Skilsmässa och bodelning – det här gäller

Av Avanza

15 sep 22

Share

Det finns en hel del praktiska och juridiska frågor som kan uppstå i samband med en skilsmässa. Ofta kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga och var man ska börja. Här reder de juridiska experterna på Lexly ut vad som gäller.

Det första ni ska göra när ni har bestämt er för att skiljas är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Därefter kan ni förbereda ett bodelningsavtal. Det är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är alltså i bodelningsavtalet som ni delar upp egendomen mellan er.

Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta bodelningsavtalet utan det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats hos tingsrätten.

Därför är det viktigt att upprätta ett bodelningsavtal

Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningsavtal. Rätten att kräva bodelning kvarstår lång tid efter skilsmässan och att dela upp era tillhörigheter långt i efterhand kan vara komplicerat. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Om någon av er ska överta den gemensamma bostaden måste även det framgå i ett bodelningsavtal. Utan bodelningsavtal kommer annars Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid exempelvis en framtida försäljning.

Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling. Det är med andra ord viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort.

Hur fungerar uppdelningen vid en bodelning?

All egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningen. Här listar ni, var och en för sig, er egendom med avdrag för skulder. Sen lägger ni ihop era värden och delar summan på två. Ni delar bara på överskottet och inte på eventuella skulder eller lån. Det gör att värdet från den ena parten aldrig kan vara mindre än noll.

När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. I första hand har du rätt till dina egna saker och kan ge mellanskillnaden i pengar till den andra parten. Om du ska överta en bostad måste du ofta överta det bolån som eventuellt finns. Därför är det viktigt att banken godkänner att du får ta över lånen innan ni skriver på bodelningsavtalet.

Ett bodelningsavtal måste kunna uppvisas om någon av er ska ta över något av följande:

  • För övertagande av lån måste banken se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en villa eller mark måste Lantmäteriet se det färdiga bodelningsavtalet.

Så skriver du ett bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Besök lexly.se/avanza för att skriva ett bodelningsavtal och läs mer om dina förmåner hos Lexly.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg