Pensionsupproret: Diskriminera inte gamla försäkringar

Visste du att det i snitt tar mellan 6 och 10 år för en genomsnittlig kund att betala tillbaka kostnaderna för en flytt av pensionsförsäkring? Helt orimligt. Så visst finns det behov av att strama åt vad en flytt får kosta. Men höga flyttkostnader och en djungel av administration är tyvärr inte de enda problemen på den icke fungerade pensionsmarknaden. Och inte heller de enda problemen som inte åtgärdas om regeringens proposition om flytträtt röstas igenom av riksdagen i november. Nej, konsumentskyddet brister på flera punkter. Bland annat diskrimineras äldre pensionsförsäkringar. Har du en pensionsförsäkring som är tecknad innan 2007 kommer pensionsbolagen, enligt regeringens förslag, ha fortsatt rätt att vägra dig en flytt. Ja du läste rätt. Du kan inte själv välja (eller välja bort) var du ska placera det som ofta är ditt livs största sparande.

I en serie blogginlägg under #Pensionsupproret har vi senaste veckorna bloggat om det otillräckliga skyddet på pensionsmarknaden och vikten av att våra folkvalda politiker ställer sig på spararnas och inte de stora pensionsbolagens sida. I det här inlägget tänkte vi beskriva hur förslaget diskriminerar de försäkringar som det oftast finns mest pengar i – de tecknade före 1 juli 2007.

Flytträtt på pappret men inte i praktiken

I drygt 10 år har vi i Sverige haft en halv flytträtt på pappret. Ja pensionsförsäkringar tecknade efter 1 juli 2007 har sparare idag rätt att flytta. Problemet är att det inte fungerar i praktiken. Kostnaderna för att genomföra en flytt är ofta alldeles för höga och Konkurrensverket konstaterar i en rapport att det tar mellan sex och tio år för en genomsnittlig kund att betala tillbaka kostnaderna för en flytt. Och för en flytt av fribrev, d.v.s. en försäkring där premiebetalningarna inte kan återupptas, får kunden svårt att räkna hem flytten under överskådlig tid. Alltså, fri flytträtt existerar bara i teorin, inte i praktiken.

Detta är något som regeringen nu säger sig vilja åtgärda, och de har därför lämnat en proposition som syftar till att stärka konsumentskyddet och utöka flytträtten. Svagheterna med propositionen är flera. Ett är att de diskriminerar alla de försäkringar som är tecknade innan 1 juli 2007.

Ett (för)slag i luften

Regeringen menar att flytträtten inte ska ha någon retroaktiv verkan eftersom det är viktigt att man inte ändrar förutsättningarna i redan ingångna avtal. Pacta sunt servanda (latin för avtal skall hållas). En hållning jag vanligtvis har förståelse för, men är det verkligen rimligt i detta fall?

Är det rimligt att hårt arbetande privatpersoner tvingas se sina pensionspengar dräneras och gå rakt ner i pensionsbolagens fickor? Och detta bara för att försäkringen tecknades på 80-/90-talet, när kundskyddet i princip var obefintligt? Och när försäkringsförmedlare levde livets glada dagar på de miljonbelopp de fick i provision på att kränga (ja, det är rätt ord i detta fall) pensionsförsäkringar till privatpersoner utan att ens knysta minsta ord om avgifter, intressekonflikter eller dolda kostnader? Jag tycker inte det.

Jag är ingen jurist, men ett avtal som så uppenbart gynnar ena parten och dessutom den part som sitter med ett enormt informations- och kunskapsöverläge, det borde inte vara bindande till den svagare partens nackdel 20, 30 år senare. Framför allt inte när det handlar om en persons egna pengar. Avtal bryts ju dessutom hela tiden. Vi kan skilja oss, separera, byta jobb, bank m.m. Men alltså inte flytta våra egna pengar.

Politiker ställ er på spararna inte pensionsjättarnas sida

I promemorian finns ett stycke som beskriver vad som skulle hända om förslagen i propositionen inte genomförs. Det står det bland: ”Framförallt innebär det att den i dag gällande återköps- och flytträtten i praktiken inte kommer fungera effektivt. Förekomsten av inlåsning av försäkringstagare kommer att fortsätta vilket påverkar konkurrensen mellan försäkringsföretagen negativt.” 

Jag håller helt med. Problemet är bara att detsamma kommer att gälla om propositionen går igenom i dess nuvarande form. Så politiker, tänk om. Detta är orimligt.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg