Så hög blir skatten på ISK 2023

Av Avanza

24 nov 22

Share

Nästa år kommer skatten på ISK mer än fördubblas. Det är därmed hög tid att rulla tillbaka tidigare års försämringar som infördes i en tid med låg inflation, låga räntor och stigande börs. Skatten 2023 landar på 0,882% jämfört med 0,375% som vi haft senaste två kalenderåren.

Statslåneräntan (SLR) som ligger till grund för schablonbeskattningen på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) fastställts och nivån landade på 1,94%. Det är en bra bit över golvnivån om 1,25% som infördes för ett antal år sedan. Som lök på laxen dras vi fortfarande med 1%-enhet pålaga från en svunnen tid då politikerna ville säkerställa skatteintäkterna, fullt rimligt.

 

Därmed landar schablonräntan på 2,94% (1,94% + 1%) vilket med 30% skatt på inkomst av kapital innebär att vi får betala 0,882% på hela kontovärdet. Alltså 882 kronor per 100 000 kronor i kontovärde. Detta är den högsta skattenivån sedan ISK infördes 2012. I tabellen nedanför kan du se fler exempel på vad skatten blir i kronor och öre beroende på hur stort ditt sparande är.

Nu är det hög tid för politikerna att under resterande del av mandatperioden rulla tillbaka de försämringar som gjorts senaste åren samt införa räntetak jämte räntegolv. Just räntegolvet har tjänat sitt syfte, faktum är att schablonräntan bara överstigit golvnivån vid 3 tillfällen sedan ISK infördes. Nu befinner vi oss i en tid med stigande inflation, stigande räntor och sjunkande börs. Då måste vi kunna anpassa oss – om inte för att skapa en mer långsiktigt hållbar lösning med god visibilitet. En gång i tiden baserades schablonbeskattningen på föregående års genomsnittliga statslåneränta, i år ligger den på 1,41% vilket är hela 27% lägre.

Annons

Vill du veta allt och lite till om ISK? I det här inlägget har jag samlat det mesta du behöver veta samt vad politikerna kan göra för att stärka ISK ännu mer.

Sist men inte minst… bör man nu byta till depå med traditionell beskattning? Nej, det tycker jag inte och det är något jag resonerar kring i ovan blogginlägg. Dessutom ser jag fram emot vändningen på börsen, när än den kommer, och den uppgången vill jag gärna åtnjuta inom schablonskattat skal såsom ISK/KF.

Allt gott,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg