Nu inför vi inlåningsränta på ISK/KF – men tänk på detta!

Nu inför vi inlåningsränta på Aktie & Fondkonton (AF), investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar (KF). De två sistnämnda kontoformerna är schablonbeskattade vilket gör att man bör tänka till lite extra kring hur man förvarar sitt torra krut. Vad är då viktigt att tänka på?

Vid årsskiftet kommer du att börja få inlåningsränta på dina likvida medel, alltså oplacerade pengar på aktie & fondkonto, investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Jag tycker dock att det är viktigt att påminna om att ISK och KF är schablonskattade kontoformer där du betalar skatt oavsett om du gör en vinst eller förlust. Dessa ska ses som transaktionskonton där syftet är att exponera sig mot börsen över tid och därigenom få en förväntad avkastning som överstiger schablonräntan (2,94% för 2023). I annat fall blir skatten betydligt högre än ett konto med traditionell beskattning.

Hur ska man tänka kring likvider på ett ISK/KF?

Riksgälden beslutade nyligen om statslåneräntan per sista november som ligger till grund för beskattningen på dessa konton (ISK/KF). Den landade på 1,94% och därtill kommer ett påslag om 1% vilket innebär att schablonräntan uppgår till 2,94%. Det innebär att om du har 100 000 kronor på ditt ISK så antas du ha tjänat 2 940 kronor (2,94%) som du därefter betalar 30% skatt på, alltså 882 kronor eller 0,882% på hela kontovärdet.

Börsen brukar sägas ge omkring 7% i avkastning över tid, mätt som ett årligt effektivt genomsnitt, och då är ISK/KF en attraktiv kontoform. Risk och avkastning hör ihop – men att hålla likvida medel på dessa konton är i de allra flesta fall en ren förlustaffär, tack vare schablonbeskattningen (men faktiskt även inflationen). Däremot blir den negativa effekten på marginalen mindre tack vare den ränta som vi nu inför.

Annons

Kan det vara lönsamt med inlåningsränta på ISK/KF?

Om inlåningsräntan är lika hög som skatten, alltså 0,882% (2023 som deklareras 2024) eller högre så håller du näsan ovan vattenytan (oaktat att ränteintäkten adderas till skatteunderlaget och därmed på marginalen ökar skatten). Men alternativkostnaden är hög jämfört med att ruva på slantarna på ett vanligt sparkonto utanför ISK/KF och då behålla hela ränteintäkten minus 30% skatt. Om man inte tänker investera pengarna inom ISK/KF under överskådlig framtid är det bättre att ta ut dem och lägga dem på ett sparkonto istället. Här hittar du samtliga våra Sparkonto+. Men tänk efter noga då insättningar adderas till skatteunderlaget, så att flytta samma pengar ut och in ur ISK/KF ökar alltså din skatt, vilket är onödigt.

För den som är handelsintensiv och ofta har torrt krut ståendes i väntan på att investeras är situationen lite annorlunda. Här blir förbättringen tydlig eftersom du nu får en löpande ränteintäkt när pengarna för stunden är oplacerade. För den som handlar i aktier är det viktigt att påminna om att en aktie som du säljer på måndagen inte avvecklas förrän på onsdagen. Även om det ser ut som att pengarna trillar in på kontot direkt vid försäljningen så landar inte pengarna på kontot förrän några dagar senare och det är ju då räntan börjar ticka.

Sammanfattningsvis – nu blir det lite mindre olönsamt att ha likvida medel ståendes på ditt ISK/KF. Men du bör i möjligaste mån säkerställa att du inte ruvar på torrt krut inom skatteskal över tid. För dig som är aktiv och handelsintensiv är förbättringen tydlig. Eftersom ränteintäkten betalas ut inom skatteskalet så blir den jämförbara räntan dessutom högre än för ett sparkonto utanför skatteskal, då du inte betalar 30% skatt på ränteinkomsten.

Lycka till,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg