Så analyserar du en aktie med nyckeltal och rapportdata

Äntligen gör vi det enklare att handla och äga aktier. På aktiesidan kan du nu se hur ett bolags resultat- och balansräkning ser ut. Du kan också dyka ner i åtta nya nyckeltal som hjälper dig att ta reda på om en aktie är köpvärd eller inte.

Nu är det ännu enklare att analysera en aktie

En aktieanalys kan göras precis hur enkel eller avancerad som helst. I analysfliken samlar vi det viktigaste som du behöver veta för att förstå hur ett bolag mår. För att du ska kunna bli en bättre investerare.

Det som driver ett aktiepris långsiktigt är förmågan att skapa vinst. Eftersom det är bolagets framtida vinst som kan ge oss aktieägare pengar tillbaka genom utdelning är just vinsten det kanske enskilt viktigaste att hålla koll på. Därför visar vi nu hur resultaträkningen ser ut. Här får du svar på hur stor omsättningen (den totala försäljningen) har varit och vad som blivit kvar efter att kostnaderna dragits – alltså vinsten.

I samma vy får du nu också se hur balansräkningen ser ut från ett övergripande perspektiv. Hur stora är företagets tillgångar och skulder egentligen? Skillnaden däremellan är det egna kapitalet, aktieägarnas pengar. Just balansräkningen är mer aktuell än på många år när vi nu lämnat en tid med räntor som gjorde att pengar i princip var gratis. Idag är kostnaden för att ha skulder mycket högre och kan innebära lägre vinst.

Annons

Analysera aktier med grafer

Med hjälp av stapeldiagram är det nu väldigt enkelt att också se trenden för både resultat- och balansräkningen. Att snabbt kunna se om omsättningen gått uppåt de senaste åren eller tvärtom kan vara mer värdefullt än att veta exakt hur stor försäljningen varit i kronor och ören. En ökad omsättning skapar förutsättningar för ett bolag att också höja vinsten och det är ju det vi letar efter.

Pris är vad du betalar, värde är vad du får

Det är lätt hänt att titta på en aktiegraf och försöka sig på en analys om aktien är köpvärd eller inte. Men priset är faktiskt bara vad du betalar medan värdet är vad du får. En aktie kan vara dyrare på en kursbotten än vad den var på toppen.

Nu finns det åtta värdefulla nyckeltal att lära sig och följa för att kunna göra en snabb eller djupare aktieanalys. Vill du zooma ut perspektivet tittar du på årssiffror medan kvartalssiffrorna ger den mer detaljerade bilden. Kvartalssiffrorna är beräknade på de senaste 12 månaderna (R12).

Vinst per aktie

Nyckeltalet visar om bolaget går med vinst eller inte. Är det negativt gör bolaget förlust. Tack vare fem års historik kan du se hur vinsten har utvecklats de senaste åren i förhållande till antalet aktier. Det är en viktig relation eftersom antalet aktier i ett bolag både kan öka och minska. När vinsten ökar i samma takt som nya aktier skapas står vinst per aktie stilla. När vinsten per aktie ökar är det positivt.

P/E-tal (Price/Earnings)

P/E-talet är förmodligen det mest använda nyckeltalet på aktiemarknaden. Den berättar för oss hur många gånger ett bolags årsvinst vi betalar när vi köper aktien. Omvänt kan du tänka att p/e-talet beskriver antalet år det tar för ett bolag att betala tillbaka din investering om de betalar ut hela sin vinst i utdelning. Ett lågt p/e innebär lägre värdering än ett högre, medan negativt p/e betyder att företaget inte går med vinst.

P/S-tal (Price/Sales)

Nyckeltalet är som p/e-talet men istället för att titta på vinsten så berättar den hur många gånger försäljningen aktien kostar. Det kan användas både för bolag som går med vinst och förlust. Genom att dela aktiekursen med omsättning per aktie får du en känsla över hur mycket marknaden är beredd att betala för försäljningen. Precis som p/e-talet betyder ett högre tal dyrare och ett lägre billigare.

P/B-tal (Price/Book)

Ännu ett nyckeltal för värdering av en aktie. Men här sätter vi aktiekursen i relation till bolagets egna kapital. Eget kapital är som bekant skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder. Det är bättre att betala mindre än mer för eget kapital, precis som för p/e och p/s.

EV/EBIT

Det här är ett mer avancerat värderingsmått, som liknar p/e-talet. EV står för enterprise value och tar till skillnad från aktiekursen hänsyn till bolagets skuldsättning. Även det här nyckeltalet är bättre om det är lägre än högre och därför gynnas bolag som har mer pengar i kassan än vad de har räntebärande skulder. EBIT står för earnings before interest and taxes (vinst före räntekostnader och skatter) och är ett vinstmått lite högre upp i resultaträkningen.

Nettoskuld/EBITDA

Det här är också ett mer avancerat nyckeltal, men ett som mäter skuldsättningen. Om vi börjar med EBITDA så är det också ett vinstmått. De två sista bokstäverna står för depreciation och amortization, vilket betyder nedskrivningar och avskrivningar. Målet finns ofta med som ett finansiellt mål i börsbolag. Ett lägre tal innebär lägre skuldsättning och tvärtom.

ROE (Return on Equity)

ROE står för avkastning på eget kapital och visar vilken förmåga bolag har att skapa avkastning på aktieägarnas pengar – det egna kapitalet. Investerare letar gärna efter höga ROE-tal.

Omsättning per aktie

Att se hur ett bolags omsättning per aktie utvecklas över tid är värdefullt eftersom det berättar om bolaget växer eller inte. Om den totala försäljningen ökar kommer det vara enklare för bolaget att också öka sin vinst. Med hjälp av femårshistoriken får du en förståelse för hur duktiga bolaget har varit på att öka sin försäljning. Trenden är viktigare än siffran i sig.

Jämför liknande aktier med varandra

Nu när du fått en introduktion till den nya analyssidan är det dags för dig att söka fram en av dina favoritaktier och börja analysera själv. Använd gärna nyckeltalen för att jämföra olika aktier med varandra. Men kom då ihåg att jämföra bolag som liknar varandra. Om du jämför p/e-talet i ett företag som säljer mat med ett som producerar halvledare blir det inte rättvist.

Ett sista tips är att använda de nyckeltal som make sense för dig. Det finns oändligt många varianter att räkna på ett bolags finanser och räkenskaper och det är inget självändamål att använda dem alla. Tvärtom så ökar det nog risken för att du dribblar bort dig själv.

Lycka till med aktieanalysen!

/Philip

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg