Så kan du pensionsspara privat år 2015

År 2015 är ett investeringssparkonto (ISK) ett alternativ till privat pensionssparande, då avdragsrätten för de traditionella pensionskontona IPS och pensionsförsäkring föreslås sänkas markant.

Vad händer med IPS och pensionsförsäkring efter regeringens lagförslag till 2015?

Regeringen har föreslagit om att avdragsrätten för privat pensionssparande ska sänkas från 12 000 kr per år till 1 800 kr per år, med start 1 januari 2015.

Vad är avdragsrätt?

Avdragsrätt innebär att man får göra avdrag i deklarationen för de pengar man har satt in på en IPS eller pensionsförsäkring. De pengar man sätter in på kontot får man göra avdrag för samma år, vilket innebär att man kan investera pengarna direkt och låta de växa på egen hand. När man sedan tar ut pengarna från IPS:en eller pensionsförsäkringen betalar man inkomstskatt.

Vad händer nu med mitt privata pensionssparande?

Hos Avanza kommer ditt privata pensionssparande att ligga kvar och de pengar som redan finns på kontot kommer inte att beröras av den minskade avdragsrätten, då den föreslagna minskningen gäller för insättningar efter 1 januari 2015.

Om du har ett månadssparande och inte minskar summan riskerar du att dubbelbeskattas. Anledningen är att du sätter in skattade pengar (eftersom de redan har inkomstbeskattats från din lön till exempel) på din IPS eller pensionsförsäkring och sedan när du tar ut pengarna inkomstbeskattas dessa igen. I dagsläget hade du kunnat göra avdrag för detta i deklarationen, men om du låter ditt månadssparande vara kvar på 1 000 kr i månaden kommer du endast kunna göra avdrag för 150 kr, istället för 1 000 kr.

Vad kan jag göra med mitt befintliga pensionssparande?

Förutom att sänka ditt månadssparande kan du se över dina avgifter för kontot. Om ditt privata pensionssparande har kontoavgifter är risken stor att avgifterna äter upp en del av avkastningen. Det kan därför vara en poäng att flytta sin pension till en aktör utan kontoavgifter. IPS har fri flytträtt och den går därför alltid att flytta. Flytta din IPS till Avanza här. För pensionsförsäkringar är det lite annorlunda. Det går inte att flytta alla pensionsförsäkringar då försäkringsbolagen själva bestämmer om försäkringen ska vara flyttbar eller inte. Här kan du se om du kan flytta din pensionsförsäkring eller ej.

Finns det några alternativ för privat pensionssparande om regeringens lagförslag går igenom?

Absolut! Det går att spara i både ett Investeringssparkonto (ISK), Kapitalförsäkring och i ett vanligt Aktie- & fondkonto. I dessa konton finns dock inte samma inlåsningseffekt, så det gäller att hålla fingrarna i styr. Ett tips är att är att märka kontot så att man vet att det är ens sitt pensionskonto, till exempel genom att byta namn på det till ”Pension” eller liknande. Hos oss kan du byta namn på dina konton här.

Kan jag avsluta min IPS, ta ut pengarna och investera dem själv?

Nej, i de flesta fall går det inte att avsluta sin IPS. Det finns däremot ett undantag. Om du inte har gjort en insättning till kontot de senaste tio åren och om värdet understiger ett prisbasbelopp (2014 är det 44 400 kr) kan du avsluta kontot, förutsatt att kontot inte är förenat med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande (vilket det oftast inte är).

Är det någon skillnad på beskattningen av IPS/ Pensionsförsäkring och ISK?

Ja, det finns en del skillnader. En stor skillnad är att pengarna man sätter in på en IPS inte inkomstbeskattas förrän man tar ut pengarna när man går i pension. I ett ISK sätter man dock in pengar som redan har inkomstbeskattats, detta innebär att du inte behöver skatta för pengarna när du sedan tar ut dem.

En likhet är att båda sparformerna schablonbeskattas under tiden man sparar istället för att man beskattar eventuella vinster man gör på sina affärer inom kontot. Detta innebär att man istället skattar en liten summa varje år som baseras på värdet på kontot. Det finns dock några saker som skiljer sig i hur man beräknar denna schablonskatt för respektive sparform:

För att beräkna kapitalunderlaget (summan som beskattas) på ett ISK mäter man värdet vid ingången av varje kvartal och tar genomsnittet av de fyra värdena, dessutom lägger man till 25 % av det belopp man satt in på kontot under året (observera att inget avdrag görs för de eventuella uttag man gjort). Detta värde beskattas med 30 % av statslåneräntan den 30 november året innan. Detta år (2014) låg skatten på 0,627 % av kapitalunderlaget. För år 2015 väntar vi alltså till den 30 november i år för att få reda på exakt vilken skattesats som kommer att gälla, men den ser ut att bli mycket lägre än så.

För IPS eller pensionsförsäkring gäller istället att man mäter värdet på kontot vid ingången av året. Detta värde beskattas sedan med 15 % av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år (vilket vi givetvis vet först när året är slut). Statslåneräntan är en marknadsstyrd ränta som fastställs varje torsdag och går att följa på Riksbankens hemsida.

Sammanfattning

Om regeringens förslag att sänka avdragsrätten från 12 000 kr per år till 1 800 kr per år går igenom kan det vara en bra idé att se över sitt privata pensionssparande.

Har du en IPS eller pensionsförsäkring?
För att undvika dubbelbeskattning behöver du sänka eller avsluta ditt månadssparande och börja spara i en annan kontoform, exempelvis ISK. Våra andra konton hittar du här.

Har du ingen IPS eller Pensionsförsäkring?

Överväg om du ska pensionsspara i en annan kontoform istället, till exempel i ett ISK.

Relaterade inlägg