Därför är det bra med ett återbetalningsskydd för din tjänstepension

Det här med tjänstepension kanske inte är ett ämne som man brukar prata om vid middagsbordet. Dock så är det ett ämne jag önskar att vi alla borde prata mer om. I början av arbetslivet så kan det kännas som att det är väldigt långt kvar till pensionen och då är det ofta lätt att inte lägga någon större energi på att förstå hur det fungerar med ett återbetalningsskydd och om man ens borde ha ett.

Vad är ett återbetalningsskydd?

I en tjänstepension kan man välja om man vill ha ett återbetalningsskydd. Det innebär att om du skulle avlida så kommer dina förmånstagare att få ta del av din tjänstepension. Vilka förmånstagare som har rätt till att ta del av din tjänstepension bestäms utifrån det förmånstagarförordnande som finns kopplat till tjänstepensionen.

Ett förmånstagarförordnande ligger utanför den vanliga arvsrätten och det betyder att din tjänstepension inte ska tas med i en bouppteckning.

Vilka kan man då ha som förmånstagare?

En tjänstepension som tecknas med återbetalningsskydd får ett förmånstagarförordnande som är maka/make/registrerad partner/sambo eller, om sådan saknas, barn. Det kan man dock ändra. Giltiga förmånstagare utöver de ovan nämnda är:

  • Tidigare maka/make/registrerad partner/sambo
  • Barn till nuvarande eller tidigare make/registrerad partner/sambo
  • Fosterbarn

Vad händer om man inte har några giltiga förmånstagare?

Har man inga giltiga förmånstagare så kan man välja att ta bort återbetalningsskyddet, då får man istället ta del av något som kallas för arvsvinst. Arvsvinst innebär att när någon som inte har ett återbetalningsskydd avlider så fördelas kapitalet som finns kvar i dennes försäkring mellan andra sparare i samma ålder som också gjort ett aktivt val att inte ha ett återbetalningsskydd.

När man är ung är arvsvinsterna lägre. Det beror på att de är få som avlider vid ung ålder samt att kapitalet inte är lika stort som när man har arbetat en längre tid. Om återbetalningsskyddet har tagits bort så kan man fram till 55 års ålder ändra detta och lägga till ett under förutsättningen att man ingår äktenskap, inleder samboförhållande eller får arvsberättigade barn.

Har du funderingar kring din tjänstepension eller hur ditt återbetalningsskydd ser ut, tveka inte att skicka ett meddelande (kräver inloggning)  eller ring till oss på Avanza Private Banking.

Vill även skicka med en påminnelse om att från och med första april så blir flyttavgifterna för pensioner billigare, det kan ni läsa mer om i detta blogginlägg.

Emma, pensionsspecialist på Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

 

 

 

Relaterade inlägg