Miljonärsskatt hot mot svenska småsparare

I en debattartikel på Dagens Nyheter (29/5) föreslår en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna tillsammans med finansminister Magdalena Andersson att en ”miljonärsskatt” ska införas. Därutöver föreslås kraftiga begränsningar för Sveriges sparare att bygga upp en ekonomisk trygghet genom att återigen försämra villkoren för investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar. Signalvärdet visar med all tydlighet att spara är dåligt och slösa är bra. 

En hätsk debatt har uppstått efter ett förslag från en socialdemokratisk arbetsgrupp som tillsammans med finansminister Magdalena Andersson på DN debatt i helgen föreslagit en ”miljonärsskatt”, utan att närmare precisera vem som faktiskt omfattas av denna. Dessutom föreslås kraftiga begränsningar av investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar (KF). Förslagen är mycket olyckliga då det skickar en högst tveksam signal till Sveriges alla småsparare om att det inte ska löna sig att spara.

Ett sparande är en förutsättning för många för att få ihop livspusslet

Under flera år har vi byggt ett samhälle som förutsätter ett privatsparande för att hushållsekonomin ska gå ihop. Över hela individens livscykel krävs i dag ett sparande om det så är till ett körkort, det första bostadsköpet eller pensionen. Till exempel har kvinnor i dag i snitt 30 procent lägre pension än män. Dessa strukturella utmaningar beror främst på skillnader i lön men kan motverkas genom att spara privat vid sidan av pensionssystemet.

ISK är en utmärkt sparform för alla dessa kvinnor – inte minst när avdragsrätten för privat pensionssparande nu tagits bort. Varför ska inte kvinnor få samma förutsättningar till pension som män?

Pandemiåret 2020 visade på vikten av ekonomisk trygghet

Vi är många som minns dåvarande finansminister Göran Perssons uttalande:  ”Den som är satt i skuld är icke fri”. Även vår nuvarande finansminister talar ofta om att staten ska spara i ladorna för sämre tider. Denna strategi har visat sig mycket framgångsrik för svensk ekonomi när internationella jämförelser görs. Varför skulle inte detsamma gälla för vanliga svenska medborgare?

Vi ser i dag ett starkt och växande intresse från svenska sparare att ta ansvar för sin ekonomi. Sedan investeringssparkontot infördes år 2012 använder sig nu närmare 2,5 miljoner svenskar av sparformen. En utveckling som många länder runt om i världen avundas och nu sneglar på att försöka efterlikna.

Hos oss på Avanza har 1,1 miljoner kunder valt kontoformen. Den genomsnittlige kunden med ett ISK är 37 år och har ett snittkapital på 264 226 kronor och ett mediankapital på 40 365 kronor. Dessutom månadssparar denne 2 719 kronor. Medellönen i Sverige ligger på 35 300 kronor och en tumregel för månadssparande brukar vara ungefär 10 procent av lönen, det vill säga 3 500 kronor i månaden.

Det innebär att om ISK kommer att begränsas med ett tak på hur mycket man får spara kommer den genomsnittlige kunden att få sämre förutsättningar för sitt sparande.  Faktum är att de som månadssparar i ett ISK riskerar att slå i taket efter knappt tre år om det skulle införas ett tak på 100 000 kronor, och fem år om taket sätts till 200 000 kronor.  Efter knappt 16 år når den genomsnittlige månadsspararen milstolpen en miljon kronor, givet en årlig genomsnittlig avkastning på 7 procent. Där och då väntar möjligtvis  ”miljonärsskatten” (om tjänstepension är exkluderad) och vår genomsnittlige kund är då att anse som ”en av de rikaste”.

Att klämma åt vanliga småsparare är inte vägen framåt

Ökande inkomstklyftor är ett reellt problem som funnits sedan länge – oavsett färg på regering. Men att försöka åtgärda detta genom att klämma åt vanliga småsparare är absolut inte vägen till framgång. Det finns många andra strukturella åtgärder som kan vidtas, men som är mer komplexa att genomföra politiskt. Ränteavdragen är ett exempel, att hantera lönegapet mellan män och kvinnor ett annat.

Istället för att ta skenvägar för att åtgärda reella problem, låt oss istället hjälpas åt att lyfta de som verkligen behöver det. Att kunna spara på ett enkelt och billigt sätt är positivt både för den egna plånboken, företagandet och tillväxten i samhällsekonomin. Låt oss inte upprepa gamla misstag. Vi vill istället sträcka ut en hand för att vi tillsammans ska kunna hitta vägar för att hantera den växande ojämlikheten i samhället.

Hör vad miljonärsskatten innebär i det här bonusavsnittet av Avanzapodden här.

Nicklas & Moa

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Starterbjudande gäller för kunder med Courtageklass Start som inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om vårt starterbjudande och se villkor på avanza.se/starterbjudande. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg