Snitträntorna augusti: Hur väl står sig din ränta?

Av Johanna Kull

15 sep 20

Share

Skillnaden mellan aktörers bolåneräntor är mycket hög. I augusti skiljer det hela 0,57 procentenheter mellan aktören med högst och den med lägst ränta. Det innebär 5 700 kronor mer eller mindre i räntekostnad per år för varje miljon du har i lån. Här listan över vilka olika aktörers snitträntor just nu. Hur väl står sig din? 

”Lower for longer”, det är prognosen för marknadsräntorna efter centralbankernas massiva stödpaket i spåren av covid-19. Men en historiskt låg ”grundränta”, innebär inte att det lönar sig mindre förhandla ner din bolåneränta. Nej, en sänkning av räntan med till exempel 0,5 procentenheter, det innebär alltid 5 000 kronor lägre räntekostnad per år, för varje miljon du har i lån. (3 500 kr efter ränteavdrag).

Snitträntorna, det vill säga de faktiska räntorna som kunder får på nya och omförhandlade lån, presenteras en gång per månad och är ett bra verktyget för se om du betalar en marknadsmässigt bra ränta.

Snitträntorna för augusti visar att lägst ränta betalar Landshypoteks kunder med 1,23 procent för lån med rörlig ränta. Det är 0,57 procentenheter lägre än Länsförsäkringars kunder med 1,80 procent. Näst lägst ränta har Stabelo med 1,29 procent.

Landshypotek lånar bara ut till fastigheter (ej bostadsrätter) och hos Stabelo får belåningsgraden inta vara högre än 60 procent, invänder säkert någon nu. Och absolut, snitträntorna tar inte hänsyn till aktörers olika villkor, men bland de andra aktörerna ”gömmer” det sig andra villkor. Hos vissa ska du ha ett visst antal övriga produkter, hos andra beror det på hur enträgen och duktig du är på att pruta. Snitträntorna säger med andra ord inte allt, med det är trots det bästa verktyget som finns till hands idag för att jämföra bolåneräntor.

Vilken typ av erbjudande som passar just dig bäst, kan du bara avgöra själv. Det viktiga är att ta ett medvetet beslut och komma ihåg att alla produkter ska utvärderas på egna meriter. Paketeringsfällan är något jag tycker man ska akta sig för. Risken är nämligen hög att det du vinner på gungorna (något lägre boränta), förlorar du på karusellerna (t.ex. högre avgift för din pensionsförsäkring).

Så bli inte ränteslö. Att jämföra och konkurrensutsätta sin bolåneränta, är för många den största och den enklaste besparingen man kan göra.

Lycka till!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg