Börsåret 2021 i backspegeln

Nu återfinns börsåret 2021 i den finansiella backspegeln och med facit i hand blev det ett starkt år. De sista två veckorna av året bjöd dessutom på ett värmande tomterally som lyfte börsen 7 procent. Låt oss blicka tillbaka på det år som gått, de största makroekonomiska händelserna och vilka aktier och fonder som presterade bäst.

OMXS30 steg +29% och breda Stockholmsbörsen steg +39% när det var dags att lägga året till handlingarna. Det innebär att vi kan se tillbaka på det bästa året sedan 2009. Efter ett hektiskt noteringsår huserar nu 407 aktier på Stockholmsbörsen.

Den största nedgången under året uppmättes till -8,66 % vilket innebär att vi förskonades från en korrektion. De senaste 38 åren har det därefter skett vid 5 tillfällen.

Det man bör komma ihåg är att index är värdeviktat, vilket innebär att de tunga pjäserna sätter tonen. Men om vi unnar oss att spana in uppgångens anatomi ser vi att bara omkring hälften av samtliga aktier på Stockholmsbörsen steg under fjolåret, det är tänkvärt. Ytterligare en spaning som är intressant är det faktum att börsens avkastning mätt i årstakt sedan forna rekordnivån från 2015 som förpassades till historien i oktober 2019 nu blott uppgår till +5,24 % per år (CAGR).

Snittuppgången bland de aktier som steg under året var hela +59,72 % medan snittnedgången bland de aktier som reste söderut var -25,08 %. När vi stängde börsen för året så stod den genomsnittliga aktien på Stockholmsbörsen -19 % lägre än respektive årshögstanivå under det senaste året. Det har alltså varit och lär fortsatt vara en intressant miljö för hugade aktiejägare.

De aktier som steg mest på Stockholmsbörsen var:

 1. Hexatronic +561 %
 2. Hanza +368 %
 3. Transtema +333 %
 4. Net Insight +319 %
 5. NOTE +287 %

Om vi istället bryter ned det per lista så såg det ut enligt följande:

Large cap

 1. Vitrolife +160 %
 2. SBB B +144 %
 3. EQT +135 %
 4. Medicover +126 %
 5. Arion Banki +119%

Mid cap

 1. Hexatronic +561 %
 2. NCAB +242 %
 3. New Wave +215 %
 4. NP3 Fastigheter +204 %
 5. International Petroleum +174 %

Small cap

 1. Hanza +368 %
 2. Transtema +333 %
 3. Net Insight +319 %
 4. NOTE +287 %
 5. BE Group +252 %

Vi måste naturligtvis även spana utanför Sveriges finansiella gränser. I USA steg S&P 500 +26,89 % vilket var det tredje året i rad med tvåsiffrig uppgång. Tekniktunga Nasdaq steg +21,39 % och anrika Dow Jones bjöd på en uppgång om +18,73 %. Dessutom stärktes dollarn +10 % mot kronan under året.

Den återhämtning som vi såg på börsen under 2020 ledde till en naturlig multipelexpansion, kom ihåg att börsen är framåtblickande. Under fjolåret växte därefter börsen in i värderingen, temat var alltså rotation från multipelexpansion till vinsttillväxt. Den förväntade vinsttillväxten i USA under 2021 uppgår till +45,1 % enligt FactSet, alltså den högsta siffran sedan detta började mätas 2008.

Nedan ser du de aktier som steg mest under 2021:

S&P 500

 1. Devon Energy +188%
 2.  Marathon Oil +146%
 3. Fortinet +144%
 4. Ford +134%
 5. Nvidia +129%

Nasdaq 100
Tekniktunga Nasdaq 100 steg +28 % jämfört med 47 % under 2020 och +38 % under 2019.

 1. Fortinet +144%
 2. Moderna +141%
 3. Nvidia +129%
 4. Marvell Technology +86%
 5. Applied Materials +85%

Nedan följer några väl valda ord från min kollega Moa Langemark när hon blickar ut över världen och tecknar de makroekonomiska penseldragen.

Vad kan sägas om världsmarknaden 2021?

År 2021 var året med de stora kontrasterna på världsmarknaden. På kort tid gick vi från hårda lock downs till högtryck i såväl produktion som tjänstesektorn när världen kunde öppna upp igen. Snabbt slog vi i kapacitetstaket vilket skapade flaskhalsar och en växande inflation.

Inflationen har spätts på ytterligare av skenande elpriser där priset på Brentolja i början av året var på $50 och nådde en topp i oktober på $85. Priset på naturgas mer än tredubblades under året.

Framför allt har den amerikanska inflationen, som nådde 6,8 procent i november skapat oro på världens börser kring hur amerikanska FED nu ska agera. I slutet av året kom tydliga besked från många av världens centralbanker om att man nu flyttar fokus från att bekämpa de ekonomiska effekterna av pandemin till att hantera inflationen.

Under året har också fokus legat på klimatomställningarna. Inte minst hur finansmarknaderna ska vara med och bidra till den omställning av våra ekonomier som nu krävs. Även om slutsatserna vid klimattoppmötet i Glasgow urvattnades i sista stund gjorde näringslivet viktiga åtaganden. Inte minst den tidigare brittiske centralbankschefen Mark Carneys arbete med att engagera finanssektorn där man bland annat åtog sig att mer än USD 130 biljoner ska lokaliseras till omställningen till en netto-noll-ekonomi.

Några spaningar inför 2022

Året som just inletts kommer förmodligen att präglas av en balansakt från världens centralbanker att både förhålla sig till den högsta inflationen vi sett på mycket länge, och omstarten i ekonomin som fortfarande pågår och kommande bakslag i kampen mot pandemin. Vi har redan sett en oro sprida sig från den amerikanska marknaden efter FEDs senaste protokoll för decembermötet vilket lett till kraftiga nedgångar i techsektorn.

Samtidigt återstår att se hur pass övergående inflationen nu är när ekonomierna återgår till mer normala förutsättningar när fraktpriser sjunker tillbaka, komponentbristen dämpas och energipriserna kommer in på mer normala nivåer. Under året kommer vi förmodligen också att se mer konkret hur åtagandena från COP26 faller ut. Samtidigt talas det allt mer om en ”greenflation” som riskerar att sätta käppar i hjulet för klimatomställningen. Greenflation uppstår när samhällen ställer om till en mer hållbar bana och bland annat premierar elbilar och energiförsörjning genom sol- och vindkraft. Efterfrågan på material så som koppar, aluminium och litium ökar samtidigt som reglering har minskat utbudet vilket leder till att priserna stiger.

 

God fortsättning på 2022,

Nicklas & Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg