Hur ska du tänka kring utländsk källskatt?

När du handlar aktier utanför Sverige drar ursprungslandet en skatt på utdelningarna – det kallas för utländsk källskatt. Tidigare har det varit krångligt och tidskrävande att få tillbaka den utländska källskatten och det har varit en tröskel som fått många att dra sig för att investera utomlands. Men sen ett år tillbaka har vi förenklat och snabbat på processen, så att du får tillbaka pengarna redan året efter utan att behöva göra något särskilt. Här förklarar jag hur det funkar!

Vilka aktier berörs av utländsk källskatt?

Generellt berörs alla aktier där bolaget har sitt skattesäte i ett annat land än Sverige. Ett bra sätt för att ta reda på vilket skattesäte som gäller för en aktie är att kolla på de två första bokstäverna i ISIN-koden. Det fungerar i nästan alla fall och som exempel står SE för Sverige, FI för Finland och så vidare. Källskatt påverkar inte bara aktier utan även börshandlade fonder som är registrerade utanför Sverige. Du påverkas också indirekt av det här om du äger vanliga fonder där fonden investerar i bolag utanför Sverige. I listan nedanför kan du se hur mycket källskatt som dras på utdelningen i några av de mest populära länderna hos oss.

Skiljer det sig mellan olika kontotyper?

Källskatten är densamma oavsett vilken kontotyp som du äger aktierna på. Däremot skiljer sig processen beroende på om du äger aktierna på ett aktie- och fondkonto (AF), ISK, kapitalförsäkring eller något pensionskonto (tjänstepension, privat pensionsförsäkring, kapitalpension). För kapitalförsäkring och våra pensionskonton hanteras källskatten av Avanza Pension.

Investeringssparkonto (ISK)

På ISK sköter Skatteverket till stor del avräkningen av utländsk källskatt. Om du är berättigad att få tillbaka källskatten så sker det året efter källskatten dragits. Det sker i din deklaration och vi förtrycker detta åt dig. Det som avgör om du får avräkning beror på flera faktorer och två vanliga orsaker till att man inte får full avräkning är…

  • När källstaten tagit ut en högre skatt än Sveriges skatteavtal med det andra landet, skatten enligt dubbelbeskattningsavtalet är oftast 15 procent. Om skatten är högre än 15 procent behöver man själva begära tillbaka den från den utländska skattemyndigheten.
  • Om man har ett underskott av kapital i sin deklaration kan man max få avräkning med 500 kronor.

Du kan läsa mer om hur källskatt för ISK fungerar hos Skatteverket.

Aktie- och fondkonto (AF)

Äger man utländska aktier på ett AF så behöver man sköta processen själv. I exemplen nedanför kan du se hur källskatten påverkar dig om du äger finska- eller amerikanska aktier på ett AF hos Avanza.

  • För en amerikansk aktie drar vi 15 procent i utländsk källskatt och 15 procent i preliminär skatt, totalt 30 procent.
  • För finska aktier tar källstaten ut 35% på utdelningar. Då fattas 15 procent för det svenska Skatteverket och då dras 15 procent även i din deklaration, totalt 50 procent. Den skatt som överstiger 30 procent behöver man själva begära tillbaka från den finska skattemyndigheten.

Kapitalförsäkring (KF) och pensionskonton

Om du äger aktierna på antingen en kapitalförsäkring eller ett pensionskonto hanterar Avanza Pension hela processen för avräkning av utländsk källskatt. Som kund behöver du själv inte göra något utan pengarna betalas automatiskt tillbaka till ditt konto året efter att källskatten dragits.

Vår målsättning är att få tillbaka 100% av källskatten i de flesta länder. Vi kan inte garantera full återbäring i alla lägen av olika skäl.

Exempel på det kan vara när…

  • Källskatten för din aktie har en annan procentsats än normalfallet i det landet.
  • Amerikanska- eller kanadensiska aktier som handlas på en marknadsplats i ett annat land än där bolaget har sitt legala skattesäte.
  • Vi inte får tillbaka hela beloppet som vi har bett om från Skatteverket.
  • De utländska skatteverken ändrar sina regler.
  • Skatteavtalet mellan Sverige och det andra landet har ändrats.

Här finns en lista där du kan se hur mycket källskatt som Avanza Pension söker tillbaka i olika länder.

Tips på hur du kan göra för att få pengarna tillbaka

Rutinerna mellan de utländska skattemyndigheterna brukar vara ganska lika. Här har vi sammanställt rutinen för Finland, Norge och Danmark. Det man brukar behöva är ett skatterättsligt hemvistintyg från svenska Skatteverket och en nota där det framgår hur mycket källskatt som dragits på utdelningen. Dessa notor hittar du under ”min ekonomi” -> ”transaktionshistorik” -> ”utländsk källskatt”. Sedan har alla skattemyndigheter en blankett som man använder, antingen digitalt eller via fysisk blankett.

Utländsk källskatt ska inte vara ett hinder för att handla med aktier utanför Sverige. Vi har verktygen du behöver för att göra detta så smidigt som möjligt.

// Oliver Benjaminsson, Kundansvarig Private Banking.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg