Minusräntan är här! Här är 8 sätt att investera för fortsatt avkastning.

Uppdatering 18 mars: Vi har uppdaterat alla listor i detta inlägg efter dagens besked från Riksbanken som sänker räntan ytterligare ner till -0,25 %

Det som för några år sedan var helt osannolikt har nu hänt. Sveriges Riksbank sänkte räntan under 0-strecket för att försöka nå inflationsmålet och få fart på ekonomin. Det här är historiskt, det har aldrig tidigare hänt att banker får betala för att hålla kapital hos Riksbanken och det återstår att se exakt vad effekterna blir.

minusranta2
Reporäntan mellan 1995-2015

 

Vi är inte ensamma om denna till synes extrema åtgärd. Schweiz hann före med negativa inlåningsräntor, och fler länder ligger på eller nära 0-strecket.

Hur påverkar då detta dig som privatperson och hur ska man tänka när man investerar? Här finner ni läsvärda inlägg från insatta ekonomibloggare:
Snåljåpen: Det här med minusränta
Ägamintid: Hur påverkar räntan min privatekonomi och aktieinvesteringar?
Petrusko: Riksbanken inför minusränta
Finansmamman: Minusränta, intressant läge
Gustavs aktieblogg: Negativ ränta, vad är att vänta?
Christoffers investeringsblogg: Är den negativa räntan positiv för mig som investerare?
Claes Hemberg:
Välj ränta själv

8 sätt att investera för en högre ränta

För att illustrera vilka olika alternativ det finns att investera i har vi tagit fram denna trappa som illustrerar risk och förväntad avkastning.

Risktrappan
Risktrappan

 

1. Sparkonto+

Allra lägst risk finner du på våra Sparkonto+, i och med att dina medel som är insatta på Sparkonto+ omfattas av insättningsgarantin finns det ingen risk att du förlorar pengarna förutsatt att du på vardera konto håller dig under gränsen 100 000 EUR.

Våra Sparkonto+ med rörlig ränta
Värdepapper Ränta*
ÖPPNA Sparkonto+ Santander 0,80%
ÖPPNA Sparkonto+ Collector 0,80%
ÖPPNA Sparkonto+ Nordax Bank 0,75%
ÖPPNA Sparkonto+ Resurs Bank 0,50%
ÖPPNA Sparkonto+ Klarna 0,40%

* Effektiv ränta per 2015-03-18.

Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 Euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

2. Korträntefonder

Korträntefonder investerar i räntebärande papper som löper med ränta som binds på max 1 år. Det finns lite olika typer av korträntefonder. Vissa investerar i så kallade Floating Rate Notes som ofta är längre obligationer utgivna av stora och stabila företag men där räntan justeras med jämna mellanrum (oftast var tredje månad), andra investerar främst i statsskuldväxlar (som oftast ger lite lägre ränta men som givetvis innebär lägre risk).

Nu när Riksbanken sänkt reporäntan ner till -0,25 % kan man dock inte förvänta sig en särskilt hög avkastning på dessa fonder. Detta är speciellt värt att tänka på om man har schablonbeskattat konto som ISK eller KF eftersom allt under 0,9% avkastning ger en högre skatt än om man hade sparat utanför kontot (gäller för 2015).

Populäraste korträntefonder
Värdepapper Ägare* Utv 1 år**
KÖP Spiltan Räntefond Sverige 15 102 2,0%
KÖP Danske Invest Sverige Kort Ränta 11 395 1,1%
KÖP Öhman Penningmarknadsfond 5 275 0,3%
KÖP AMF Räntefond Kort 1 729 1,3%
KÖP Lannebo Likviditet 588 1,1%

Se fler korträntefonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-03-18.
** Utveckling under 1 år uppdaterat med stängningskurs 2015-03-18. Utvecklingen gäller i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

3. Långräntefonder

Långa räntefonder kallas även obligationsfonder och investerar i just obligationer som oftast löper på längre tid än 2 år, vanligtvis är den genomsnittliga löptiden för fondens innehav längre än så. Långräntefonder är den bredaste kategorin räntefonder då det finns stora skillnader i risk och förväntad avkastning hos de olika värdepapper som fonderna investerar i. Vissa fonder har som krav att endast investera i statsobligationer och företagsobligationer med Investment Grade-rating medan vissa andra tillåter sig att placera i obligationer från mindre kreditvärdiga bolag, som då givetvis ger en högre ränta.

Viktigt att tänka på när man investerar i långa räntefonder är att de oftast går bra när räntan går ner men när räntan stiger så kan de backa. Bloggaren Snåljåpen förklarar detta på ett bra sätt.

Populäraste långräntefonder
Värdepapper Ägare* Utv 1 år**
KÖP AMF Räntefond Lång 4 568 8,2%
KÖP SPP Obligationsfond 3 529 8,5%
KÖP Carnegie Corporate Bond 3 187 2,3%
KÖP Öhman Obligationsfond 2 175 6,5%
KÖP Öhman Företagsobligationsfond 996 4,0%

Se fler långräntefonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-03-18.
** Utveckling under 1 år uppdaterat med stängningskurs 2015-03-18. Utvecklingen gäller i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

4. Räntebevis

För ett par år sedan såg vi att det fanns en stor efterfrågan att som privatperson kunna investera i enskilda företagsobligationer. Men då dessa oftast ges ut i poster om 1 miljon kr eller mer så blir det i praktiken en omöjlighet. Nordea lanserade då så kallade Räntebevis, som ges ut i poster om 10 000 kr. Det ger privatpersoner möjlighet att investera i kredit för enskilda bolag, man kan alltså själv välja vilka bolag man vill exponera sig mot och skapa sig en egen långräntefond. Räntan betalas ut varje kvartal och är kopplad till kreditrisken hos bolaget – som vanligt gäller högre ränta = högre risk, och tvärtom. Hos oss är handeln med räntebevis courtagefri och du kan köpa och sälja räntebevisen när du vill.

Räntebevis med högst yield
Värdepapper Ägare* Ränta**
KS Avon 177 5,1%
KS US Steel 345 4,6%
KS Selecta 307 4,1%
KS Bombardier2 46 3,8%
KS Lindorff 320 3,5%

Se fler räntebevis här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-03-18.
** Teoretisk ränta per 2015-03-18. Teoretisk ränta baseras på räntebevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % – Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR.

5. Blandfonder

Som det låter på namnet så investerar blandfonder i både aktier och räntebärande papper. Här spelar givetvis förhållandet mellan fondens aktieinnehav och ränteinnehav en stor roll för vilken risk man tar. Förhållandet står oftast angivet i fondbeskrivningen eller till och med i namnet, som hos våra fonder Avanza 75 samt Avanza 50 där fonderna exponeras 75 % respektive 50 % mot aktier och resten mot räntebärande papper.

Populäraste blandfonder
Värdepapper Ägare* Utv 1 år**
KÖP AMF Balansfond 10 288 25,3%
KÖP Avanza 75 7 344 30,6%
KÖP Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige 2 940 17,6%
KÖP Avanza 50 1 845 20,1%
KÖP Lannebo Mixfond 1 667 21,7%

Se fler blandfonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-03-18.
** Utveckling under 1 år uppdaterat med stängningskurs 2015-03-18. Utvecklingen gäller i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

6. Preferensaktier

Preferensaktier blir allt vanligare på börsen och de har blivit mycket populära bland våra kunder. Det som skiljer preferensaktier från vanliga aktier är att de har en på förhand fastställd utdelning som bolaget måste betala ut innan några vanliga aktieägare får någon utdelning. Det liknar därför i mångt och mycket en obligation med en fast ränta. Till skillnad från en vanlig aktie (stamaktie) så ger inte en preferensaktie möjlighet till någon ökad utdelning över tid, vilket gör att själva värdeökningen är begränsad. Viktigt att tänka på är att villkoren för olika preferensaktier kan skilja sig åt och bolaget kan lösa in preferensaktien till ett förutbestämt pris, i vissa fall kan preferensaktien handlas över detta pris. Därför bör man kontrollera villkoren innan man investerar. Läs mer om preferensaktier i inlägget: Vad är en preferensaktie och vad skiljer dem från vanliga aktier?

Populäraste preferensaktier
Värdepapper Verksamhet Börs Ägare* Dir avk**
KS Akelius Pref Fastigheter flagga_se 8 161 5,8%
KS Klövern Pref Fastigheter flagga_se 5 812 5,8%
KS Hemfosa Pref Fastigheter flagga_se 4 251 5,5%
KS SAS Pref Flyg flagga_se 2 190 10,4%
KS Amasten Holding Pref Fastigheter flagga_se 1 572 6,5%

* Antalet ägare hos Avanza per 2015-03-18.
** Aktuell direktavkastning baserad på stängningskurs 2015-03-18. Källa: Avanza

7. Aktiefonder

Aktiefonder är det absolut vanligaste fondalternativet bland svenska sparare så någon närmare förklaring behövs nog inte. Fonderna sprider sina risker genom att investera i många olika bolag. Här finns det väldigt stora valmöjligheter som sparare då det finns en mängd olika typer av aktiefonder. Det finns fonder som endast investerar i ett visst land (Sverige, USA, Kina), fonder som investerar i en viss region (Europa, Asien, Latinamerika), fonder som investerar globalt eller i tillväxtmarknader, fonder som investerar i olika branscher (Fastigheter, Miljö, Energi). Möjligheterna är oändliga, vi har här nedan listat de populäraste aktiefonderna bland våra sparare.

Populäraste aktiefonder
Värdepapper Ägare* Utv 1 år**
KÖP Avanza Zero 134 725 30,1%
KÖP Danske Invest Global Index 37 730 44,8%
KÖP Swedbank Robur Indexfond Asien 26 880 51,2%
KÖP SKAGEN Global SEK 21 539 35,0%
KÖP Spiltan Aktiefond Investmentbolag 19 191 34,0%

Se fler aktiefonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-03-18.
** Utveckling under 1 år uppdaterat med stängningskurs 2015-03-18. Utvecklingen gäller i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

8. Utdelande aktier

Själva tanken med aktiesparande är ju att bolagen ska förvalta aktiekapitalet så pass bra att de till slut går med vinst och då har möjlighet att dela ut pengar till sina aktieägare. Utdelningen är att betrakta som ränta på investeringen. Storleken på utdelningen i förhållande till vad man kan köpa aktien till kallas för direktavkastning. Det är alltså den ränta du kommer få varje år på din investering om inte bolaget beslutar sig för att öka eller minska utdelningen. Här nedan har vi sorterat ut de bolag som för tillfället har högst direktavkastning på Stockholmsbörsens Large- och MidCap-listor. Att köpa enskilda bolag innebär i regel en högre risk än att sprida riskerna på flera olika bolag.

Högst direktavkastning (Large Cap & Mid Cap)
Värdepapper Verksamhet Börs Ägare* Dir avk** Utv 1 år***
KS HiQ International IT-konsult flagga_se 4 394 6,0% 4,9%
KS Ratos Private Equity flagga_se 15 775 5,8% -6,5%
KS TeliaSonera Telekom flagga_se 19 787 5,5% 9,7%
KS Swedbank Finans flagga_se 17 697 5,1% 21,8%
KS Nordea Finans flagga_se 10 472 5,0% 24,7%

Till aktielistan sorterat på direktavkastning.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-03-18.
** Baserad på stängningskurs 2015-03-18. Direktavkastningen avser senast kommunicerad utdelning. Källa: Avanza

*** Utveckling under 1 år uppdaterat med stängningskurs 2015-03-18. Utvecklingen gäller i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Som man lätt kan se så är direktavkastningen hos aktier oftast lägre än hos preferensaktier och ibland även företagsobligationer. Detta är på grund av att man som aktieägare över tid även kan förvänta sig en ökning av vinsten, och därmed även en höjning av utdelningen. I preferensaktier och företagsobligationer är istället utdelningen/räntan fast. Därför är den förväntade avkastningen högre för rena aktier över en längre period.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg

Kommentarer

14 svar till “Minusräntan är här! Här är 8 sätt att investera för fortsatt avkastning.”

 1. I dagens lågräntemiljö är nog aktier det bästa alternativet för placeringar. Och då bör man nog inrikta sig på utdelningsaktier. Jag analyserar värdeökning i aktien kontra föreslagen utdelning och om den senare är lägre än värdeökningen, så avyttrar jag mitt innehav. Jag agerar endast inom ISK, Nordea och Avanza. Jag startade med 75.000 plus 25.000 (senare tillfört 5.000) och dagsvärdet ligger idag på drygt 97.000 plus 37.500, vilket nog får anses vara väl godkänt.Viktigt är förstås att man återinvesterar vinsthemtagningar.

 2. Jag har funderat lite på detta, sjølv har jag mitt krut på ert santander konto men dær ær de ju 30% skatt, tror ni de ær mer lønsamt att køra en kort ræntefond?
  Iom avkastning.
  santander 1.05% * kapital – 30% = X
  kort rænte fond * kapital – 1% skatt = Y
  Vad blir høgst på 1-2 år, X eller Y ?

 3. minusränta+usdsek+technology=roburtechnology

  nu e frågan hur är det möjligt att handelsbankens it fond utvecklas lika med swedbanks robur technology fast handelsbanken har nästan % billigare avgift?

  alla använder googel facebook o windows mm så varför inte technology?

 4. Vad är att föredra då för sitt krut som man har på stand-by,
  kort ränta eller sparkonto?
  är betydligt högre skatt på avkastningen på sparkonto men kan verkar kortränte fonderna ge ens 1% med negativ reproränta?

  • Jag tänker att det är bättre att ha kvar dem på sitt ISK om det är där fondhandeln sker, annars kommer ju varje transaktion att beskattas också… Eller tänker jag dumt? Bättre att ha dem i en stabil korträntefond eller långräntefond även om de också kan svänga lite.

 5. Tycker det ovan är lite tråkigt med vissa kryddor!
  Jag är inte ekonom eller kunnig. Men jag tycker detta med att satsa på börsen både vad gäller aktier som fonder och över tid får man variera hur man fördelar! Jag själv tekniker / byggnadsingenjör har alltså föga kunskap men kanske skaffat mig lite genom åren genom att jag haft turen att lyckas och inte en gång utan flera. Jag vet inte riktigt var och hur jag fångar upp men någonstans gör jag det och går in och kollar vinklar och utifrån det gör val på magkänsla något jag önskade flera vågade.

  Spännande att finna några av mina val ovan
  Just nou ligger investmentbolag högst på min lista och därmed även investment fonderna. Rimligt är ju ägaren vill tjäna och lägger sig vinn om det. därför är dessa mitt val. Såg ex Ratos ovan som nog snart är dags att gå in i. Avanza Bero utan avgifter torde också vara en vinnarkandidat liksom investment USA som ser riktigt spännande ut.
  Lite tveksam men ligger kvar i Sverige småbolag och hoppas att det går bra även fortsättningsvis….

 6. Aktier är bra men inte efter 6års uppgång. Risken att tappa mer än utdelning är för hög. Sedan är inte utdelningen på något vis säker. Ha pengarna på sparkonto med så hög ränta som möjligt och köp aktier efter större nergång är mitt råd.

  • Chansen att få 6 klave efter varandra när man singlar slant är 0,5^6, dvs ~1,56%. Hur stor är chansen att få ytterligare en klave när man just har fått 6 klave efter varandra? 50%. Samma förhållande gäller vid börshandel.

   Över en kort tidsperiod, säg 1 år, är det 68% chans att en aktie går upp eller 32% risk att en aktie går ner*. Chansen att en aktie går upp 6 år efter varandra är således 0,68^6, dvs ~9,9%. Hur stor är chansen att få ytterligare ett års vinst när en aktie har gått med vinst 6 år i rad? 68%.

   Däremot är chansen att en enskild aktie går upp 7 år i rad 0,68^7, dvs 6,7%… Att den sedan går upp nästföljande år är dock fortfarande 68%.

   *http://i.imgur.com/BCulqIl.jpg

 7. Om man tror att aktie börsen ska vända neråt vad ska man placera i då , räntebevis är de ett alternativ

 8. Vilken bra sammanfattning för en ekonomisk novis.
  Kommer att rekommendera den till andra ekonomiska noviser.

 9. Tack för denna utmärkta presentation. Min mor har avlidit i slutet av januari så jag har haft fullt upp. Nu vill vi gärna behålla lägenheten. Lägenheten är betald men jag ska bekosta hyran på bostadsrätten. Efter denna kraftiga börsuppgång som jag inte var med på är det väl riskfyllt att investera i något nu, eller? Tacksam för alla tips. Med vänlig hälsning, Lars

  • Hej Lars!
   Tack själv för din kommentar. Beklagar verkligen din mors bortgång.

   Vad gäller hur du ska göra så kan vi inte ge några individuella placeringsråd, det har vi inte tillåtelse för. Som du ser i inlägget så finns det en stor flora med investeringsalternativt med alltifrån låg till hög risk. Avkastningen följer oftast risknivån, dvs om du investerar med högre risk har du möjlighet till högre avkastning och tvärt om. Däremot så innebär ju risken att du kan förlora kapital, och om du absolut inte vill ha minsta risk att förlora något så är det enda alternativet att sätta in det på ett sparkonto (förutsatt att du håller dig under gränsen för insättningsgarantin). Men vill du få inspiration till investeringar så är det bara att följa denna blogg eller varför inte de utmärkta privata bloggarna som du finner till höger bland de bloggar vi följer.
   Vänligen,
   Daniel

 10. Tips om utdelande aktier är säkert bra, men var kan jag få uppgifter
  om när resp. aktie ger utdelning (det är väl = bolagsstämmodag)?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.