehav under 2023: Renewcell och Deveron, där vi i efterhand kan konstatera att en alltför optimistisk ledning med stora expansionsplaner inte hade ordentlig koll på detaljerna. Lärdomen är att göra än mer analys av ledningen, inte minst av dess tidigare expansionserfarenhet.

Annons

Viktigt att göra skillnad på riktigt

I början på oktober besökte vi Global Impact Investing Networks (GIIN) årliga konferens, som är den största mötesplatsen för impact-investerare. Där stod det klart att det är fler än vi som tycker det viktigt att inte bara ha en exponering mot lösningar, utan att aktivt bidra till dem. Många diskussioner handlade om vad man faktiskt kan göra för skillnad som investerare. Läs mer om våra reflektioner från de samtalen här.

Ett konkret resultat av vårt impact-arbete nådde vi när förpackningstillverkaren Graphic Packaging fick sina klimatmål verifierade av Science Based Target initiative, en process vi varit delaktiga i sedan fondens lansering. Klimatmål är något vi arbetat hårt med under året och 2024 ser vi att många fler bolag i portföljen kommer gå samma väg som Graphic Packaging och få sina mål verifierade av en extern part. Idag har vi den typen av klimatdiskussioner med bolag motsvarande över 90% av växthusgasutsläppen associerade med fonden. Senare i vår publicerar vi vår impact-rapport för 2023 där man kommer kunna läsa mer om vad vi och våra bolag har åstadkommit under året.

Strukturell medvind håller i sig

Förutom fortsatt stora möjligheter för vatten (SDG 6), ser vi även utbildning (SDG 4 där vi ex hittar det brasilianska utbildningsbolaget Anima) och ansvarsfull konsumtion (SDG 12 med bla förpackningsbolaget Graphic Packaging) som två spännande områden med god tillväxt och intressanta bolagsvärderingar. Även SDG 7, hållbar energi, lockar alltmer efter 2023 års kraftiga kursnedgång. Efter ett besök i Arizona, delstaten i USA med flest soltimmar, stärktes vi också i vår övertygelse att solenergi och inte minst solpaneler kommer att fortsätta växa kraftigt – och att en vinnare på denna soltillväxt är 5NPlus, en underleverantör till världens största solpaneltillverkare First Solar. Läs mer om vår solbältesresa här.

Blickar vi framåt ser mikro- och småbolag fortsatt ovanligt billiga ut jämfört med storbolag, inte minst om vi får räntesänkningar under året. Våra portföljbolag rapporterade en vinsttillväxt på drygt 15 % under 2023 samtidigt som marginalerna ökade, vilket visar att den strukturella efterfrågan på hållbara lösningar är fortsatt stark. De många uppköpen i kvartal fyra pekar också på att värderingarna på många av våra bolag är låga, vilket bådar gott inför 2024. Inflationen faller tillbaka globalt och dörren har öppnats på glänt för räntesänkningar – det ljusnar för mikro- och småbolag med stor betydelse.

Avanza Impact by Circulus 10 största innehav:

 1. Advtech Ltd
 2. Hikma Pharmaceuticals PLC
 3. 5N Plus Inc
 4. Altus Power A
 5. Graphic Packaging Holding Co5
 6. Maximus Inc
 7. Global Water Resources Inc
 8. ReposiTrak
 9. Anima Holding SA
 10. Volution Group PLC
 11. Se fler innehav på fondsidan här!

// Joakim By, Christofer Halldin och Simon Park, fondförvaltare Avanza Impact by Circulus.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. För information, faktablad & informationsbroschyr se avanza.se/avanzaimpact

Relaterade inlägg