Nyhet från Enter Fonder

Enter Fonder erbjuder från och med idag Avanzas kunder möjlighet att köpa andelar i fonderna Enter Select Pro och Enter Sverige Pro till ett lägsta köpbelopp eller månadssparande om 100 kr. Enter Fonder förvaltar i dessa två fonder främst medel för sina institutionella kunder, stiftelser och försäkringsbolag och ger nu Avanzas kunder en unik möjlighet att bli andelsägare i fonderna. Tidigare har lägsta köpbelopp varit 1 miljon kronor för Avanzas kunder.

Enter Select Pro och Enter Sverige Pro har sedan start slagit sina jämförelseindex och håller en hög Active Share.

 

Enter Fonders VD, Henrik Lindquist, ger här svar på några frågor om fonderna:Enter Fonder

Varför har Enter valt att fokusera på svenska bolag?

I Sverige och i det nordiska närområdet finns en mångfald av världsledande bolag med starka finanser och utmärkt historik. Här finns bolag som kan skapa en bra bas för framtiden. I Enter Sverige Pro och Enter Select Pro investerar vi i svenska, väletablerade bolag med lång historik. Vi koncentrerar oss på det enskilda företaget och dess tillväxtförutsättningar. Fondernas specialitet är att hitta lönsamma företag i växande branscher, med rätt värdering.

Fonderna placerar huvudsakligen i svenska aktier men har även innehav i nordiska bolag. Istället för att köpa många små poster i flera bolag, är fondernas strategi att fokusera på 25-30 aktier i portföljen.

Vad innebär det att Enters fonder är Aktivt förvaltade?

Många fondbolag säger sig bedriva aktiv förvaltning men lever i realiteten inte upp till det som kunden har rätt att kräva av en aktivt förvaltad fond.

Enter Sverige Pro och Enter Select Pro är aktivt förvaltade fonder som håller en hög grad av Active Share, vilket innebär att fondernas placeringar avviker från sina respektive jämförelseindex och således från vanlig indexförvaltning.

En aktivt förvaltad fond har dessutom en ur hållbarhetsperspektiv viktig möjlighet; den kan ta hänsyn till om bolag man investerar i är hållbara på lång sikt och kan använda den informationen som en parameter vid val av bolag att investera i.

Hur arbetar Enter med Hållbarhet i praktiken?

I Enter Fonders arbete att skapa avkastning för våra kunder spelar hållbarhetsfrågor en allt viktigare roll. Vi är övertygade om att bolag som inte tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet innebär affärsmässiga och varumärkesmässiga risker vi som placerare bör vara observanta på. Eftersom felsteg inom hållbarhetsområdet i högsta grad riskerar att få återverkningar på bolagens aktiekurs arbetar Enter Fonder strukturerat för att integrera dessa aspekter i vår bolagsanalys och aktievärdering.

Vi har integrerat hållbarhetsarbetet i vårt dagliga arbete genom att väga in hållbarhetsfaktorer i vår bolagsanalys. Minst två gånger om året utvärderas alla bolag vi regelbundet följer utifrån risker och handlingsberedskap inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. I detta arbete tar vi hjälp av välrenommerade GES Investment Services. Enter Fonder omvandlar omdömen från GES till numeriska värden och använder parametrarna i vår bolagsanalys. På så sätt kan vi koppla samman hållbarhetsfaktorer med investeringsbesluten och andelsägarnas kapital. Välkommen att läsa mer om detta på vår hemsida enterfonder.se.

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Relaterade inlägg