Riksbankens räntebesked – ingen stress att binda boräntan

Av Johanna Kull

22 sep 20

Share

Riksbankens lämnar räntan oförändrad vid noll procent och spår nollränta ända in i 2023. Ingen kioskvältare, men beskedet har likväl betydelse på människors privatekonomi. Penningpolitiken kommer vara fortsatt mycket expansiv. Det talar för fortsatt låga boräntor samt till fortsatt stöd för tillgångspriser såsom aktier/aktiefonder. Här mer om dagens besked och hur det påverkar dig.

Den svenska ekonomin verkar ha lämnat vårens akuta krisläge och börjat återhämta sig något snabbare än väntat, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. De höjer därför sin BNP-prognos till minus 3,6 procent under 2020 från minus 4,5 procent i den senaste prognosen i juni. Men de poängterar att vägen tillbaka är lång och läget på arbetsmarknaden är bekymmersamt med hög arbetslöshet efter vårens kraftiga nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Det kräver fortsatt expansiv penningpolitik och reporäntan lämnas som sagt vid noll och väntas där ligga de kommande åren.

Den expansiva penningpolitiken innebär att räntan kommer vara låg länge än vilket i sin tur betyder:

  • Ingen stress att binda boräntan – Boräntorna kommer med största sannolikhet vara låga länge än. Den genomsnittliga rörliga 3 månaders räntan var i augusti 1,47 procent. Den genomsnittliga 5 års räntan 1,49 procent. På båda räntesatserna finns det dock prutmån och aktörer som erbjuder betydligt lägre ränta. Snitträntorna har pendlat kring dessa nivåer i flera år och det finns inget som talar för att de ska stiga i närtid. Det innebär inte att det per automatik är dåligt att binda sin ränta. Vill man binda sin ränta ska man göra det för att man vill veta exakt vilken månadskostnad man får varje månad och så ska man vara säker på att man kommer att bo kvar i bostaden bindningstiden ut. Annars riskerar man att behöva betala ränteskillnadsersättning. Och det här är något som jag tycker att man ska fundera ett varv extra på. 5 år är lång tid, som det hinner hända mycket på. Det har inte minst Covid 19-pandemin påmint oss om.
  • Fortsatt TINA, det vill säga There is no alternative. Med  de extremt låga räntorna som råder i världen idag är alternativen till aktier få för investerare som söker avkastning. Det leder till ökade flöden till aktiemarknaden vilket trycker upp priserna. Lägg till att när pengar i princip är gratis innebär det inte bara låga lånekostnader utan också en låg diskonteringsränta, vilket enligt teorin ska innebära stigande aktiepriser. Det som på finansspråk kallas för multipelexpansion. Den expansiva penningpolitiken som förs av världens centralbanker med amerikanska FED i spetsen är såklart ingen garanti för ständigt stigande aktiekurser, men att det är med och stöttar aktiemarknaden, det råder det inget tvivel om.

Riksbankens besked var som sagt ingen kioskvältare, men ta det likväl som en påminnelse om att se över att du har dina pengar placerade på rätt ställe. Kortsiktigt sparande tryggt på sparkonto, långsiktigt sparande där det har potential att växa det vill säga i aktier och/eller aktiefonder. Och har koll på boräntan!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg