En Private Banking som ger dig mer

Den 3 januari förra året inträffade något som idag påverkar min och mina kollegors vardag allt mer. Ett nytt omfattande EU direktiv sjösattes – Mifid II i syfte att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna.

Enligt de nya reglerna ska banken bland annat informera kunden om vilken effekt som olika kostnader har på kundens investering, efter att alla kostnader har räknats samman. Kostnaderna ska därefter redovisas årligen, bland annat genom en illustration.

Just denna del av regelverket ser jag som en möjlighet för vår bank. Vi är för en ökad transparens och välkomnar att du som kund lättare kan se vad du betalar och lättare kunna jämföra mellan andra banker. Gå gärna in och se just dina avgifter och kostnader här.  Jag upplever att alltfler kunder nyfiket lyssnar in om fördelarna med en modern Private Banking och att kundernas fokus på förtroende och transparens är större än någonsin.

Vi lever i en skalbar värld där priset per vara eller tjänst minskar ju större volym vi omsätter. Mig veterligen är det bara två saker som idag trotsar denna naturlag av marknadsfrihet. Det första är vår skattepolitik och det andra är bankernas förmögenhetsförvaltning. Det är intressant hur det först vid gränsen för en Private Banking-tjänst blir vedertaget med en tilltagen avgiftsstruktur, ofta i flera led som påminner om Pensionsmyndighetens illustration av pensionspyramiden. Fast arvode, kapitalavgift, förvaltningsavgift för fonder och för den som önskar finns möjlighet till diskretionär förvaltning som ofta avser aktiehandel.

Prisbilden kan skilja sig mycket från en aktör till en annan men min erfarenhet är att det se ut som i mitt exempel nedan:

Fast arvode 10 000 kr

Kapitalavgift 0,5%

Förvaltningsavgift 1,2%

Diskretionär förvaltning 0,3%

Ska man ta del av hela paletten av bankens skräddarsydda erbjudande så landar den årliga avgiften för en portfölj om fem miljoner på 2,2% motsvarande 110 000 kr. Visserligen erbjuder vissa banker idag sina kunder rabatt på fondernas förvaltningsavgift men det är från redan höga nivåer.

Många är idag nöjda med den lösning man har men jag tycker att man i vart fall bör göra sig själv tjänsten att se över om kostnaden motiverar erbjudandet.

Ser man till förvaltningsavgiften så sitter bankerna i den obekväma statistiska sitsen att deras aktivt förvaltade fonder som kollektiv aldrig kan slå lågprisalternativet indexfonder och ETF:er. Lägg där till ett accelererande regelverk som belyser att fonder och institutioner inte längre tillåts upphandla aktiehandel och analys i ett prissatt paket. Vilket har lett till att flera av bankerna idag tar in sin analys utifrån för sin diskretionära förvaltning.

Detta paketeras sedan i ett tryggt skal som motiveras av en yttligare avgift på kapitalet.

Vi har istället valt att fokusera våra tjänster på det som faktiskt påverkar din förmögenhet mest. Låga avgifter och kostnadseffektiv förvaltning baserad på dina mål med dina pengar. Kombinationen innovationskraft och hög servicekänsla är min övertygelse det recept som skapar de bästa förutsättningarna för dig och vår långsiktiga relation.

Det ska vara billigt att vara rik.

Simon Bjerregaard, Kundansvarig Private Banking

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer