Optionsstrategier för rapportsäsongen och det höga ränteläget

Hur kan man skydda sin portfölj och samtidigt nyttja det höga ränteläget till sin fördel? Detta kommer jag gå igenom nedan med strategin stock replacement. Jag kommer även att gå igenom en mer avancerad optionsstrategi som Goldman Sachs och större hedgefonder använder för att skapa hög riskjusterad avkastning i rapportperioder – oavsett om aktien går upp eller ner på rapporten.

Stock replacement – fortsatt exponering mot aktien, minska risken och dra fördel av det höga ränteläget

För att få en exponering mot en specifik aktie kan vi 1) välja att köpa aktien på marknaden eller 2) köpa en köpoption med samma aktie som underliggande tillgång. Varför ska vi då köpa optioner när vi kan köpa aktien direkt? Låt oss ta ett exempel nedan, där jag illustrerar att en köpt köpoption – stock replacement – är ett utmärkt alternativ till att få fortsatt full exponering mot en aktie, och samtidigt säkra en betydande del av kapitalet i t.ex. en korträntefond. Detta kan således vara en strategi för dig som känner att du har en betydande vinst i en aktie, vill ha fortsatt full exponering och samtidigt säkra upp en majoritet av värdet i en korträntefond. Hur är ens detta möjligt?

Exempel med bolag X:

Låt säga att vi äger aktier i bolag X värt 1 miljon kr, priset per aktie är 250 kr dvs. vi äger 4000 aktier (1 000 000 / 250 = 4000 st). Vi tycker att aktien har gått upp en hel del. Vi vill nu säkra vårt kapital men ha fortsatt full exponering mot aktien. Hur gör vi?

  • Sälj aktierna värda 1 miljon kr.
  • Köp köpoptioner som replikerar aktieexponeringen, i detta fall 40 kontrakt av köpoptionen med lösen i juni och lösenpris 250 kr per aktie. Priset per option är ca 6 kr per kontrakt, det innebär att vi betalar 24 000 kr (6 *100 * 40 = 24 000 kr) för att replikera denna aktieexponering tills juni.
  • Resterande del av likvida medel, dvs. ca 976 000 kr (1 000 000 – 24 000) investerar vi i en korträntefond för att få en riskfri ränta. Här kan vi i skrivande stund förvänta oss åtminstone ca 4% per år, dvs. där STIBOR ligger. Utöver detta har vi även full exponering mot vårt initiala aktieinnehav ifall det fortsätter att gå upp.

Denna strategi lämpar sig för dig som har en fortsatt positiv marknadssyn men även vill säkra upp en större del av kapitalet. Här ser vi fort fördelen med en eventuell optionsstrategi, vi kan behålla vår ursprungliga exponering mot aktien men endast binda en liten mängd kapital och således även få ränta på den stora delen av kapitalet. Nackdelen är att aktien behöver gå upp ca 6 kr för att vi ska börja tjäna pengar (priset på optionen), jämfört med om vi hade ägt aktien direkt. Dock ska vi komma ihåg att vi får ränta på nästan hela vårt kapital under denna tid. Den viktigaste delen i stock replacement är att nedsidan i aktien blir begränsad jämfört med att äga aktien direkt. Detta har att göra med att vi endast betalar 24 000 kr för optionen, vilket innebär att vår maximala förlust blir 24 000 kr (procetuellt 24 000 / 1 000 000 = 2,4% av kapitalet exklusive ränta på likviden). Det skapar ett scenario där vi har begränsad nedsida på 2,4% av kapitalet oavsett om bolag X går ner 10% eller 20%. Trots det är vi med på hela uppsidan om aktien ökar mer än 256 kr (250 + 6 = 256) och vi får ränta på nästan hela vårt kapital under denna period.

Köpt Strut (Straddle) – strategi att tjäna pengar oavsett om aktien går upp eller ner på sin rapport

Detta är en mer avancerad strategi som blev populär när Goldman Sachs nämnde den som en essentiell del i deras verktygslåda för att handla optioner på bolag som snart kommer med sin rapport. Eftersom vi börjar närma oss rapportperioden kan detta var en intressant idé att komplettera verktygslådan med. Målet för denna strategi är att tjäna pengar på att ett rapporterande bolag ska gå upp mycket eller ner mycket.

Hur fungerar denna strategi? Rapporterande bolag X har rapport om 2 veckor. Vi tror att marknaden kommer reagera starkt på rapporten men vi har ingen uppfattning om rapporten är bra eller dålig, då sätter vi upp en strategi för att tjäna pengar oavsett om aktien går upp eller ner mycket när rapporten släpps. Aktie X handlas idag till 250 kr per aktie, vi köper således en köpoption med lösenpris 250 kr och en säljoption med lösenpriset 250 kr, slutdagen för dessa optioner är dagen efter rapporten. För köpoptionen betalar vi idag 2,3 kr och för säljoptionen betalar vi 3,5 kr. Totalt betalar vi för dessa optioner 3,5 kr + 2,3 kr = 5,8 kr. Det innebär för oss att aktie X på rapportdagen behöver rör sig över 255,8 kr eller under 244,2 kr så kommer vi att tjäna pengar. Således krävs det en rörelse på 2,3% åt något håll under de kommande 2 veckorna för att vi ska tjäna pengar på denna strategi.

Om kursen på slutdagen istället ligger inom spannet ovan dvs. 244,2 till 255,8 kr så kommer vi att förlora pengar. Detta är även ett intressant sätt att se hur marknaden prissätter hur ett bolag ska handlas på en rapport, eftersom vi kan använda optionspriserna för att simulera att marknaden förväntar sig att bolaget X ska röra sig antingen upp eller ner 2,3% tills förfallodagen. Denna beräkning kommer skilja sig från alla olika bolag som rapporterar, således kan detta även vara intressant att se hur marknaden prissätter hur just ditt favoritbolag ska handlas på rapporten (förutsatt att det finns optioner med den aktien som underliggande tillgång).

Det var allt för denna gång, fler idéer kommer komma inom kort! Om det skulle vara några följdfrågor kontakta gärna oss på Private Banking och Pro så tar vi det därifrån.

// Oliver Lönnberg, kundansvarig Avanza Pro.

Tänk på att de här produkterna är komplicerade, och de passar inte alla. Innan du börjar är det därför en bra idé att du sätter dig in i vilka risker som finns, t.ex. genom att läsa produkternas faktablad och prospekt. Och du ska bara investera om du förstår hur produkterna fungerar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i artikeln är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg