7 goda tips inför årets utdelningssäsong

Av Avanza

02 mar 22

Share

Våren närmar sig med stormsteg och därmed vankas högtid för börsens utdelningsjägare. Börsbolagens bokslut står som spön i backen och en delikat detalj är utdelningsförslaget som styrelsen lägger fram till årsstämman att besluta om. I flera fall har vi bjudits på trevliga utdelningshöjningar. Men det finns vissa fallgropar längs vägen som du bör undvika när det kommer till utdelningsinvesteringar.

Industrimagnaten John D. Rockefeller som grundade Standard Oil blev världens första dollarmiljardär år 1916. Han har ett känt citat kring utdelningar som lyder ”Do you know the only thing that gives me pleasure? It’s to see my dividends coming in”.

Visst är det något speciellt med att investera i bolag som ger en utdelning. Det är en investeringsstrategi som många av våra kunder anammat och som gör att man blir lite mer immun mot börsens svängningar. Det om något kan behövas i sura börstider där motivation är hårdvaluta.

Annons

Stigande vinster leder till stigande utdelning

På lång sikt är det ett bolags vinsttillväxt som driver aktien norrut. En stigande vinst leder normalt sett även till en stigande utdelning. Logiken är enkel. Det beror helt enkelt på att utdelningen är en andel av vinsten och om vinsten stiger så stiger därmed även utdelningen, givet oförändrad utdelningsandel. Historiskt har utdelningen stigit omkring 5 – 7 % globalt under de senaste 50 åren.

Utdelningstillväxten är portföljens löneförhöjning

Den som investerar 100 000 kronor idag med en direktavkastning på 4 % kan se fram emot 4 000 kronor i utdelningar årligen. Givet 5 % utdelningstillväxt kommer din årliga utdelning vara dubbelt så stor efter 14 år. Om du investerar löpande samt återinvesterar utdelningen så går det ännu fortare. Givet 7 % utdelningstillväxt så fördubblas din årliga utdelning efter 10 år.

Se upp för de klassiska utdelningsfällorna

Det finns några klassiska utdelningsfällor som kan riskera att förvandla det som till synes ser ut som guld vid första anblick, till kattguld.

1. Var försiktig med bolag som har hög direktavkastning

Det klassiska uttrycket om att om något låter för bra för att vara sant så är det troligtvis också så passar bra här. Den genomsnittliga direktavkastningen på börsen just nu uppgår till omkring 3 %. Som utdelningsinvesterare vill du gärna att nivån är lite högre, gärna omkring 4–6 % för portföljen som helhet. Om direktavkastningen i dagsläget överstiger 7 % bör du dra öronen åt dig. En klassiker är att aktiekursen faller på grund av operationella problem men att direktavkastningen ser ut att vara hög fram till att bokslutet kommer och bjuder på en utdelningssänkning. Detta eftersom direktavkastningen baseras på fjolårets utdelning i förhållande till nuvarande aktiekurs utan att ta hänsyn till implicit risk för utdelningssänkning.

2. Hur hög utdelningsandel har bolaget?

De flesta bolagen som ger utdelning till sina aktieägare brukar dela ut omkring 30 – 70% av föregående års vinst. Snittet brukar ligga på en bit över 50 % för börsens storbolag. En låg utdelningsandel borgar för att bolaget kommer kunna bibehålla en god utdelningstillväxt över tid och minskar risken för sänkt eller slopad utdelning i sämre tider.

3. Hur ser bolagets historiska vinsttillväxt ut?

Bolag som historiskt bjudit på en någorlunda jämn vinsttillväxt lär också bjuda på en lugnare utdelningsresa. Om bolaget däremot verkar i en cyklisk bransch där vinsten svänger kraftigt är sannolikheten också stor att utdelningen lär svänga kraftigt. Ett gott exempel är SSAB som har rejält med fart under galoscherna just nu. Bolaget har därmed också föreslagit en rejäl utdelning för 2021. Men den noggranne noterar att denna utdelning är större än vad bolaget delat ut sammantaget under större delen av hela förra årtiondet.

4. Se upp för extra- och bonusutdelningar

Inte sällan brukar bolag ge sina aktieägare extrautdelningar eller bonusutdelningar, kärt barn har många namn. Bolaget kan ha sålt en tillgång, affärsområde eller liknande och valt att skifta ut pengarna till aktieägarna istället för att återinvestera dem i verksamheten. 
Generellt bör man vara vaksam kring detta fenomen och räkna bort denna utdelning när aktiens direktavkastning beräknas. Detta eftersom det inte är att räkna som en del av den ordinarie utdelningen.

5. Syna bolagets utdelningspolicy och/eller finansiella mål

De flesta bolag som ger sina aktieägare en utdelning har en utdelningspolicy. Du finner den oftast i bolagets årsredovisning genom att söka på ”utdelning” eller ”utdelningspolicy”. Om utdelningsandelen överstiger utdelningspolicyn så kan det vara rimligt att anta att det finns en risk för sänkt utdelning. Om utdelningsandelen marginellt överstiger målet så behöver du nog inte oroa dig, stigande vinst sänker då effektivt utdelningsandelen.

6. Hur ser den historiska utdelningstrenden ut?

Kika gärna på hur utdelningshistoriken ser ut. Även denna information bör du hitta i årsredovisningen som vanligtvis har en lättöverskådlig femårsöversikt. Även om historien inte ger några garantier så ger den en god indikation. Under coronakraschen såg vi att de flesta bolagen slopade sina utdelningar. I en historisk kontext är det mycket ovanligt men samtidigt logiskt givet krisens dignitet.

Sist men inte minst… hur viktig är den återinvesterade utdelningen för den långsiktige spararen?

Låt mig bjuda på ett klassiskt exempel. Investmentbolaget Ratos skrev i sin årsredovisning från 2011 att den som investerade 1 000 kronor i samband med noteringen 1954 såg investeringen växa till 8,5 miljoner kronor. Men om man av någon anledning glömt att återinvestera utdelningen så fick man blott nöja sig med 900 000 kronor. Medskicket är tydligt, om du inte har för avsikt att använda utdelningen idag som en vitamininjektion i din löpande ekonomi så bör du komma ihåg att återinvestera utdelningen och låta slantarna jobba för dig.

Lycka till med utdelningarna,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg