FEDs budskap till marknaden – ränta upp!

Marknaden var förvisso beredd på att FED skulle vara hökaktig men kanske inte så tydlig som FED ändå var kring kommande räntehöjningar som följd av den glödheta arbetsmarknaden.

Räntor steg på bred front med 10-14 punkter efter budskapet och avkastningskurvan flackade (korta räntor steg mer än långa räntor) och marknaden prissätter nu cirka fem räntehöjningar om 25 punkter under 2022 och ytterligare två räntehöjningar under 2023.

Chair Powell fick frågor kring avkastningskurvans lutning där svaret blev att 10y-2y Treasuries handlar kring 75 bps och att det är inom ett rimligt intervall men att FED löpande tittar på avkastningskurvans lutning som visas nedan:

Källa: Federal Reserve Bank of Saint Louis

 

Powell var också tydlig med att i jämförelse med 2015 när räntorna skulle höjas så är det ett helt annat läge nu:
  1. Inflationen är betydligt högre, även med förhoppning om en stabilisering
  2. Deltagandegraden på arbetsmarknaden är lägre
  3. Arbetslösheten minskar (för) snabbt i ett läge där full sysselsättning är ett faktum

Källa: Federal Reserve Bank of Saint Louis

I grafen ovan visas den så kallade JOLTS Survey som visar hur lång tid det tar i antal månader att fylla ett ledigt jobb. Jag kan förstå att FED får huvudvärk av grafen.

De två faktorer som skulle kunna göra att FED inte behöver gå så kraftfullt fram är just att inflationen skulle kunna komma ner när leverantörskedjorna fungerar igen och att deltagandegraden på arbetsmarknaden kan komma att öka igen.

Om detta inte sker finns risk för ett mer kraftfullt paket från FED med fler och på lite sikt större räntehöjningar i kombination med en snabbare avveckling av balansräkningen. I ett sådant scenario är det troligt att 10-årsräntan också klättrar mot 2,5% från dagens 1,80% inom det närmaste året och det kan i så fall bli utmanande för dagens värderingar på börserna.

Lycka till på marknaden,

Magnus

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg