Undvik de psykologiska sparfällorna del 2

Vi människor är inte sådär rationella som ekonomiska modeller vill få oss till. Nej, psykologi påverkar våra investeringsbeslut minst lika mycket som fakta och siffror, men genom att lära känna våra tankevurpor kan vi bli  bättre investerare. Här del två av genomgången över våra vanligaste tankefällor och hur vi navigerar runt dem.

Nyligen publicerade vi ett inlägg där jag introducerade fyra av de vanligaste psykologiska sparfällorna. Här kommer fyra ytterligare fällor och tips på hur du undviker dem.

1. Spelarens felbeslut

Spelarens felbeslut (gamblers fallacy) har de flesta av oss stött på antingen i vårt sparande eller vårt vardagliga liv. Det är att vi tenderar att tro att ett slumpmässigt utfall är mer eller mindre sannolikt att ske, beroende på tidigare utfall. Så är det inte. Singlar vi till exempel slant, då är det vid varje slantsingling 50 procents sannolikhet för krona och 50 procents sannolikhet för klave. Oavsett hur många krona eller klave du fått tidigare. 
Exempel:
Du tar ett beslut baserat på att en upp- eller nedåtgående marknad/aktiekurs ”bara måste” ta slut på grund av att den varat för lång tid.
Undvik: Besluta dig för om du grundar dina beslut på teknisk eller fundamental analys. Är det fundamental analys, då har du heller ingen åsikt om trenden. En uppåtgående marknad kan fortsätta att stiga om de ekonomiska fortsättningarna finns där. Oavsett hur lång tid den pågått.

2. Överdrivet självförtroende

Tycker du att du kör bil bättre än snittet? Då är du inte ensam. En undersökning vid ett amerikanskt universitet visade att 9 av 10 tror sig vara bättre bilförare snittföraren. Liknande undersökningar har gjorts på flera håll i världen och resultaten desamma. Vi har helt enkelt en tendens att tro att vi är över medel i en massa frågor, vilket tillslut blir till en statistiskt omöjlighet.
Exempel: Du överskattar din egen förmåga att välja ut enskilda aktier och/eller din förmåga att tajma marknaden. Detta leder ofta till att du gör fler affärer än snittet, vilket ofta leder till sämre avkastning.
Undvik: Påminn dig själv om att även de bästa fondförvaltarna har svårt att slå index. Trots att de har tillgång till de bästa data- och analysverktygen. Som en klok person uttryckte det. ”Just about every overconfident investor is only a trade away from a very humbling wake-up call.”

3. Förlustaversion

Oviljan att förlora en viss summa är generellt sätt större än viljan att vinna samma summa. Vi är helt enkelt mer benägna att undvika förluster, än vad vi är att nå potentiella vinster.  
Exempel:
Du säljer inte fond eller aktie som gått kraftigt minus, trots att du egentligen tror att dessa pengar växer bättre någon annanstans. Du tänker istället att så fort fonden är uppe på plus minus noll, ska du sälja aktien.
Undvik: En bra regel när du bestämmer om du ska ha kvar en aktie eller inte, är att fråga dig själv; ”Om jag inte ägde aktien, skulle jag idag då ha köpt den till detta pris?” Om ja, då ska du överväga att hålla kvar vid aktien. Om nej, då då borde du överväga att sälja aktien.

4. Överreaktion

Tendensen vi har att överreagera till såväl goda som dåliga nyheter. Det är härifrån begreppet, börsen är en drama queen kommer.
Exempel: Första handelsdagen efter att Storbritannien röstat för att lämna EU, rasade Stockholmsbörsen över 8 procent. Visst, den ökade osäkerheten förklarar en del av detta, men långt ifrån allt. Att Stockholmsbörsens ras var en tydlig överreaktion, blev inte minst tydligt i och med börsens rekordsnabba återhämtning. Inom 10 dagar var hela fallet återhämtat.
Undvik: Sätt upp regler för dig själv, det kan t.ex. vara att du måste skriva ner varför du köper eller säljer en viss aktie. Det får oss ofta att tänka igenom vår handeln ett varv extra.

Känner du igen dig i några av dessa psykologiska fällor och hur undviker du dem i så fall?

/Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg