Så får du lägre risk i ditt börssparande

Av Felicia Schön

23 feb 23

Share

Diversifiera mera! Risk är inte farligt men det är bra att vara medveten om den. Genom att vara medveten om risk kan man minimera den och undvika dyra fallgropar. Så hur gör man för att få så låg risk som möjligt i ett sparande med aktieexponering? Här går vi igenom vad du kan göra för minska risken!

En snabb riskskola – Vad är risk?

När det kommer till investeringar handlar risk för det mesta om volatilitet och risken för att du helt enkelt inte får tillbaka hela det investerade kapitalet. Volatilitet är ett riskmått på svängarna i en tillgång – hur mycket tillgångens pris rört sig upp och ner under en tidperiod. Vad en tillgång har för volatilitet kan man se direkt på våra aktiesidor. Volatilitet är samma sak som standardavvikelse.

Risk och avkastning går hand i hand. Risken du tar när du investerar är det du ”betalar” för att ha möjligheten att få avkastning på dina pengar. Så, ju högre risk du är beredd att ta i ditt sparande, desto högre avkastning har du i regel möjlighet att få.

Hög avkastning till så låg risk som möjligt
I ett börssparande är det vanligt att eftersträva att få så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt. Det är ju inte särskilt önskvärt att både ta hög risk och få låg avkastning, så att säga. Man brukar prata om hur avkastningen har presterat i förhållande till den risknivå man valt. Det går att mäta genom nyckeltalet sharpekvot.

Sharpekvoten visar avkastningen i förhållande till risken i din portfölj
För en aktieportfölj används nyckeltalet sharpekvot för att mäta den riskjusterade avkastningen. Risken mäts i form av tillgångens volatilitet. Avkastningen mäts som tillgångens avkastning minus den riskfria ränta. Ju högre sharpekvot, desto bättre.

Du kan hålla koll på sharpekvoten i din fondportfölj direkt i app och på sajt gå till ”Min ekonomi -> Analys -> Fondportföljanalys -> scrolla längst ner på sidan till ”riskjusterad avkastning”. För att se sharpekvoten för alla dina innehav går du till  ”Min ekonomi -> Innehav -> Scrolla längst ner till ”Avancerade nyckeltal”.

Sharpekvot fungerar utmärkt för att jämföra flera olika fonder också.

Låt fondstjärnorna guida dig
För fonder kan man enkelt se vilka fonder som haft en hög avkastning i förhållande till fondens risknivå genom att kika på fondbetyget från Morningstar (antalet stjärnor). 5 stjärnor betyder att fonden har presterat i topp i kategorin, 3 stjärnor är medel och 1 stjärna är bland de sämsta i kategorin.
Vill du veta ännu mer? Här är bra läsning om allt om risk.

Annons

Hur får man så låg risk som möjligt?

Frågan som alla vill ha svar på. Och det enkla svaret är att diversifiera, eller med andra ord – sprida risken ordentligt.

Så sprider du risken

  • Ha flera olika typer av värdepapper, t.ex aktier & fonder
  • Ha exponering mot flera olika geografier/länder
  • Ha exponering mot flera olika branscher
  • Spara kontinuerligt, t.ex att månadsspara är toppen
  • Sprid ut större köpsummor över en längre tidsperiod
  • Om du äger bara fonder – ha minst 3 olika fonder, t.ex indexfonder som följer olika marknader
  • Om du äger bara aktier – ha minst 10–20 aktier i minst 5-6 branscher
  • Tänk även på att fördela summorna du har i respektive aktie/fond – det är minst lika viktigt som att ha ett stort antal aktier. Det kvittar om du har 10 aktier om 99% av dina pengar är i en enda aktie. Hänger du med?

Effekten av att sprida risken

OBS! ”0” i grafen innebär att man har 0 aktier, men äger andra värdepapper, tex fonder. Snittmedianavkastning per år avser åren 2016-2022.

 

Snittmedianavkastning per år avser åren 2016-2022.

Hur ser din fördelning ut?

Försök tänka på hela ditt sparande som en stor portfölj. På app och sajt kan du enkelt och smidigt se hur innehavet ser ut för dig. Här kan du bland annat se fördelningen i aktier, fonder och pengar, du kan se vilka länder du har exponering mot och du kan se vilka branscher du är exponerad mot. På så sätt är det lättare att se vad man saknar och behöver ta in i portföljen för att sprida risken ytterligare. Nedan kan du se ett exempel.

Ovan bilder är ett exempel på hur det kan se ut.

 

Varför är det så viktigt att äga flera aktier?

Anledningen varför man ska sprida risken är egentligen ganska simpel. Samma princip som varför man sprider ut sina dyrt växlade turistpengar på semester – för att risken att något händer med en av dina väskor är stor, men risken att alla försvinner är betydligt mindre.

För att förstå det fullt ut kan det vara bra att känna till begreppen bolagsrisk och marknadsrisk. Det är nämligen så att stora delar av bolagsrisken kraftigt minskas genom att äga ett större antal aktier. Det som återstår då är marknadsrisken, och den blir man tyvärr inte av med.

Bolagsrisk är den risken som finns när man investerar i ett specifikt bolag. Det kan handla om alla möjliga risker som finns för det företaget – till exempel nya konkurrenter som utmanar och gör det svårare för bolagets framfart, en vd som lämnar eller ett forskningsprojekt som misslyckas. Listan över potentiella risker i ett företag kan göras lång.

Marknadsrisk (systematisk risk) ligger tyvärr utanför den enskilda individens kontroll och går därför inte att ta bort eller minska genom att sprida ut den. Det är helt enkelt den risk som är förknippad med att befinna sig på aktiemarknaden. Exempel på marknadsrisk är krig, politiska regleringar, dispyter mellan länder, oförutsedda pandemier etc. Sådant som drabbar alla branscher och bolag på bred front.

Men glöm inte – att inte befinna sig på aktiemarknaden är också en risk. Helt plötsligt är inflationen upp mot 10% och värdet i dina pengar sinar långsamt.

Hoppas du skuttar iväg och sprider ut dina ägg i olika korgar nu!
/Felicia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg