Räntorna ökar kraftigt – och även behovet av att flytta bolånet enklare

Av Avanza

14 jul 23

Share

För många är bolånet det största ekonomiska åtagandet de någonsin kommer att göra. Och efter de stora räntehöjningarna utgör bolånet en avsevärd del av hushållens utgifter.

Införandet av amorteringskravet, vilket i grunden är bra, har dock gjort att amorteringsunderlaget skapat en tröghet på marknaden. Finansinspektionen har i dagarna börjat utreda om det behövs regler för att underlätta för bolånetagarna att få tag på sitt amorteringsunderlag. Vi välkomnar reglering som skapar förenklingar för kunden. Vi tycker att det är dags att göra det möjligt för Sveriges bolånetagare att ha sina bolån där de själva vill, befriade från en trögrörlig marknad och överdriven byråkrati.

Amorteringskravet som infördes 2016 var ursprungligen avsett att minska risken för att hushåll tar på sig för stora lån och för att minska sårbarheten i ekonomin. Kravet medförde därmed även ett behov hos bankerna att kunna ta del av tidigare amorteringsvillkor, när bolånetagare ville byta bank för sitt lån. Bankerna tog tillsammans fram amorteringsunderlaget, vilket man som bolånetagare behöver ge till den nya banken för att kunna flytta sitt bolån dit. Detta har fått konsekvenser. En av dem är den ökade trögheten på marknaden, som gynnar de stora bankerna på bekostnad av Sveriges bolånetagare.

Att få tag på sitt amorteringsunderlag är krångligt och tidskrävande

För att flytta sitt bolån behöver man själv begära ut amorteringsunderlaget från sin nuvarande bank. Många gånger genom att ringa eller mejla sin bank och ofta är det inte ens möjligt att få underlaget digitalt, utan det skickas hem per post. Bankerna har alltså lagt ansvaret på kunderna i stället för att skapa processer sinsemellan. Processen för kunden är varken kundvänlig, snabb eller enkel och skapar inte sällan betungande arbete för den enskilde.

Krånglet med amorteringsunderlag ger samtidigt de stora bankerna en konkurrensfördel, när de utnyttjar kundernas begäran om amorteringsunderlag genom att först när denna inkommer sänka deras bolåneränta – det vill säga först när kunden är på väg att lämna dem. Att ränterabatten på lånet sedan trillar bort efter något år eller två är det få bolånetagare som känner till eller påminns om. Amorteringsunderlaget har blivit ett sätt att pruta på bolånet och det hämmar konkurrensen på marknaden.

Annons

En friare bolånemarknad

Finansinspektionen har i dagarna börjat utreda om amorteringsunderlaget behöver regleras för att det ska bli enklare för bolånetagare att få tag i sitt underlag. Därför vi vill uppmärksamma fler på denna fråga. Vi skulle vilja se en förenklad process där bankerna slutar lägga ansvaret på idogt engagemang från bolånetagarna.

Vi är övertygade om att vi banker och bolåneinstitut kan dela informationen mellan oss på ett smartare sätt och göra det enkelt att flytta sitt bolån dit man vill. Med exempelvis hjälp av en fullmakt från kunden måste vi kunna hitta gemensamma digitala processer för att tillsammans underlätta för Sveriges bolånetagare.

Än så länge finns inga tydliga indikationer från de större bankerna att de vill jobba för en förbättring för bolånetagarna. Genom att anse att processen för amorteringsunderlag fungerar bra utnyttjar många banker idag sin överlägsna position. Vi kan samtidigt konstatera att bankernas incitament för att förenkla för bolånetagarna och öppna upp för en mer kundvänlig och konkurrenskraftig marknad är få.

Tillsammans borde vi göra vad som står i vår makt för att undvika den omfattande byråkrati som idag förknippas med att byta bank. Det viktigaste är att bolånetagarna på ett smidigt och enkelt sätt kan välja det bästa erbjudandet för just sig. En förenklad process kring amorteringsunderlaget kommer inte bara att gynna kunderna, utan också öka konkurrensen på marknaden och uppmuntra till innovation och förbättringar bland bankerna.

Sanna Söderberg, Produktägare Bolån Avanza

Är du nyfiken på att flytta ditt bolån till oss? Här kan du läsa mer om Bolån+ och se vilken ränta du kan få.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Bolån+ Landshypotek är ett samarbete mellan Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668, Box 1399, 111 93 Stockholm) och Landshypotek Bank AB. Kreditgivare är Landshypotek Bank AB. Gäller för upp till 75% av bostadens värde. Bolån+ Stabelo är ett samarbete mellan Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668, Box 1399, 111 93 Stockholm) och Stabelo AB. Kreditgivare är Stabelo AB. Gäller upp till 60% belåning av bostadens värde.

Relaterade inlägg