Vad är en preferensaktie och vad skiljer dem från vanliga aktier?

En preferensaktie beskrivs ofta som en hybrid mellan en obligation och en aktie. I grund och botten är det en aktie som ger ägaren rätt till utdelning före stamaktieägare.

På senare tid har ett flertal nya preferensaktier noteras på börsen, särskilt populärt har det varit bland fastighetsbolag. Här nedan är en snabbguide i vad som utmärker en preferensaktie.

1. Ger en fast utdelning
2. Företräde till utdelning före stamaktier
3. Ej rätt till högre utdelning än den på förhand fastställda utdelningen
4. Ökar ej skuldsättningen i företaget
5. Ger företaget större flexibilitet vid betalning jämfört med vanliga lån

Hur skiljer sig preferensaktier från en vanliga aktier?

Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie är att preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd utdelning innan vanliga aktieägare har rätt att få en krona, därav prefixen ”preferens”. Den fastställda utdelningen är vanligtvis högre än den utdelning som ges till stamaktieägare.

Preferensaktierna ger normalt inte rätt till någon högre utdelning än den som fastställts vid utgivandet. Det innebär att kurspotentialen i aktien är mer begränsad än i den vanliga aktien. En sådan fixerad utdelning gör att man ofta jämför utdelningen med ränta. Därför jämför man också preferensaktier med obligationer.

Vad är skillnaden mellan en preferensaktie och en obligation?

Skillnaden mellan en preferensaktie och en obligation är att när ett företag ger ut preferensaktier så ökar inte skuldsättningen i balansräkningen. Utgivandet av preferensaktier räknas nämligen inte som en vanlig skuld, till skillnad från obligationer, utan som aktiekapital.

En annan viktig skillnad för företaget är flexibiliteten som preferensaktier för med sig. Om företaget har gett ut en obligation måste det betala ränta, annars riskerar företaget att fordringsägarna begär företaget i konkurs. Skulle konkursen vara framme är obligationsinnehavarna överordnade såväl preferens- som stamaktieägare när tillgångarna ska fördelas.

Om företaget håller inne på utdelningen till preferensaktieägarna så riskerar de inte någon konkurs, men det kan bli dyrt – utebliven utdelning räknas nämligen vanligtvis som ett innestående belopp som behöver betalas ut innan stamaktieägarna får rätt till utdelning. Det innestående beloppet räknas ofta även upp med en dyr ränta tills dess att det delas ut.

Preferensaktier ges ofta ut av företag som antingen inte kan eller vill ta på sig lån (banklån eller obligationer) utan hellre tar in aktiekapital. Genom att ge ut teoretiskt högutdelande preferensaktier kan företaget ta in relativt stora belopp, och detta utan att stamaktieägarna späds ut.

Preferensaktierna på de svenska listorna

Här nedan visas de olika svenska preferensaktierna som är listade, inklusive Amastens preferensaktie som är på väg in på First North. Vi har sorterat dem efter direktavkastning per den 5 juni, dvs den utlovade utdelningen dividerat med aktiekursen.

Direktavkastningen kan skilja mycket mellan de olika preferensaktierna. Värt att tänka på innan man investerar är att i preferensaktier är att det finns en risk att företaget inte lyckas betala den utlovade utdelningen. Det finns även vissa preferensaktier som handlas över kursen som bolaget har möjlighet att lösa in aktierna för, vilket begränsar avkastningen. Har man riktigt otur kan det leda till en förlustaffär.

Den oberoende nättidningen Placera har skrivit en artikel där de går igenom de olika preferensaktierna och ger sin syn på avkastningen och risken i de olika aktierna.

Läs artikeln här: Det glimrar inte om alla preferensaktier

Svenska preferensaktier sorterade efter direktavkastning
Aktie Verksamhet Börs Dir. avk.* +/- 1 år**
KS 1 Ferronordic Machines Maskiner flagga_se 11,34% -15,0%
KS 2 SAS pref Flyg flagga_se 10,66% -6,2%
KS 3 Ginger Oil pref Olja & gas flagga_se 10,34% 7,4%
KS 4 Eniro pref Upplysning flagga_se 9,38% 0,4%
KS 5 Oscar Properties pref Fastigheter flagga_se 8,99% 6,8%
TECKNA 6 Amasten Holding pref Fastigheter flagga_se 8,00%
KS 7 ALM Equity pref Fastigheter flagga_se 7,00% 2,1%
KS 8 Victoria Park pref Fastigheter flagga_se 6,45% 6,0%
KS 9 Klövern pref Fastigheter flagga_se 6,10% 9,3%
KS 10 Corem Property pref Fastigheter flagga_se 5,97% 11,7%
KS 11 Akelius pref Fastigheter flagga_se 5,92% 12,7%
KS 12 Sagax pref Fastigheter flagga_se 5,78% 9,8%
KS 13 Balder pref Fastigheter flagga_se 5,72% 4,0%
KS 14 Fast Partner pref Fastigheter flagga_se 5,21% 38,6%
KS 15 Ratos pref Private Equity flagga_se 5,16% 2,2%


* Direktavkastning per 2014-06-05. Direktavkastning definieras här som utlovad årlig utdelning genom priset på preferensaktien (stängningskursen 2014-06-05).
** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-06-05. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg