Så har aktiemarknaden presterat i lågkonjunktur

Sverige och flera europeiska länder är på väg in i en lågkonjunktur, vilket kan bli ännu mer tydligt under första halvan av 2023. Så hur har aktiemarknaden påverkats av en lågkonjunktur historiskt och vilka branscher brukar gå starkt? Det ska vi kolla närmare på här.

Stabila sektorer i lågkonjunktur

Bolag inom hälsovård, dagligvaror och telekom har historiskt gått stabilt i lågkonjunkturer. Det är även temat som många analytiker pratar om inför 2023, man föredrar lågt värderade bolag i defensiva sektorer. Cykliska bolag däremot brukar inte vara vinnare i lågkonjunktur då omsättningen oftast är direkt kopplad till konjunkturcyklen.

Något som kommer bli viktigt är hur bra bolagen klarat av att hantera kostnadsökningarna som uppstått, och om vinsttillväxten kan upprätthållas. I slutet av 2022 ökade antalet nyemissioner bland de mindre bolagen vilket indikerar ett sämre kassaflöde och att bolag har börjat påverkas av den vikande konjunkturen. Detta bör man vara vaksam på om man vill köpa mindre bolag under 2023.

2023 jämfört med historiska lågkonjunkturer

För att jämföra 2023 med tidigare ekonomiska kriser har jag valt att fokusera på OMXS30 och även på hur kronan har stått sig mot dollarn (USD/SEK) under dessa perioder. Bilden nedanför visar hur OMXS30 har rört sig året under tre olika tidsperioder: under 90-talskrisen 1992-1993, finanskrisen 2008-2009 och från 2022 fram till idag.

Datan baseras på den dagliga utvecklingen i OMXS30 och detta är sedan indexerat till 100.

Som vi kan se i bilden handlas OMXS30 någonstans mitt emellan tidigare kriser. En tydlig likhet är att året innan ekonomin går in i en lågkonjunktur har börsen handlats ner och därefter har nästkommande år varit starkt. Troligen beror detta på att marknaden är framåtblickande och att man prissätter en vändning i konjunkturen längre fram.

Dollarn och kronan under historiska lågkonjunkturer

En annan intressant parameter att titta på är amerikanska dollarn och svenska kronan och hur det valutaparet har handlats under samma tidsperioder. Under finanskrisen 2008 gick dollarn starkt och toppade under Q1 2009. Dollarn försvagades sedan mot kronan under resterande del av 2009 och blev en ledande faktor då börsen vände vid ungefär samma tidpunkt. Sambandet mellan dollarn, kronan och OMXS30 korrelerade däremot inte på samma sätt 1993 då dollarn i stället stärktes samtidigt som OMXS30 gick starkt.

Likheter i konjunkturutvecklingen – trots unika kriser

Varje kris är unik och grundar sig ur olika händelser och makroekonomiska faktorer. Även fast finanskrisen 2008–2009 uppkom av helt andra orsaker jämfört med nuvarande kris så finns det tydliga likheter i konjunkturutvecklingen.

Historiskt har aktiemarknaden presterat väl i lågkonjunktur. Om vi ser en fortsatt försvagning i dollarn, att inflationen fortsätter sjunka, räntorna toppar ur, samtidigt som konjunkturen inte blir allt för utdragen så ser utsikterna förhållandevis bra ut för aktiemarknaden 2023.

// Oliver Benjaminsson, Kundansvarig Private Banking.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg