Överdrivna ras i fastighetsbolagen enligt förvaltaren

Realtillgångar som fastigheter brukar klara sig relativt bättre i tider av börsoro. Så inte denna gång. Fastighetsbolagen tillhör senaste tidens börsförlorare och har på en månad rasat i snitt 38 procent, jämfört med börsens -26 procent. Varför är det så och är rasen överdrivna? Om det pratade vi med förvaltare av förra årtiondets näst bästa fond, Peter Norhammar på Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Varför har fastighetsaktierna fallit mer än börsen?

Att fastighetsbolagen fallit mer än börsen bero renligt Peter Norhammar dels på att de kanske var lite högt värderade från början, men framför allt på att investerare är rädda för en kreditkrasch. Det vill säga att det inte längre kommer att finnas någon efterfrågan på bolags obligationer, och att de därför inte kommer kunna låna pengar på kreditmarknaden. Något som vore förödande för fastighetsbolagen då de kanske är den bolagstyp som är mest beroende av obligationsfinansiering. Den här rädslan är dock överdriven menar Norhammar. Riksbanken har, precis som övriga länders centralbanker, varit mycket tydliga med att de kommer göra vad som än krävs för att se till att finansmarknaderna inte fryser till is. Bolag ska få sin nödvändiga finansiering.

Har ett bolag oturen att de har ett obligationslån som förfaller och ska förhandlas om just idag, så kan det vara ganska stängt. Bolaget bolaget kommer i vilket fall som helst inte få lika fördelaktiga villkor som tidigare. Men fastighetsbolagen har i regel olika förfall på sina obligationslån så även om en liten del av dem förfaller just nu, är löper majoritet på som vanligt och har inte förfall förrns om 1, 3, 10 år. Och då kommer förhoppningsvis läget ha förbättrats.

Kassaflödena stabila

Att fastighetsbolagen fallit så kraftigt beror sannolikt också på risken att bolagens hyresgäster får betalningsproblem av den nedstängning av Sverige som nu sker och att fastighetsbolagen därmed tvingas till att gå med på tillfälliga hyressänkningar. Även här menar Peter att rädslan nog är något överdriven. Vissa bolag, som t.ex. Pandox som till största del består av hotellfastigheter kommer absolut få problem. Även restauranger/caféer och liknande verksamheter kan få problem att betala hyrorna, men de utgör en så liten del av fastighetsbolagens intjäning att inte heller det kommer få ett helt fastighetsbolag att falla. I snitt står dessa typer av lokaler för uppskattningsvis 3-4 % av ett fastighetsbolags intjäning. Vissa bolag har noll exponering andra lite mer, men det är marginellt överlag.

Enligt Peters prognos kommer även majoriteten av fastighetsbolagen ha en högre intjäning i år än förra året. Vid början av året gjorde han kassaflödesprognoser för 2020 som visade att bolagen skulle ha 8-9 procent bättre intjäning i år än 2019. Det måste nu justeras ned något till ca 5 kanske 6 procent, men fortfarande ordentligt på plus.

Favoritbolagen

Summa summarum tycker alltså Peter att de breda nedgångarna är en överdrift och när vi frågar honom om vilka bolag det är han håller ett extra öga på just nu, lyfter han fram ett par av sina gamla favoriter som även återfinns på listan över fondens största innehav som Sagax med en spännande utlandsexpansion i norra Europa. Catena som kan gynnas av att e-handeln kanske växer ännu mer i och med coronakrisen som kan leda till att nya målgrupper får upp ögonen för e-handel, JM som borde gynnas av att svensk bostadsmarknad långsiktigt borde vara ganska stabil även om den skakar till lite just nu, samt NCC och FastPartner. Som alltid ska man dock göra sin egna analys och själv läsa på och bilda sig en uppfattning om bolag man investerar i.

Våra tankar

Som man ropar får man svar, brukar man ju säga och det är klart att en fastighetsförvaltare som enbart investerar i fastighetsbolag tenderar att vara positiv till den sektorn. Vi tycker dock att resonemanget som fördes i podden är rimligt och är därför benägna att hålla med om att det kanske är lite överdrivet att fastighetsbolagen rasat så mycket mer än börsen i snitt.

Hur känner du för fastighetsbolagen?

//Johanna och Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg