Börsens investmentbolag glimrar bland spararna

Investmentbolag är lite av ett svenskt påfund med historiska anor. Detta efter att svensk lagstiftning i början på förra århundradet gjorde det svårt för banker att långsiktigt äga aktier i industribolag. Men det är historia och sedan dess har det hänt mycket.

Investmentbolagen brukar sägas utgöra aktier som är klippt och skurna för nybörjare på grund av sin naturliga riskspridning. Vi ska trots allt komma ihåg att många sparare historiskt nöjt sig med att äga Ericsson eller Telia, eller en kombination av de två. Så riskspridningen ska inte underskattas. Men är investmentbolagen verkligen bara för nybörjare?

Kursutvecklingen per 16 oktober 2020

 

Stark utveckling för investmentbolagen i år

Creades har gått bäst sedan årsskiftet med nästan en fördubbling i bagaget. Sammantaget så har kollektivet av investmentbolagen gått betydligt bättre än börsen. Den genomsnittliga avkastningen på +22,8% sedan årsskiftet uppgår till hela +88% om vi mäter från botten i mars. Återhämtningen har alltså varit stark och vi har ånyo blivit påminda om långsiktighetens dygd, något dessa rader handlade om för lite drygt ett halvår sedan.

Starka huvudägare ska inte underskattas

För ett antal år sedan var investmentbolag nästan synonymt med maktambitioner och höga substansrabatter. Visst kunde Öresund bitvis åtnjuta en premievärdering, likaså Melker Schörling som till synes abonnerade på den åtråvärda fjädern i hatten. Men i år har vi sett nästan 200 000 avanzianer investera i investmentbolag under 2020 samtidigt som Spiltan Aktiefond Investmentbolag attraherat 16,5 miljarder kronor. Det har onekligen blivit mycket trendigt, med det har även substansrabatterna pressats.

Något som dock inte ska underskattas är starka och långsiktiga huvudägare. Bland börsens investmentbolag huserar många av dem och i princip vartenda investmentbolag har en stark huvudägarfamilj. Några exempel är familjerna Wallenberg, Stenbeck, Hagströmer, Söderberg, Tigerschiöld, Douglas, Lundberg med flera.

Hur har investmentbolagen presterat historiskt?

Har du någon gång hört någon säga att börsen rimligen bör stiga 7 % om året? Det är en klassiker eftersom få vågar sticka ut hakan. Vissa andra brukar helt sonika säga att börsen ska upp, ned eller gå sidledes för att, med glimten i ögat, påminna om att vi inte vet var börsen ska i det korta perspektivet. Men faktum är att börsen stigit just +7 % en gång sedan 1984. Istället har börsen under denna tidsperiod tenderat att stiga +26% under positiva år och falla -18,4% under negativa dito.

Den självklara frågan blir då, hur har investmentbolagen presterat?

Det är väldigt intressant att se hur historiken över totalavkastningen ser ut de senaste 10 åren, alltså kursutveckling plus utdelning. Nedan ser du CAGR-siffror, alltså genomsnittliga årliga effektiva avkastningssiffror, som ska sättas i relation till rättesnöret 7% om året för börsen som helhet.

Historien är ingen garanti för framtiden men den brukar ge någon form av guidning. Peronsligen tycker jag att det är intressant att reflektera kring det faktum att de varit väldigt värdeskapande under långa perioder historiskt.

Investmentbolagen som avanzianerna favoriserar

I nedan grafer ser du de investmentbolag som attraherat högst mediankapital och de investmentbolag som lockat allra flest ägare. Wallenbergarnas Investor är den aktie som har absolut flest ägare hos oss. Det är avanizanernas folkaktie helt enkelt.

Avslutningsvis kan man nog med fog säga att det kan vara dags att tvätta bort stämpeln att investmentbolagen enbart lämpar sig för nybörjare. Det långsiktiga värdeskapandet som många bolag lyckats med under lång tid talar emot det.

Jag tillönskar dig en trevlig börshöst,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer