Står amerikanska techsektorn inför en renässans?

Av Avanza

11 maj 22

Share

Amerikanska techsektorn var förra årtiondets stora vinnare men upplever nu rejäl motvind. Höga värderingar, kraftigt stigande inflation, hökaktiga centralbanker och därmed stigande långräntor samt en allmän börsoro har bidragit till att Nasdaq Composite sjunkit närmare 23 procent sedan november ifjol. Dessutom har snittaktien i indexet mer än halverats sedan respektive högstanivå. Frågan är om det nu är dags att bli positivt inställd till techaktier?

Förra årtiondet var en guldålder för de amerikanska techbolagen som med bred marginal utklassade breda börsen. Sektorn bjöd på en årlig genomsnittlig effektiv avkastning på 17,3 % (CAGR) jämfört med 13,5 % för hela S&P 500. Skillnaden blir dramatisk över ett årtionde där slutsumman för den som investerade i techsektorn i början av 2010-talet fick en totalavkastning som var 39 % högre jämfört med breda börsen när det var dags att summera perioden.

Rejäla nedgångar för techsektorn senaste tiden

Nu befinner vi oss som sagt i ett annat läge där den ljuva sommarbrisen förbytts mot en rejäl motvind. Många techbolag har nästintill imploderat från tidigare höga nivåer. I april sjönk Nasdaq Composite index med -13,26 % vilket faktiskt var den sämsta aprilmånaden sedan IT-kraschen år 2000. Det har varit starkt bidragande till det faktum att indexet nu taktar mot den sämsta börsutvecklingen på årsbasis sedan finanskrisens 2008. Optimisten påminner sig om att detta snarast ökat potentialen framåt för de bolag som lyckas navigera igenom denna snåriga terräng och överbevisa skeptiska investerare.

Pressen beror bland annat på snabbt stigande långräntor, höga värderingar och inte sällan vinster som legat en bra bit in i framtiden. I dessa tider med stigande räntor och därmed högre avkastningskrav premieras en fågel i handen högre än tio i skogen. Det är negativt för techsektorn överlag.

Det har även varit vanligt att många bolag inte gått med vinst på sista raden eftersom de befunnit sig i en kraftig expansionsfas. Backar vi bak till 2018 så var en klar majoritet av bolagen som noterades i USA just bolag som inte gick med vinst. Den skaran bolag har investerarkollektivet nu placerat i frysboxen med temperaturen inställd på permafrost.

Techbolagens storlek ligger dem till last

En utmaning när hela havet stormar är det faktum att techbolagen utgör en stor andel av amerikanska börsernas sammansättning. Nasdaq brukar benämnas som teknikbörsen men faktum är att även S&P 500 innehåller en stor andel techbolag. Det i sig skapar ett oproportionerligt säljtryck på sektorn. Men å andra sidan har det varit en medvind fram till nu.

Traditionella index såsom S&P 500 och Dow Jones Industrial Average har dock en större andel traditionella bolag från den ”gamla ekonomin” som favoriseras just nu, därmed har de klarat sig bättre jämfört med Nasdaq. Sektorer såsom finans, samhällsnyttig infrastruktur, industri och energi bidrar positivt till de traditionella indexen.

Potentialen framåt har rimligtvis ökat i takt med nedgången

Ju mer börsen eller en enskild aktie stiger i det korta perspektivet desto större del av framtidspotentialen uttömmer man redan idag. Långsiktigt är det stigande vinst som lyfter aktier högre i störst utsträckning och i det korta till medellånga perspektivet kan man även få en medvind av multipelexpansion, alltså att marknaden värderar varje vinstkrona högre. I takt med att techaktierna sjunker samtidigt som vinsterna stiger så närmar vi oss en punkt där trendvinden kommer vända för sektorn. Frågan är om vi börjar närma oss? I rådande klimat ser vi motsatsen, alltså en multipelkontraktion. En intressant spaning på det temat är att stora globala techjättars vinst värderas lägre än svenska dagligvarukedjan Axfood som bland annat äger Willys och Hemköp.

Bolag som Meta Platforms (Facebook), Netflix och Apple värderas idag lägre än Axfood. Det om något är ett intressant tecken i tiden för mig. Är det Axfood som värderas högt eller techbolagen som nu värderas för lågt? Det är något som framtiden får utvisa. När centralbankerna är färdiga med sina räntehöjningar och fått inflationen i schack så kommer troligtvis techbolagen redan ha lyft mot nya höjder.

Techbolagen våra kunder investerat mest i sedan techfrossans utbrott

Nedan ser du vilka amerikanska techbolag som våra kunder invsterat mest pengar i sedan Nasdaq toppade den 22 november ifjol.

  1. Alibaba
  2. Microsoft
  3. Netflix
  4. Meta Platforms
  5. Spotify
  6. Alphabet
  7. Roblox
  8. PayPal
  9. Nvidia
  10. AMD

/Nicklas
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg