Så kan arbetsgivare förbättra sina anställdas tjänstepensioner

Av Avanza

27 okt 20

Share

Att vara en attraktiv arbetsgivare är något det flesta företag strävar efter. Det är såklart många olika faktorer man kan väga in här, men en viktig del är ekonomisk trygghet för den anställde och då är ett tjänstepensionssparande en viktig komponent. Tyvärr missar dock många företag att man som arbetsgivare inte bara har en möjlighet utan även en skyldighet att tänka på anställda när man väljer försäkringsbolag och pensionsupplägg.

Hur man som arbetsgivare väljer upplägg för företagets tjänstepensioner behöver lyckligtvis inte vara komplicerat. Två viktiga aspekter att ha med sig när man gör det valet är:

  • avgifter och vad man får för det man betalar
  • hur pensionssparandet placeras

1 miljon kronor mer i pension

De flesta försäkringsbolagen debiterar inte arbetsgivaren utan tar istället ut årliga avgifter från de anställdas pensioner, så kallade kapitalavgifter eller försäkringsavgifter. Det finns dock några försäkringsbolag som inte tar ut dessa löpande avgifter, vilket gör valet av försäkringsbolag så viktigt eftersom det på sikt kan ge stor effekt på de anställdas pensioner.

Om de anställda varje år får behålla motsvarande belopp som skulle gått till kapitalavgifter kan de få ut 1 miljon kronor mer i pension! (Här kan du se hur vi räknat)

Se upp för onödiga och dyra avgifter

Det är viktigt att avgiftsbilden är transparent, men det är den sällan. Ibland kan det krävas ett tränat öga och ett gediget letande för få reda på de avgifter som tillkommer vid ett pensionssparande. Var därför på din vakt.

Många arbetsgivare väljer att ta hjälp av en försäkringsförmedlare, dels för att välja försäkringsbolag som man ska pensionsspara hos, dels för hjälp med den löpande administrationen av bolagets pensioner.

Förmedlare får oftast ersättningar från försäkringsbolagen (som i sin tur tar ut avgifter från de anställdas pensioner), men även genom att placera sparandet i egna fondpaket och ibland genom insättningsavgifter. Frågan man bör ställa sig är om det är rimligt att som arbetsgivare köpa hjälp med administrationen om det i slutändan är de anställda som kommer att stå för notan?

Vissa förmedlare erbjuder också ”kostnadsfri” rådgivning där de hjälper de anställda med att investera pensionskapitalet. Här är det viktigt att förstå att rådgivning inte per automatisk innebär en bättre avkastning. Och man bör även vara uppmärksam på om ens pensionskapital till slut ändå hamnar i likadana fondplaceringar som alla andra.

Om man trots allt vill ha hjälp av en rådgivare ska man självklart söka den hjälpen. Då är det dock ofta mycket bättre att betala timarvode eller för den enskilda sittningen. Tänk på att kostnaderna ska vara transparenta.

Win-win för både arbetsgivare och anställda

Sammanfattningsvis, arbetsgivare har möjlighet att ta ett större ansvar för sina anställdas framtida pensioner. Att man som arbetsgivare har makten att påverka dessa val, gör det nästan till en skyldighet att göra det bästa valet för de anställda.

Gör arbetsgivare kloka val idag och väljer försäkringsbolag som inte tar ut onödiga och dyra avgifter från de anställdas tjänstepensioner, kommer det resultera i att de anställda får ut mer pension efter att de har slutat att jobba.

Till alla arbetsgivare där ute, gör era anställda en tjänst och gör det som är bäst för dem. Det kommer gynna er som arbetsgivare och era anställdas framtida pensioner!

/Joakim Heidergren, affärsutvecklare pension

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg