Populäraste globalfonderna

Globalfonder har ökat kraftigt i popularitet senaste åren och är nu den absolut vanligaste fondtypen. Av svenskarnas totala kapital som är placerat i aktiefonder är hela 40 procent placerat i globalfonder, visar statistik från fondbolagens förening. Låt oss titta på vilka som är de populäraste fonderna och vilka som har gett bäst avkastning senaste 5 åren.

En globalfond är en mycket bra bas i sparandet. De ger maximal riskspridning mellan olika marknader, branscher och ägande i flera underliggande valutor. Urvalet av globalfonder är dock stort och spararna har, bara på Avanzas plattform, omkring 150 olika att välja mellan. Tittar vi på de populäraste fonderna märks en tydlig trend mot billiga indexfonder.

10 populäraste globalfonderna

Alla 10 mest valda globalfonderna har 9 en total avgift under 0,6 procent. Sex av fonderna följer MSCI world index som följer 23 utvecklade marknader. Tre av fonderna, Avanza auto 6, SPP Aktiefond Global har istället jämförelseindexet MSCI All Country World. Ett index som förutom de 23 utvecklade marknaderna innefattar 26 tillväxtmarknader. Handelsbanken global index criteria och AMF Aktiefond Global följer två andra mer hållbarhetsbetonade varianter av ACWI.

Avkastningen för de globala indexfonderna är av förklarliga skäl mycket snarlik och i år har de hittills stigit omkring 3 till 5 procent. Avanza Auto och Storebrand Global Multifactor är inte rena indexfonder och har därför en något avvikande avkastning.

Globalfonderna med bäst avkastning

Tittar vi istället på globalfonderna med bäst avkastning senaste fem åren, hittar vi främst aktivt förvaltade globalfonder med något högre avgift. Utmärkande är att de två globalfonderna med bäst avkastning senaste fem åren är från samma fondbolag, Morgan Stanley.

Bäst har det gått för MS INVF Global Advantage som stigit 203 procent på 5 år. Det motsvarar en avkastning på 24 procent per år. Det är även den fond som gett i särklass bäst avkastning i år med sina 66 procent, per 11 december. Jämfört med kategorisnittets 11 procent. Fonden är en koncentrerad globalfond med drygt 30 bolag och amerikanska bolag utgör ca 60 procent av fondens värde. Fondens största innehav är emellertid inte amerikanskt utan Singapore-baserade teknikbolaget Sea Lilmited. Näst största innehav är kanadensiska Shopify och tredje störst vikt har nederländska betaljätten Adyen.

MS INVF Global Opportunity  är globalfonden med näst bäst avkastning senaste fem åren med sina 175 procent och tredje bäst avkastning har svenska Swedbank Robur Globalfond haft.

Aktiv eller passivt förvaltad globalfond?

I valet mellan aktiv eller passiv förvaltning tycker jag att en billig indexfond är det enkla och även bästa valet för de allra flesta. Att spararna har flockats kring de billiga globalfonderna är med andra ord helt rimligt. En låg avgift är en säker rabatt. Visst att topplistan över vinnarfonder domineras av aktivt förvaltade fonder, men de är i majoritet även när vi vänder på listan och istället tittar på ”förlorarfonderna” senaste fem åren.

Med en global indexfond vet du vad du får, världsindex minus en låg avgift, är avkastningen i en aktivt förvaltad globalfond betydligt mer varierad. Som sparare i en sådan måste du vara mer uppmärksam och med jämna mellanrum jämföra och utvärdera din fond. Är du inte beredd att göra det, då är en global indexfond ett bättre val.

Vilken globalfond väljer du?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg