Pengar över på kontot? Lär dig hitta investeringsalternativ till högre ränta!

Vi har märkt att det finns ett tydligt problem bland många av våra sparare. Många ligger oinvesterade till mycket låg eller obefintlig ränta. Detta även på våra egna aktie- och fondkonton, ISK och kapitalförsäkringar. Vi vill därför presentera några alternativ för sparande till lite högre ränta.

För dig som har ISK eller kapitalförsäkring

Om du har pengar liggandes som du vet att du inte ska investera på ett tag så kan det vara värt att flytta pengarna till ett Sparkonto+ istället. Du behöver dock tänka på att det kan vara ofördelaktigt rent skattemässigt att föra ut och in samma summa pengar till kontot många gånger under året. Anledningen till det är att insättningarna tas med i beräkningen för skatten på kontot, medan inga avdrag görs för uttag. Kontotyperna ISK och KF är alltså till för att investera på lite längre sikt.

För dig som har Aktie- och fondkonto

Har du pengar liggandes på ett aktie- och fondkonto är det betydligt lättare, då är det bara att öppna ett Sparkonto+ och överföra pengar som inte är investerade. Du har inga skattemässiga effekter att tänka på i det här läget. Vill du köpa en fond eller aktie så är det bara att flytta tillbaka pengarna, snabbt och enkelt.hö

För dig som sparar till pension eller till barn

Ska du spara på mycket lång sikt, exempelvis till din pension eller barn, kan det vara dumsnålt att ta för liten risk med pengarna. Tanken är ju att de ska växa till sig rejält till dess att du (eller någon annan) ska använda dem, och ju längre tid du kan vara utan pengarna, desto mer risk har du råd att ta. Börsen svänger mycket under perioder men i genomsnitt har den avkastat strax över 10% per år sedan 1990, och då räknar vi inte med utdelningarna. Räknar vi lågt med att börsen avkastar ca 7 % per år så hinner 100 000 kr växa till sig till ca 761 000 under 30 år. Har man pengarna på räntebärande som ger ca 3 % per år blir det endast 243 000 på 30 år.

För att illustrera vilka olika alternativ det finns så har vi tagit fram denna trappa som illustrerar risk och förväntad avkastning.

Risktrappan
Risktrappan

 

Sparkonto+

Allra lägst risk finner du på våra Sparkonto+, i och med att dina medel som är insatta på Sparkonto+ omfattas av insättningsgarantin finns det ingen risk att du förlorar pengarna förutsatt att du på vardera konto håller dig under gränsen 100 000 EUR.

Våra Sparkonto+
Värdepapper Ränta*
ÖPPNA Sparkonto+ Collector 1,10%
ÖPPNA Sparkonto+ Santander 1,05%
ÖPPNA Sparkonto+ Resurs Bank 1,00%
ÖPPNA Sparkonto+ Nordax 0,95%
ÖPPNA Sparkonto+ Klarna 0,50%

* Effektiv ränta per 2015-01-02.

Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 Euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Korträntefonder

Korträntefonder investerar i räntebärande papper som löper med ränta som binds på max 1 år. Det finns lite olika typer av korträntefonder. Vissa investerar i så kallade Floating Rate Notes som ofta är längre obligationer utgivna av stora och stabila företag men där räntan justeras med jämna mellanrum (oftast var tredje månad), andra investerar främst i statsskuldväxlar (som oftast ger lite lägre ränta men som givetvis innebär lägre risk).

Nu när Riksbanken sänkte reporäntan ner till 0,0 % kan man dock inte förvänta sig en särskilt hög avkastning på dessa fonder. Detta är speciellt värt att tänka på om man har schablonbeskattat konto som ISK eller KF eftersom allt under 0,9% avkastning ger en högre skatt än om man hade sparat utanför kontot (gäller för 2015).

Populäraste korträntefonder
Värdepapper Ägare* Utv 2014**
KÖP Spiltan Räntefond Sverige 12 843 2,0%
KÖP Danske Invest Sverige Kort Ränta 11 890 1,4%
KÖP Öhman Penningmarknadsfond 5 321 0,4%
KÖP AMF Räntefond Kort 3 810 1,5%
KÖP Lannebo Likviditet 649 1,5%

Se fler korträntefonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2014-12-29.
** Utveckling under 2014. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Långräntefonder

Långa räntefonder kallas även obligationsfonder och investerar i just obligationer som oftast löper på längre tid än 2 år, vanligtvis är den genomsnittliga löptiden för fondens innehav längre än så. Långräntefonder är den bredaste kategorin räntefonder då det finns stora skillnader i risk och förväntad avkastning hos de olika värdepapper som fonderna investerar i. Vissa fonder har som krav att endast investera i statsobligationer och företagsobligationer med Investment Grade-rating medan vissa andra tillåter sig att placera i obligationer från mindre kreditvärdiga bolag, som då givetvis ger en högre ränta.

Viktigt att tänka på när man investerar i långa räntefonder är att de oftast går bra när räntan går ner men när räntan stiger så kan de backa. Bloggaren Snåljåpen förklarar detta på ett bra sätt.

Populäraste långräntefonder
Värdepapper Ägare* Utv 2014**
KÖP Carnegie Corporate Bond 3 835 3,0%
KÖP AMF Räntefond Lång 3 810 8,0%
KÖP SPP Obligationsfond 2 543 8,6%
KÖP Öhman Obligationsfond 2 282 6,7%
KÖP SPP Företagsobligationsfond 1 356 2,6%

Se fler långräntefonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2014-12-29.
** Utveckling under 2014. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Räntebevis

För ett par år sedan såg vi att det fanns en stor efterfrågan att som privatperson kunna investera i enskilda företagsobligationer. Men då dessa oftast ges ut i poster om 1 miljon kr eller mer så blir det i praktiken en omöjlighet. Nordea lanserade då så kallade Räntebevis, som ges ut i poster om 10 000 kr. Det ger privatpersoner möjlighet att investera i kredit för enskilda bolag, man kan alltså själv välja vilka bolag man vill exponera sig mot och skapa sig en egen långräntefond. Räntan betalas ut varje kvartal och är kopplad till kreditrisken hos bolaget – som vanligt gäller högre ränta = högre risk, och tvärtom. Hos oss är handeln med räntebevis courtagefri och du kan köpa och sälja räntebevisen när du vill.

Räntebevis med högst yield
Värdepapper Ägare* Ränta**
KS Selecta 153 4,5%
KS Stena 1 940 4,0%
KS Avon 74 3,9%
KS Stena2 515 3,9%
KS US Steel 258 3,7%

Se fler räntebevis här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2014-12-29.
** Teoretisk ränta per 2014-12-29. Teoretisk ränta baseras på räntebevisets säljkurs, räntetillägget och 3 månaders STIBOR, enligt (100 % – Säljkurs i procent)/Antal år till förfall + Räntetillägg + Dagens 3 månaders STIBOR.

Blandfonder

Som det låter på namnet så investerar blandfonder i både aktier och räntebärande papper. Här spelar givetvis förhållandet mellan fondens aktieinnehav och ränteinnehav en stor roll för vilken risk man tar. Förhållandet står oftast angivet i fondbeskrivningen eller till och med i namnet, som hos våra fonder Avanza 75 samt Avanza 50 där fonderna exponeras 75 % respektive 50 % mot aktier och resten mot räntebärande papper.

Populäraste blandfonder
Värdepapper Ägare* Utv 2014**
KÖP AMF Balansfond 7 365 14,8%
KÖP Avanza 75 4 942 18,5%
KÖP Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige 2 094 11,0%
KÖP Lannebo Mixfond 1 644 11,9%
KÖP Avanza 50 1 352 12,5%

Se fler blandfonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2014-12-29.
** Utveckling under 2014. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Preferensaktier

Preferensaktier blir allt vanligare på börsen och de har blivit mycket populära bland våra kunder. Det som skiljer preferensaktier från vanliga aktier är att de har en på förhand fastställd utdelning som bolaget måste betala ut innan några vanliga aktieägare får någon utdelning. Det liknar därför i mångt och mycket en obligation med en fast ränta. Till skillnad från en vanlig aktie (stamaktie) så ger inte en preferensaktie möjlighet till någon ökad utdelning över tid, vilket gör att själva värdeökningen är begränsad. Läs mer om preferensaktier i inlägget: Vad är en preferensaktie och vad skiljer dem från vanliga aktier?

Populäraste preferensaktier
Värdepapper Verksamhet Börs Ägare* Dir avk**
KS Akelius Pref Fastigheter flagga_se 8 614 6,1%
KS Klövern Pref Fastigheter flagga_se 6 152 6,3%
KS Hemfosa Pref Fastigheter flagga_se 4 950 6,0%
KS SAS Pref Flyg flagga_se 1 993 12,1%
KS Balder Pref Fastigheter flagga_se 1 675 5,7%

* Antalet ägare hos Avanza per 2015-01-02.
** Aktuell direktavkastning baserad på stängningskurs 2014-12-30. Källa: Avanza

Aktiefonder

Aktiefonder är det absolut vanligaste fondalternativet bland svenska sparare så någon närmare förklaring behövs nog inte. Fonderna sprider sina risker genom att investera i många olika bolag. Här finns det väldigt stora valmöjligheter som sparare då det finns en mängd olika typer av aktiefonder. Det finns fonder som endast investerar i ett visst land (Sverige, USA, Kina), fonder som investerar i en viss region (Europa, Asien, Latinamerika), fonder som investerar globalt eller i tillväxtmarknader, fonder som investerar i olika branscher (Fastigheter, Miljö, Energi). Möjligheterna är oändliga, vi har här nedan listat de populäraste aktiefonderna bland våra sparare.

Populäraste aktiefonder
Värdepapper Ägare* Utv 2014**
KÖP Avanza Zero 119 581 14,0%
KÖP Danske Invest Global Index 36 912 26,3%
KÖP Swedbank Robur Indexfond Asien 23 140 25,8%
KÖP SKAGEN Global SEK 22 283 13,7%
KÖP Spiltan Aktiefond Investmentbolag 14 262 19,1%

Se fler aktiefonder här.
* Antalet ägare hos Avanza per 2014-12-29.
** Utveckling under 2014. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Utdelande aktier

Själva tanken med aktiesparande är ju att bolagen ska förvalta aktiekapitalet så pass bra att de till slut går med vinst och då har möjlighet att dela ut pengar till sina aktieägare. Utdelningen är att betrakta som ränta på investeringen. Storleken på den föregående utdelningen i förhållande till vad man kan köpa aktien till kallas för direktavkastning. Det är alltså den ränta du kommer få varje år på din investering om inte bolaget beslutar sig för att öka eller minska utdelningen. Här nedan har vi sorterat ut de bolag som för tillfället har högst direktavkastning på Stockholmsbörsens Large- och MidCap-listor. Att köpa enskilda bolag innebär i regel en högre risk än att sprida riskerna på flera olika bolag.

Högst direktavkastning (Large Cap & Mid Cap)
Värdepapper Verksamhet Börs Ägare* Dir avk**
KS Ratos Private Equity flagga_se 14 714 6,4%
KS HiQ International IT-konsult flagga_se 3 735 6,3%
KS Telia Telekom flagga_se 17 429 6,0%
KS Swedbank Finans flagga_se 16 351 5,2%
KS NCC Bygg flagga_se 8 792 4,9%

Till aktielistan sorterat på direktavkastning.
* Antalet ägare hos Avanza per 2015-01-02.
** Baserad på stängningskurs 2014-12-30. Direktavkastningen avser föregående års utdelning. Källa: Avanza

Som man lätt kan se så är direktavkastningen hos aktier oftast lägre än hos preferensaktier och ibland även företagsobligationer. Detta är på grund av att man som aktieägare över tid även kan förvänta sig en ökning av vinsten, och därmed även en höjning av utdelningen. I preferensaktier och företagsobligationer är istället utdelningen/räntan fast. Därför är den förväntade avkastningen högre för rena aktier över en längre period.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg