Miljö viktigaste hållbarhetsfrågan enligt spararna

Miljön är det främsta skälet till att man vill spara i hållbara fonder. Det visar en nyligen genomförd SIFO-undersökning med 1 049 svarande. Okunskapen kring vad som egentligen är en hållbar fond är dock stor och 40 procent av de tillfrågade uppger att de inte vet om de sparar i hållbara fonder eller ej. Endast 20 procent uppger att de inte gör det. Det finns dock ett par konkreta tips till dig som vill spara i hållbara fonder.

Miljön viktigaste hållbarhetsfrågan

När bolag utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv bedöms de vanligtvis utifrån tre ESG-aspekter, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet samt ägarstyrningsfrågor. Det är tydligt att det är den miljömässiga hållbarheten som står högst upp på spararnas agenda.

Miljö- och klimatfrågan hamnar i topp som en av de viktigaste samhällsfrågorna i flertalet undersökningar, så att det är just den ESG-aspekten som spararna finner viktigast är inte speciellt förvånande. Det är dock inga gigantiska skillnader mellan svarsalternativen och för att möta spararnas efterfrågan bör fondförvaltare satsa på bolag med högt hållbarhetsbetyg i alla ESG-delar. En stor andel, 17 procent av de svarande, uppger också att de inte vill investera i en viss typ av bransch eller bolag som man anser oetiska.

Spararna vill exkludera bolag

Fondförvaltare har i huvudsak tre metoder att använda sig av i sitt hållbarhetsarbete, att välja in en viss typ av bolag, att välja bort en viss typ av bolag, samt att genom aktivt ägande påverka bolag i en mer hållbar inriktning. Här är det tydligt att det är framför allt välja bort-metoden som fått gehör hos spararna, vilket sannolikt har att göra med att den är mest transparent och lättförståelig.

Förutom att spararna vill exkludera vissa bolag, tror man också att vi med våra sparpengar kan styra branscher och bolag till att bli mer hållbara. Här tänker spararna helt rätt för när vi placerar våra pengar i fonder, då blir vi också indirekt delägare i bolagen fonden investerar i. Det är dock fondbolaget som får utföra denna typ av aktiv ägarstyrning och påverkansarbete. Svårigheten ligger i att detta arbete och framför allt resultatet av det, kan vara svårt att mäta och följa upp.

Läs på fondbolagets hemsida

Att 40 procent uppger att de inte vet om de sparar i en hållbar fond eller ej är inte speciellt förvånande. För det är inte helt solklart vad som är en hållbar investering. Det finns många gråzoner. I princip alla fondbolag pratar givetvis om att de beaktar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning, men jag vill påstå att ambitionsnivån skiljer sig ordentligt åt. Som sparare kan man använda sig av de hjälpmedel och verktyg som finns, men de har alla sina respektive för- och nackdelar. Ett tips till den som sätter stor vikt vid fondens hållbarhetsarbete är därför att läsa på ett par olika fondbolags hemsidor för att jämföra hur de arbetar med att integrera hållbarhetsarbetet i sin förvaltning. Att jämföra på detta sätt brukar ge en relativt tydlig bild av vilken ambitionsnivå olika aktörer har i just hållbarhetsfrågan.

Två tips till dig som vill spara hållbart

  • Använd sidan Hållbarhetsprofilen för att jämföra fonder. Där kan du filtrera fonder utifrån parametrarna väljer in, väljer bort och påverkar. Detta är inte alltså ett användbart verktyg för dig som vill utesluta fonder som investerar i vissa branscher eller som vill begränsa ditt urval till fonder som aktivt investerar i en viss typ av bolag.
  • Krydda med gröna spetsfonder – Många av oss vill också spara i fonder som inte bara försöker hålla nere utsläppen, utan som också medvetet väljer att placera i bolag som tar fram produkter eller tjänster för att minska utsläppen, till exempel miljöteknik eller förnybar energi. Du kan hitta dessa fonder genom att sortera på branschfond i fondlistan och som kategori välja till exempel miljö eller ny energi. Denna typ av branschfonder är dock en något smalare fondtyp och därmed något mer riskfylld än till exempel en globalfond som placerar i bolag inom alla branscher över hela världen. Branschfonder ska därför inte utgöra en för stor del av ditt totala sparande, se dem snarare som komplement till ditt bredare fondsparande. När jag går till Avanzas fondlista och filtrerar på Branschfond och miljö samt på ny energi hittar jag 10 fonder som då kan vara värt att titta närmare på för den som är sugen på en extra grön spets i sparandet.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg