Nästan allt du som företagare behöver veta om pensionsavsättningar

I denna pensionsdjungel är det inte alltid lätt att veta vilka alternativ för pensionsavsättningar som finns och vilka som passar dig och dina anställda bäst. Det finns olika regler för hur stora pensionsavsättningar man får göra avdrag för beroende vilken lösning man väljer. Jag tänker att jag i detta blogginlägg ska ta upp vilka valmöjligheter som finns och hur de olika lösningarna fungerar.

Tjänstepension

En tjänstepension kan man teckna både till sig själv som egenföretagare och till sina anställda. Följande punkter är bra att ha koll på:

  • På en avsättning till tjänstepension betalar man en särskild löneskatt på 24,26%.
  • För att avsättningarna till tjänstepensionen ska vara avdragsgilla behöver man ta ut en lön i bolaget.
  • Man får sedan göra avdrag på avsättningar upp till 35% av lönen, dock högst 10 prisbasbelopp per år, vilket motsvarar 476 000 kronor år 2021.

Hos Avanza betalar man som arbetsgivare eller anställd inte några årliga avgifter för tjänstepensionen, det man betalar är courtage om man handlar med aktier och fondförvaltningsavgifter om man väljer att placera kapitalet i fonder. Man betalar även en avkastningsskatt till Skatteverket i januari varje år. Avkastningsskatten dras på alla pensionsförsäkringar oavsett vilket pensionsbolag pensionen är placerad hos.

I Sverige är det den vanligaste avsättningen som man gör till sina anställda på 4,5% av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (511 500 kronor år 2021) och 30% på löneandelar som överstiger detta.

Hos Avanza kan man anpassa en tjänstepensionsplan till vad som passar dig och dina anställda bäst. I planen kan man välja att betala in en fast premie eller lägga upp en premietrappa där man baserar premien procentuellt på den anställdas anmälda lön. Vill man inte göra månatliga avsättningar kan man i stället göra engångsinbetalningar till tjänstepensionen när man själv vill. Man kan också välja att lägga till riskmoment så som sjukförsäkring och premiebefrielse som täcker inkomstbortfall och premieavsättningar om den försäkrade skulle bli långtidssjukskriven.

Annons

Löneväxling

När man löneväxlar byter man ut en del av sin bruttolön och sätter i stället av det till en tjänstepension. Som arbetsgivare betalar man arbetsgivaravgifter (31,42%) på lön men på pensionsavsättningar betalar man som arbetsgivare i stället den särskilda löneskatten på 24.26%. Det innebär att man som arbetsgivare kan skjuta till cirka 6% till avsättningen (5,8% för att vara exakt).

Exempel:
Om man som anställd avstår från 1000 kronor av sin bruttolön så kan arbetsgivaren sätta av 1058 kronor till en tjänstepension helt kostnadsneutralt.

Löneväxling passar dock inte alla. Löneväxlingen sker innan inkomstskatten dras och om man löneväxlar så ska man se till att bruttolönen efter löneväxling inte blir mindre än 45 900 kronor i månaden. Anledningen till det är att man då minskar avsättningen till bland annat sin allmänna pension och sina socialförsäkringsförmåner så som sjuk- och föräldrapenning.

Jag vill även passa på att tipsa om Avanza Akademin där du kan läsa på mer om hur bland annat en löneväxling fungerar.

Kompletteringsberäkning

En kompletteringsberäkning kan man använda sig av om man vill kunna göra avdrag på tjänstepensionsavsättningar som överstiger 35% av lönen eller 10 prisbasbelopp. I en kompletteringsberäkning ser man över den tjänstepension som finns i dagsläget, hur länge man har varit yrkesverksam och hur mycket man har tjänat in till sin tjänstepension genom livet. Om det visar sig i kompletteringsberäkningen att avdragsutrymmet för inbetalningarna till tjänstepensionen inte har utnyttjats fullt ut eller om man vet att man ska gå i pension innan man fyller 65 år så kan man få göra avdrag för högre tjänstepensionsavsättningar.

Direktpension

En direktpension kan användas som ett alternativ eller ett komplement till en tjänstepension. Det är vanligt att man som egenföretagare väljer att teckna en direktpension då det ger en större frihet än vad man har i en tjänstepensionslösning. I en direktpension finns det ingen gräns för hur stora avsättningar bolaget får göra avdrag för men detta sker först vid det framtida utbetalningstillfället.

Avdragen i en direktpension görs därmed alltid när utbetalningen sker från bolaget. Utbetalningen från en direktpension görs från oss på Avanza till bolaget som i sitt led gör utbetalningen till den försäkrade. Man kan tex välja att ta ut direktpensionen som utdelning, lön eller pensionsutbetalning. Det finns heller ingen åldersgräns för när man får starta utbetalningen eller gräns för vilken utbetalningstid man kan välja.

En direktpension hos Avanza är i grunden en företagsägd kapitalförsäkring. För att kapitalförsäkringen ska bli en direktpension så pantsätter man försäkringen till den försäkrade personen genom en pensionsutfästelse. En utfästelse är ett avtal mellan bolaget och den försäkrade som påvisar att det är den försäkrade personen som har rätt till kapitalet i kapitalförsäkringen. Man kan också välja att riva utfästelsen och ta tillbaka kapitalet som en tillgång i bolaget.

Har du funderingar kring vilka pensionsavsättningar som passar dig och dina anställda bäst, tveka inte att skicka ett meddelande (kräver inloggning) eller ring till oss på Avanza Private Banking.

Emma, pensionsspecialist på Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.