Kina och Sverige har båda anledning att fira 6 juni

Av Magnus Lilja

31 maj 20

Share

De senaste åren har Kina arbetat för att successivt öppna sin finansiella sektor för utländska investeringar. Den 6 juni tas de så kallade QFII-kvoterna bort i syfte att göra det lättare för utländskt kapital att investeras på den kinesiska finansiella marknaden. På sikt lär det öka intresset ytterligare för att investera i kinesiska tillgångar, såväl aktier som obligationer.

Källa: Infront

När spänningarna mellan Kina och USA ökar blir det viktigare för Kina att lätta på restriktionerna avseende den inre finansiella marknaden i Kina. Kapitalflöden utifrån kommer också att kunna bidra till ökad stabilitet i betalningsbalansen sett över en längre tid och då minska risken för en försvagad valuta (USD/CNY ovan). En del analytiker ser en ökad risk att Kina hamnar i ”twin deficits” med såväl negativ budget som bytesbalans som följd av den ekonomiska utvecklingen.

Budgetsaldo och bytesbalanssaldo i förhållande till BNP

Kina introducerade QFII Licensen (Qualified Foreign Institutional Investor) år 2003 med ett kvotsystem (300 mdr USD ram) för belopp som skulle kunna investeras på den kinesiska marknaden, följt av en RQFII (Renmimbi) kvot år 2011. När senare Stock/Bond-Connect via Hongkong gjordes möjlig med access till de kinesiska marknadsplatserna i Shanghai och Shenzhen minskade betydelsen av kvotsystemet.

Vikter för MSCI Emerging Markets

Källa: MSCI

Avregleringen kommer nu också som följd av att MSCI, S&P mfl lägger till eller ökar vikterna för Kina i sina index. För MSCI Emerging Markets Index har Kina nu en vikt kring 40%.

Trots att man nu öppnar fullt för inflöden av Institutionellt utländskt kapital, håller Kina kvar kvotsystemet för kinesiska investeringar utomlands, QDII (Qualified Domestic Institutional Investor).

Källa: Infront

Den kinesiska aktiemarknaden i Shanghai har klarat sig relativt bra under den senaste tidens marknadsturbulens och kan bidra till en god riskjusterad avkastning i en diversifierad portfölj. I grafen ovan visas utvecklingen för Shanghai A-shares och S&P 500 sedan årsskiftet. Vill du veta mer om hur du kan få exponering mot Emerging Markets, Klicka här

Lycka till med investeringarna,

Magnus

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer